Convocatòria per a investigadors en formació de la UdG (IFUdG2018)
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Investiga

Convocatòria per a investigadors en formació de la UdG (IFUdG2018)

Convocatòria d'ajuts per a investigadors en formació de la UdG. El termini per presentar les sol·licituds és el 25 d'abril de 2018.

La finalitat d'aquesta convocatòria és fomentar la contractació d'investigadors en formació.

D'acord amb els objectius del programa, s'atorgaran un total de 20 ajuts predoctorals : 16 ajuts per a la modalitat A (9 per a l'àmbit CT i 7 per a l'àmbit HCS) i 4 ajuts per a la modalitat B (3 per a l'àmbit CT i 1 per a l'àmbit HSC).

Requisits generals del candidat

En el termini de presentació de sol·licituds s'ha de complir amb un dels requisits d'accés al doctorat i la nota mitjana mínima de l'expedient acadèmic haurà de ser igual o superior a 6,5 (escala 1-10)  :

a. Estudis de grau de 240ECTS i titulacions superiors, caldrà tenir superats 60ECTS d'un màster oficial. La nota mitjana es calcularà 80% de la primera titulació i 20% de la nota de l'expedient dels ECTS del màster que es demostrin superats.

b. Estudis de grau de 300ECTS, caldrà estar en possessió del títol.

c. Llicenciats, enginyers o arquitectes que hagin obtingut el títol en una universitat de l'Estat Espanyol i que tinguin reconegut el nivell 3 del llistat MECES.

Per a més informació sobre els requisits consulteu la base segona de la convocatòria. 

Durada de l'ajut : 3 anys

Import dels ajuts : 1.325,00€ bruts mensuals + el cost de la tutela associada a la realització de la tesi dels cursos acadèmics 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021.

Presentació de la sol·licitud 

La sol·licitud tindrà dues parts, una telemàtica i una en paper. La sol·licitud telemàtica s'haurà de presentar a través de Tràmits online

La presentació telemàtica generarà un resguard que s'haurà d'imprimir, signar i presentar al registre de la UdG tal i com s'indica en l'apartat 5.3 de la convocatòria.

Termini per la presentació de la sol·licitud : 25 d'abril de 2018

Tex íntegre de la convocatòria : 

Versió en català

Versió en espanyol

Versió en anglès

CV normalitzat que caldrà adjuntar en el formulari telemàtic :

Versió en català

Versió en espanyol

Versió en anglès

Impresos normalitzats que s'hauran de presentar per a la modalitat B :

Model de conveni en català

Model de conveni en espanyol

Imprès normalitzat compromís de cofinançament

Persona de contacte OITT : montse.velez@udg.edu

Notícies relacionades