Projectes amb finançament europeu i internacional concedits - UdG, 2019
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Durant el 2019, s’ha concedit finançament de diferents programes europeus i internacionals de R+I a 15 propostes amb participació de la Universitat de Girona.

La concesió del finançament es formalitza amb la signatura del Grant Agreement entre el coordinador del projecte i la Comissió Europea. A continuació es detallen tots els projectes que han estat signats al 2019.

Dades sobre els ajuts concedits

Programa Horitzó 2020

8 d’aquests projectes rebran finançament de diferents convocatòries del programa marc de finançament de la recerca i innovació de la CE, l’Horitzó 2020.

Els ajuts concedits en les diferents convocatòries d’H2020 són:

 • MSCA: Incorporació de personal investigador excel·lent, 1 projecte
 • LEIT: Lideratge Industrial, 1 projecte
 • Reptes Socials: Donar resposta a les necessitats de la societat, 3 projectes
 • CleanSky: Millora de l’impacte mediambiental de les tecnologies aeronàutiques europees, 2 projectes
 • Twinning: Xarxes institucionals, 1 projecte

La informació detallada dels projectes concedits es pot trobar al següent document

Programa de Justícia i de Drets, Igualtat i Ciutadania

3 projectes seran finançats per la Direcció General de Justícia i Consum (Directorate-General for Justice and Consumers), a través dels seus programes de Justícia i de Drets, Igualtat i Ciutadania (Rights, Equality and Citizenship Programme, REC Programme).

La informació detallada dels projectes concedits es pot trobar al següent document

ERA-NET COfund

Les ERA-NET COfund són convocatòries del programa Horitzó 2020, dirigides als organismes públics dels Estats Membres per donar suport a les associacions entre entitats públiques en el desenvolupament de les seves agendes polítiques. Al 2019, la UdG ha rebut finançament de dues xarxes formades a partir de convocatòries ERA-NET:

  • BioDivERsA: xarxa d’organitzacions de finançament nacionals i regionals que promouen la investigació paneuropea sobre biodiversitat i serveis ecosistèmics (1 proposta)
  • ERA CoBioTech: acció per reforçar l'Espai Europeu de Recerca (ERA) en el camp de la biotecnologia, mitjançant la cooperació i la coordinació millorades de diferents programes de recerca nacionals i regionals (1 proposta)

La informació detallada dels projectes concedits es pot trobar al següent document

Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra

Programa europeu de cooperació territorial creat per a fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres països (França, Espanya, Andorra). Dóna suport a accions destinades a disminuir les diferències de desenvolupament dels territoris i a unir forces per assolir un desenvolupament sostenible de la regió i la cohesió de les regions transfrontereres. 

S'ha concedit finançament per a una proposta.

La informació detallada dels projectes concedits es pot trobar al següent document

Finançament internacional

El Ministeri d'Educació Nacional, Formació Professional, Ensenyament Superior i Investigacions Científiques del Marroc ha concedit finançament per a un projecte.

La informació detallada dels projectes concedits es pot trobar al següent document

H2020: Finançament atorgat a la UdG

Al següent gràfic es pot veure el pressupost atorgat a la Universitat de Girona, en les propostes presentades a les convocatòries de l'Horitzó 2020:

Rol de la UdG en els projectes col·laboratius

La UdG actua com a coordinadora en dos dels projectes concedits durant el 2019, mentre que a la resta forma part d’un consorci amb institucions d’arreu del món.

Els projectes coordinats per la UdG són:

 • TREAL - Thermoplastic material allowable generation using a reliability-based virtual modeling platform (referència oficial GA – 864732), liderat per Dr. Albert Turon Travesa i Dr. Emilio Vicente Gonzalez Juan, del grup de recerca Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural (AMADE). Es tracta d’un projecte finançat per la Comissió Europea, dins de la convocatòria Horizon 2020 - Clean Sky 2. Té un pressupost total d’1.249.875,00 € i un finançament per a la UdG de 454.750€.
 • Diversity and Childhood - Changing social attitudes towards gender diversity in children across Europe (referència oficial SEP-210551867), liderat per Dr. José Antonio Langarita, del grup de recerca Ciència Socials Aplicades (CISA). Es tracta d’un projecte finançat pel programa europeu Rights, Equality and Citizenship (REC), amb un pressupost total de 660.000€ i un finançament per a la UdG de 170,382,5€.

Països participants en els projectes col·laboratius concedits al 2019

Els consorcis amb participació de la Universitat de Girona que han aconseguit finançament durant el 2019 estan formats per una mitjana de 8 socis, establerts a 26 països europeus:

Presentant propostes durant el 2019

El 2019 s’ha treballat en la presentació de 39 propostes per a aconseguir finançament europeu per projectes de recerca i innovació  a la UdG i resten a l’espera de l’avaluació pertinent.

