A partir de l’1 de gener 2019 entrarà en vigor un nou Consorci Europeu en Malalties Rares (European Joint Programe on Rare Diseases EJP-RD) amb un pressupost de 100M€ dels quals 55M€ provenen del pressupost del programa Horizon 2020. L’objectiu del consorci és millorar les eines de diagnosi i tractament de les malalties rares per la millora de la vida dels afectats.

El consorci té una durada de 5 anys, està integrat per més de 130 entitats de 35 països diferents (27 estats membres, 7 països associats i Canadà) i està coordinat per l’Institut Nacional de Salut de França.

Es convocaran ajuts per finançar projectes de recerca i s’impulsarà una plataforma virtual per optimitzar l’intercanvi de coneixements i informació entre la recerca i la pràctica clínica.

 

Notícies relacionades