UdG Qualitat > Documents de referència i publicacions
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

UdG Qualitat

Documents de referència i publicacions

Material metodològic

Marc VSMA

Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials  (juliol 2016)

Verificació i modificació

Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster (octubre 2016)

Guia per a l'elaboració i la verificació de les propostes de programes oficials de doctorat (octubre 2016)

Seguiment

Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (octubre 2016)

Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat (octubre de 2016)

Acreditació

Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (octubre 2016)

Guia per a l'avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster (octubre 2016)

Guia per a l'obtenció d'un "label" per a graus i màsters, integrat en el procés d'acreditació d'AQU Catalunya (abril 2014)

Labels

Marc per al posicionament d'AQU Catalunya respecte dels segells temàtics de qualitat ("labels") (abril 2014)

Certificació

Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat (novembre 2015)

Referents catalans
Verificació i modificació

Directrius per a la verificació dels estudis de grau amb disminució de la càrrega creditícia (setembre 2014)

Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els títols universitaris de grau i de màster (abril 2014)

Directrius per a la disminució de la intensitat avaluativa en els processos de verificació i modificació (novembre 2013)

Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els programes de doctorat (març 2016)

Seguiment

Directrius per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (abril 2014)

Acreditació

Evidències i indicadors recomanats per a l'acreditació de graus i màsters (març 2016)

Terminis i procediment per a la presentació de les sol·licituds d'acreditació de títols (març 2015)

Directrius per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (novembre 2013)

Labels

Criteris per al tractament de "labels" obtinguts directament per les universitats (abril 2014)

Referents estatals

Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat

Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials

Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales (juliol 2010)

Referents europeus

Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (2015)