Dret a la participació en la vida cultural de les persones amb discapacitats auditiva i visual
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Dret a la participació en la vida cultural de les persones amb discapacitats auditiva i visual

Tesi doctoral de Raquel Casanovas López: "El derecho a la participación a la vida cultural de las personas con discapacidad auditiva y/o visual. Estudio de caso de la situación en la Comunidad Autónoma de Aragón". Direcció: Dr. Alfons Martinell Sempere

La recerca tracta sobre el dret a la participació en la vida cultural de les persones amb discapacitat auditiva i les persones amb discapacitat visual, analitzant un cas concret com el de la Comunitat Autònoma d'Aragó. Després d'una anàlisi conceptual dels termes més rellevants (drets humans, drets culturals i drets de les persones amb discapacitat) i d'observar la normativa més rellevant en cada un dels camps, s'ha realitzat l'estudi. Prenent de base el Mapa d'Infraestructures Culturals Públiques d'Aragó (MICPA) s'ha realitzat una selecció de diversos equipaments culturals de poblacions, capitals de comarca de més de 10.000 habitants, per analitzar diversos aspectes d'accessibilitat, i observar si tots dos col·lectius poden participar en la vida cultural en igualtat de condicions que les persones sense discapacitat. Amb els resultats obtinguts s'ha comprovat si es facilita el dret a participar en la vida cultural; si aquests col·lectius poden accedir al recorregut, a les instal·lacions culturals, al contingut cultural d'aquestes, a la informació sobre l'activitat cultural que es desenvolupa en els equipaments culturals públics, així com en quina mesura participen, segons el tipus de discapacitat, en el desenvolupament de les activitats culturals (com a usuaris o públic) en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania; si l'Administració Pública i els agents culturals compleixen les seves obligacions o no amb la normativa que vetlla per la inclusió d'aquests col·lectius i per tant si advoquen per la igualtat entre persones; si, tot i l'existència de nombroses normatives i recomanacions internacionals en què es reclama que cal una intervenció per part de les autoritats públiques (a tots els nivells) per a la defensa de tots els drets humans, de la igualtat entre les persones sobretot de les persones amb discapacitat, els organismes públics compleixen la legislació vigent referent a això i vetllen perquè això es compleixi, aplicant i executant accions concretes en els equipaments públics d'Aragó.

Lectura de la tesi: 10/06/2019, Sala de Graus de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia

Notícies relacionades