Open Government and Transparency Portal

Mission and functions

Funcions de la Universitat i ens dependents

Missió de la Universitat de Girona

La Universitat de Girona s’inspira en els principis bàsics de llibertat, justícia, solidaritat i cultura de la pau, es compromet en la promoció de l’educació en valors, de la igualtat d’oportunitats i en la lluita contra la discriminació per raons de gènere, classe, ètnia, religió o qualsevol altre caràcter distintiu de les persones i els col·lectius i assumeix com a pròpia la Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides.

D’acord amb aquests principis i els ideals de solidaritat entre els pobles, la Universitat de Girona cooperarà en el progrés social i cultural dels països i pobles pobres, empobrits i en via de desenvolupament. 

Funcions de la Universitat de Girona

Les finalitats de la Universitat de Girona són:

 • Cercar l'excel·lència en la docència de tots els cicles de l’ensenyament universitari.
 • Cercar l'excel·lència en la recerca en tots els camps de la ciència, de la tècnica, de les humanitats i ciències socials i de les arts.
 • Cercar la major qualitat en la prestació de serveis.
 • Participar en el progrés i el desenvolupament de la societat mitjançant la creació, transmissió, difusió i crítica de la ciència, la tècnica, les humanitats i ciències socials i les arts.
 • Participar en la millora del sistema educatiu i promoure activitats d’extensió universitària, de formació permanent i culturals, tot fomentant la participació de la societat i acollint l’activitat intel·lectual i artística en els diversos camps de la cultura i el coneixement que es desenvolupi en el seu entorn.
 • Cercar la inserció efectiva del seu personal acadèmic en la comunitat universitària europea i en la comunitat científica internacional i promoure l’intercanvi de coneixements i informacions amb altres institucions.
 • Cercar l’excel·lència de la gestió administrativa per tal que aquesta faciliti i garanteixi el desenvolupament de les activitats que permetran assolir els fins que es proposa la Universitat.
 • Fomentar la difusió dels valors propis d’una societat democràtica. Amb aquesta finalitat, i amb les adaptacions adequades per a cada ensenyament, la Universitat de Girona promou el coneixement de la Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides.
 • Fomentar la difusió dels valors ambientals i de sostenibilitat, especialment mitjançant l’ambientalització curricular i del campus.

Entities linked to the University of Girona

In accordance with its Statutes, the goals of the “Girona, University and Future” Private Foundation (FGUiF) are:

 • To promote the UdG’s relations with public and private institutions in the Girona counties.
 • To foster the creation of new research and investigation studies and programmes.
 • To cooperate in setting up and running research centres, and helping to disseminate the studies and research carried out.
 • To subsidise congresses, seminars and conferences held at and organised by the UdG.
 • To promote UdG publications.
 • To institute and provide scholarships, grants and subsidies for university studies and tasks.
 • To contribute to the funding of the University of Girona Chairs and Observatories.

The foundation comes from the Polytechnic Foundation of Training and Technological Innovation, which came from the former Polytechnic School. Its objectives are to promote and contribute to the progress of society, facilitating the job market insertion of professionals and especially university graduates in their specific professional areas and broadening their academic, scientific and cultural knowledge.

You can access its website here
You can access its transparency portal here.

Vision: The ParcUdG aims to be the main agent promoting the economic development of the regions of Girona in terms of knowledge and technology. 

Mission: The ParcUdG must create, develop and expand: 
. an attractive physical space (buildings and environment) 
. a set of scientific and technological infrastructures 
. services related to the innovation and technology that provide entities with differentiating, competitive factors based on knowledge.

You can access its website here.

The goal of the Foundation is to make the most of the human research capital and existing knowledge in the university and professional area to investigate and do basic and applied research in the fields of social and socio-health services, transferring the results obtained to the daily reality of social intervention, and to especially endow the design, implementation and evaluation of the public policies in these areas with technical-scientific consistency.

In order to pursue its founding purpose, the Foundation develops the non-profit actions detailed below:

 • To create an inter-sector space that addresses social and socio-health care in an interdisciplinary and innovative way.
 • To do applied research and knowledge transfer.
 • To promote the training and skill building of the professionals in these areas.
 • To foster the exchange of information and generate debate on subjects of interest.
 • To be a meeting point for experts, professionals and students in the areas of interest of the Foundation, and for affected persons and their families and organisations, which can provide an opportunity to reflect, generating innovation and encouraging networking.
 • To launch initiatives in the areas of action at the service of the territory’s public and private entities.
 • To foster exchange and solidarity through consolidating relations with entities in other countries and developing international cooperation programmes.
 • To diffuse and publish works produced or others that may be of interest to the goals pursued.

You can access to Foundation’s website here.

The Agroterritori Foundation pursues sustainable development applied to agriculture with a markedly territorial character. Therefore, the general objective of the Agroterritory Foundation is the preservation, development and management of agricultural spaces, and especially peri-urban areas.

Its action is grounded in the following principles:

 • That “there is no agricultural space without farmers”, which is why the AGROTERRITORI Foundation is concerned about the peri-urban agricultural territory and the continuity of the agricultural industry.
 • That “the territory, landscape and peri-urban agricultural culture is very specific”, which is why the AGROTERRITORI Foundation contributes to critical knowledge of the initiatives capable of promoting transformations that make peri-urban territorial stability and the continuity of agricultural activity possible.
 • That “the preservation, development and management of peri-urban spaces is not only the responsibility of the agricultural industry, but of society as a whole”, which is why the AGROTERRITORI Foundation is open to society based on the study, reflection, research and diffusion of any subject matter related the peri-urban territory and the agricultural activity developed there.


For more information you can see its website here.

The following document lists the organisations and entities the University of Girona participates or is represented in.

To be considered as a Spin-Off of the UdG, the UdG must participate in the company, which must exploit the technology or knowledge of the University with the participation of one or more members of the teaching and research staff of the UdG.

For more information about company creation at the UdG.


The affiliation agreements can be accessed in theagreements section