MCIU- Ajuts d’incorporació postdoctorals Ramón y Cajal 2019
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Investiga

MCIU- Ajuts d’incorporació postdoctorals Ramón y Cajal 2019

S’ha publicat la convocatòria d’ajuts Ramon y Cajal 2019. El termini per a presentar la sol·licitud s’obre des del dia 12 de desembre de 2019 fins al 14 de gener de 2020, a les 14.00 h peninsular.

Aquestes ajudes van dirigides a promoure la incorporació d'investigadors doctors nacionals i estrangers, amb una trajectòria destacada en centres d’R+D. Les ajudes tindran una durada de cinc anys per a la seva contractació laboral, amb un finançament addicional per a l’execució de l’activitat de recerca i per  altra banda, la concessió d’ajuts per a la creació de llocs de treball permanent. (podeu consultar els requisits a  l’article 20.2 de les bases reguladores de la convocatòria). Aquests ajuts "Ramon y Cajal" estan cofinançats per part de "La Agencia Estatal de Investigación" (AEI), i per part del "Fondo Social Europeo"(FSE). 

Requisits (article 19 de la convocatòria: 

- tenir el títol de doctor entre 1/01/2009 i el 31/12/2016  (podeu consultar més informació addicional a l’article 19.1.a)

- No haver estat beneficiari en cap convocatòria anterior dels ajuts “Ramon y Cajal”.

-  Els investigadors contractats a través del Programa “Juan de la Cierva” (formació o incorporació) que portin més d'un any de contracte, comptats des de la incorporació efectiva fins a l'1 de juny de 2020 podran presentar sol·licitud en aquesta convocatòria.

- Un investigador només podrà presentar una sol·licitud.

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’article 19 de la convocatòria.

Durada del contracte: 5 anys 

Retribució econòmica

L’ajut anual per a cada contracte serà de 33.720 € per a cofinançar el salari i la quota patronal, i un ajut addicional de 40.000 €  (art. 20.2). Donat que la subvenció rebuda, en cas de concedir-se, serà inferior al cost del contracte, caldrà preveure, en alguns casos, un percentatge de cofinançament.


Presentació de les sol·licituds i documentació  (art. 22 i 23 de la convocatòria)

El termini de presentació de les sol·licituds tant per les institucions com per les persones candidates, serà del 12/12/2019 fins al 14/01/2020, a les 14.00 h peninsular

No s'admetran sol·licituds a les oficines de registre de la UdG .

Sol·licitud de la Universitat. Informació general:

El Vicerectorat de Recerca i Transferència del Coneixement i el Vicerectorat de Personal elaboraran la sol·licitud institucional a partir de les manifestacions d’interès rebudes per part dels Departaments, dels Instituts de Recerca i dels investigadors de la UdG.

El termini per presentar manifestacions d’interès s'acaba el dia 22 de desembre de 2019, ja que posteriorment la Direcció General de Recerca  de la Comunicat Autònoma haurà de donar el vistiplau a les places sol·licitades. Per això, caldrà enviar al més aviat possible un correu electrònic al vicerectorat de Recerca i Transferència del Coneixement vr.recerca.tc@udg.edu, amb còpia a recercaoitt@udg.edu, indicant el nom del responsable científic de la sol·licitud, el departament i l’àrea de coneixement. Si es té coneixement d’un possible candidat, indiqueu-ne el nom i un currículum molt breu.

Totes les manifestacions d’interès que es comuniquin amb posterioritat al termini fixat no podran ser incloses en la sol·licitud institucional, quedant com a reserves. En el cas que en resultin candidats elegibles, només es podran considerar quan no s’arribin a cobrir les places que figurin en la sol·licitud institucional.

Cofinançament

En el cas que hi haguès una incorporació d'un ajut concedit, s'acordarà el model de cofinançament a fer, amb l'autorització del vicerectorat de personal i d'acord amb la informació  que s'ha enviat als directors dels departaments de la UdG.

Convocatòria

Web de l'ajut Ramón y Cajal 2019

Accès a la seu electrònica per a presentar la sol·licidud

Persona de contacte OITT: Mariló Graciano recercaoitt@udg.edu

 

 

Notícies relacionades