Convocatòria 2018 d’Adquisició d’Equipament Cientificotècnic – FEDER
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Investiga

Convocatòria 2018 d’Adquisició d’Equipament Cientificotècnic – FEDER

L’objectiu d’aquesta convocatòria cofinançada pel FEDER és concedir ajudes per a l’adquisició, instal·lació i actualització d’equipament cientificotècnic necessari per a l’execució d’una investigació de qualitat, millorar els resultats i l’impacte científic, econòmic i social d’aquests.

L’equipament pot ser: un únic equip, una instal·lació o un conjunts d’equips d’un espai únic; també inclou modificacions, afegits, accessoris i aparells auxiliars i haurà de tenir un cost d’entre 100.000 € i 1.000.000 € per cada sol·licitud individual.

Per a les sol·licituds de la comunitat autònoma de Catalunya, el FEDER aporta el 50% del cost elegible; el 50% restant es podrà sol·licitar amb cofinançament nacional (préstec o avançament reemborsable). Veure condicions de finançament a les bases de la convocatòria (pàgina 11) i al FAQs (pàgina 7).

L’execució de l’ajuda haurà de realitzar-se entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2019; es podran sol·licitar pròrrogues fins al 31 de desembre del 2020.

Data límit presentació telemàtica de sol·licituds: 26 de juny a les 15.00 h

 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

Les sol·licituds s’han de presentar a través del Facilit@ i cal fer una única sol·licitud institucional, que englobi totes les propostes que hagin introduït individualment els investigadors.

Per a tal efecte, s’han habilitat dos enllaços:

 

1a FASE - SOL·LICITUDS INVESTIGADORS

El manual de la convocatòria està realment ben detallat; caldria remetre’l als investigadors perquè el puguin consultar durant el procés de sol·licitud.

L’equipament pel qual se sol·liciti el finançament haurà de tenir un cost d’entre 100.000 € i 1.000.000 € per cada sol·licitud individual.

 

Altres fonts de finançament:

Es finança el 50% del cost de l’equipament, així que en la sol·licitud és obligatori fer constar detalladament amb quines fonts es finançarà l’import restant:

  • Font de finançament: FEDER, altres ajudes UE, administracions publiques, privades
  • Àmbit (internacional, europeu, nacional, autonòmic, local)
  • Tipus de finançament (subvenció, préstec)
  • Descripció de l’ajuda
  • Codi de l’ajuda
  • Òrgan que la concedeix
  • Any d’inici i fi del finançament de l’ajuda
  • Import concedit

 

Documentació a aportar:

  • Memòria tècnica del projecte (document model)
  • Memòria d’impacte socioeconòmic (document model)
  • CVA de l’IP
  • CVA dels membres de l’equip, si s’escau
  • Factures proforma o documents equivalents que acreditin el cost total de l’actuació

Cal validar les propostes dels investigadors abans de passar al punt següent.

 

2a FASE - SOL·LICITUD INSTITUCIONAL

Des del perfil del representant legal cal crear la sol·licitud institucional i, des d’aquesta, seleccionar una a una les sol·licituds individuals prèviament formalitzades. Per cadascuna d’elles caldrà indicar de quina forma es vol finançar:

  • No prefinançament – subvenció directa del FEDER
  • Prefinançament – subvenció/avançament del FEDER
  • Prefinançament – subvenció/avançament del FEDER/préstec

Notícies relacionades