26 d’aquestes s’han presentat a convocatòries del programa Horitzó 2020 amb les línies següents:

 • Incorporació de personal investigador excel·lent, a través del programa Marie Sklodowska Curie (14 propostes)
 • Reforç de l’excel·lència en la recerca europea mitjançant ajuts individuals per a investigadors que volen desenvolupar idees novadores, trencadores i situades al límit de la ciència actual, amb el programa European Research Council (Starting and Advanced Grants) (3 propostes)
 • Respondre a les necessitats de la societat, amb les convocatòries dels Reptes Socials, concretament als reptes Salut, canvi demogràfic i benestar; Transport intel·ligent, ecològic i integrat; i Acció pel clima, medi ambient, eficiència de recursos i matèries primeres (3 propostes)
 • Millora de la competivitat de les PiMES (Petites i Mitjanes Empreses), amb els programa europeu COSME (2 propostes)
 • Millora de l’impacte mediambiental de les tecnologies aeronàutiques europees i de la futura competitivitat internacional del sector europeu de l’aeronàutica, amb les JTI CleanSky 2 (1 proposta)
 • Contribució a la creació de noves tecnologies trencadores, mitjançant grans projectes col·laboratius de recerca científic-tècnica d’alt risc, dins de la convocatòria Future and Emerging Technologies (1 proposta)
 • Contribució al lideratge europeu en les tecnologies industrials (1 proposta)
 • Spreading excellence and widening participation (1 proposta)

Les altres 13 propostes s’han presentat a nivell europeu i internacional en els següents programes:

 • INTERREG V B (3 propostes). El Programa Interreg Sudoe forma part de l’objectiu europeu de cooperació territorial i dona suport al desenvolupament regional al sudoest d’Europa. Promou la cooperació transnacional per a tractar problemàtiques comunes a dites regions.
 • Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area - PRIMA (2 propostes): el programa conjunt que es duu a terme en el marc de la cooperació euromediterrània, amb l’objectiu de construir capacitats d’investigació i innovació i desenvolupar coneixements i solucions innovadores comunes per a la sostenibilitat dels  sistemes agroalimentaris i per a la subministració i gestió integrades d’aigua a l’àrea mediterrània.
 • REC programme (1 proposta): El Programa Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020 té com a objectiu defensar els drets i llibertats de les persones d’acord amb els drets de la UE.
 • ERA-NET BiodivERsA (1 proposta): BiodivERsA és una xarxa d’organitzacions de finançament nacionals i regionals que promouen la investigació paneuropea sobre biodiversitat i serveis ecosistèmics i ofereixen oportunitats innovadores per a la conservació i la gestió sostenible de la biodiversitat. BiodivERsA està finançat amb l’esquema Horizon 2020 ERA-NET COFUND.
 • American Chemical Society - Petroleum Research Fund (ACS PRF) (1 proposta): Les convocatòries de l'ACS PRF estan destinades a dotar de finançament inicial a investigadors i investigadores que volen iniciar una nova direcció de recerca.
 • European Neighbourhood Instrument - Cross-Border Cooperation “Mediterranean Sea Basin Programme”- ENI CBCMED 2014-2020 (1 proposta): El programa reuneix els territoris costaners de 14 països del Meditarrani per tal de fomentar un desenvolupament just, equitatiu i sostenible a banda i banda de les fronteres externes de la UE. ENI CBC Med finança projectes de cooperació per a una àrea mediterrània més competitiva, innovadora, inclusiva i sostenible.
 • FORMAS Swedish Research Council for Sustainable Development (1 proposta): Ofereix finançament per a projectes que desenvolupin recerca sobre l’enfortiment de la capacitat de les ciutats i les zones rurals de desenvolupar entorns sostenibles socialment i ecològicament.
 • Instagram Request for Proposals for Well-being and Safety Research (1 proposta): Instagram ofereix finançament a propostes de recerca que ajudin a comprendre millor les experiències que es donen a Instagram i que fomentin o perjudiquin el benestar i la seguretat de les comunitats i societats.
 • Leverhulme Trust (1 proposta): El Leverhulme Trust dona finançament a investigadors i investigadores que realitzin projectes de recerca innovadors i originals.
 • Research Grants on Education – Spencer Foundation (1 proposta): El Programa de Research Grants on Education dóna suport a projectes de recerca educativa que contribueixin a la millora de l’educació, amb una concepció àmplia de la mateixa.

 

Més informació:

Sobre el Programa marc de finançament Horitzó 2020

El nou programa marc de finançament: Horizon Europe (2021-2027)

 

Notícies relacionades

Investiga