La Xarxa de punts nacionals de contacte del repte social 6è de Ciències socials i humanitats del Programa Horizon 2020 ha publicat un document que recopila totes les convocatòries de tots els programes del programa Horizon 2020 que inclouen aspectes de Ciències socials i humanitats (CSH).

Notícies relacionades