UE: HorizonEurope – Publicat l'esborrany de l’Estratègia d’Implementació
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

El 30 d’abril 2020 es va publicar el primer esborrany de l’estratègia d’implementació del nou programa marc de finançament R+D+i de la Unió Europea, Horizon Europe (HEU).

Juntament amb el Pla Estratègic, que és la base per canalitzar el finançament mitjançant diferents clústers temàtics, aquesta estratègia és un dels documents clau pel disseny del HorizonEurope.

Fins ara, la Comissió Europea només ha publicat l’Orientation Paper preliminar sobre la preparació de l’estratègia.

L’esborrany defineix 4 objectius per a la implementació de l’HEU i indica mesures-clau per a cadascun d’ells:

  1. a)    Maximitzar els impactes: ex. la CE especificarà de forma més clara els impactes esperats dels topics; un abordament tipus “cartera” (“portfolio approach”) per a l’avaluació de les propostes presentades a les diferents Missions i a l’EIC Pathfinder per tal d’identificar aquelles propostes que puguin maximitzar el nivell d’impacte d’una cartera, en el seu conjunt.
    b)    Major transparència i simplificació: ex. obertura del procés d’avaluació que permeti una interacció entre experts i sol·licitants a través d’entrevistes i/o un esquema de “dret a reaccionar” (o “rebuttal”), com a esquema pilot a l’inici de HEU; “Corporate Model Grant Agreement” (MGA) amb una única fórmula per calcular els costos de personal i diferents versions de contracte de subvenció en línia (e-AGA) per a diferents grups d’usuaris; possible introducció d'Auditories de Sistemes i Processos (SPA).
    c)    Fomentar les sinergies amb altres programes de la UE: Possibilitat de poder finançar un mateix concepte per programes europeus diferents, com la possibilitat d’utilitzar les estratègies d'especialització Intel·ligent (RIS3) per co-finançar projectes HEU.
    d)    Facilitar l’accés mitjançant la transformació digital i divulgació: potenciar i millorar el portal del participant com a finestreta única del finançament de la CE; divulgació i compromís amb els grups d'interès (stakeholders) de forma continuada; continuació del suport i formació als NCP.  

El document, concebut com un “text viu” en continua evolució, també proporciona informació sobre el calendari de desenvolupament de les mesures clau d’HEU.

Durant el segon semestre del 2020 es publicarà un informe de seguiment de la implementació d’aquesta estratègia

Més informació: https://ec.europa.eu/info/files/implementation-strategy-horizon-europe_en

Primeres convocatòries: si s’aprova el marc financer plurianual de la UE 2021-2027, es preveu que les primeres convocatòries HEU es podrán publicar a principis del 2021.

Notícies relacionades

Investiga