Convocatòria d’ajuts "Ramón y Cajal" (RyC) 2018
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Investiga

Convocatòria d’ajuts "Ramón y Cajal" (RyC) 2018

Aquestes ajudes van dirigides a promoure la incorporació d'investigadors doctors nacionals i estrangers, amb una trajectòria destacada en centres d’R+D

Les ajudes de la convocatòria Ramon y Cajal van dirigides a promoure la incorporació d'investigadors nacionals i estrangers amb una trajectòria destacada en centres d'R+D mitjançant la concessió d'ajudes d’una durada de cinc anys per a la seva contractació laboral, amb un finançament addicional per a l’execució de l’activitat de recerca que porti a terme. (podeu consultar els requisits a  l’article 20.2 de les bases reguladores de la convocatòria). Aquests ajuts "Ramon y Cajal" estan cofinançats per part de "La Agencia Estatal de Investigación" (AEI), i per part del "Fondo Social Europeo"(FSE). 

 

Requisits (article 22 i 32) : 

- Tenir el títol de doctor entre 1/01/2008 i el 31/12/2015.  (podeu consultar més informació addicional a l’article 22.1.a)

- No haver estat beneficiari en cap convocatòria anterior dels ajuts “Ramon y Cajal”.

-  Els investigadors contractats a través del Programa “Juan de la Cierva” (formació o incorporació) que portin més d'un any de contracte, comptats des de la incorporació efectiva fins a l'1 de juny de 2018 podran presentar sol·licitud en aquesta convocatòria

Un investigador només podrà presentar una sol·licitud.

Durada del contracte: 5 anys 

Retribució econòmica: 
La retribució mínima a percebre serà de 31.600 € bruts/any.

El cost del contracte serà la suma del cost de la retribució bruta més el cost de la Seguretat Social (QP), aproximadament 42.200 €/any.

Donat que la subvenció rebuda, en cas de concedir-se, serà inferior al cost del contracte, caldrà preveure, en alguns casos, un percentatge de cofinançament.


Presentació de les sol·licituds 

Sol·licitud dels candidats:

Les sol·licituds de participació dels ajuts “Ramón y Cajal” es podran presentar telemàticament  a partir del dia 09/01/2019, de conformitat amb el procediment descrit a l’article 24.2.b i 28 de les bases reguladores de la convocatòria.

No s'admetran sol·licituds a les oficines de registre de la UdG

  

Sol·licitud de la Universitat. Informació general:

El vicerectorat de Recerca i Transferència del Coneixement i el vicerectorat de Personal elaboraran la sol·licitud institucional a partir de les manifestacions d’interès rebudes per part dels Departaments, dels Instituts de Recerca i dels investigadors de la UdG.

El termini per presentar manifestacions d’interès s'acaba el dia 16 de gener de 2019, ja que posteriorment la Direcció General de Recerca haurà de donar el vistiplau a les places sol·licitades. Per això, caldrà enviar al més aviat possible un correu electrònic al vicerectorat de Recerca i Transferència del Coneixement vr.recerca.tc@udg.edu, amb còpia a recercaoitt@udg.edu, indicant el nom del responsable científic de la sol·licitud, el departament i l’àrea de coneixement. Si es té coneixement d’un possible candidat, indiqueu-ne el nom i un currículum molt breu.

Totes les manifestacions d’interès que es comuniquin amb posterioritat al termini fixat no podran ser incloses en la sol·licitud institucional, quedant com a reserves. En el cas que en resultin candidats elegibles, només es podran considerar quan no s’arribin a cobrir les places que figurin en la sol·licitud institucional.Informació sobre els costos aproximats del contracte i cofinançament

En cas que sigui necessari, els departaments, instituts de recerca i/o investigadors sol·licitants hauran de cofinançar la diferència entre la subvenció i el cost real del contracte. En concret, hauran de fer-se càrrec del 50% de la diferència entre la subvenció i el cost real dels primers quatre anys del contracte i del cost del 5è any de contracte en la seva totalitat. A tall informatiu, us facilitem una taula dels costos aproximats d’aquesta contractació i el model de cofinançament RyC 2018 

 

Web convocatòria ajuts Ramon y Cajal

Extracte resolució convocatòria

Bases Reguladores


Persona de contacte OITT :  Mariló Graciano -   tel.  ext. interna (8024)  recercaoitt@udg.edu

Notícies relacionades