MCIU- Incorporació Postdoctoral Juan de la Cierva – Incorporació 2019
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Investiga

MCIU- Incorporació Postdoctoral Juan de la Cierva – Incorporació 2019

S’ha publicat la convocatòria d’ajuts Juan de la Cierva-Incorporació 2019. El termini per a presentar les sol·licituds s’obrirà el dia 17 de desembre de 2019 fins al 14 de gener de 2020 a les 14.00 h. peninsular.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és fomentar la contractació laboral de joves doctors per part d'organismes d'investigació o centres R+D espanyols, per un període de tres anys, amb la finalitat que refermen les capacitats adquirides durant una primera etapa de formació postdoctoral. 

Els investigadors hauran de complir els requisits següents: 

  • Haver obtingut el grau de doctor entre l'1 de gener 2015 i el 31 de desembre 2017 (art.  65.1.a de la convocatòria).
  • Els candidats que vulguin incorporar-se al mateix centre on hagin realitzat la formació predoctoral, hauran d'haver realitzat estades en centres R+D diferents d'on hagin realitzat la formació predoctoral durant un mínim de 12 mesos( siguin continus o discontinus), després d'haver obtingut el grau de doctor i abans de finalitzar la presentació de la sol·licitud. Cada estada haurà de tenir una durada mínima d’1 mes, de manera ininterrompuda (art. 65.1.b).
  • No haver presentat sol·licitud a la convocatòria actual Ramon y Cajal 2019. 
  • No haver sigut beneficiari de les convocatòries anteriors  “Ramon i Cajal o Juan de la Cierva Incorporació” (s’entén per beneficiari/a els candidats que en resolució definitiva de concessió hagin estat seleccionats, independentment que s’hagin o  no incorporat)
  • No ser beneficiaris d’ajuts “Juan de la Cierva–Formación” (a excepció que n'hagin gaudit durant més d'un any, des de la data d’incorporació al centre i fins a 01/06/2020 ) excloent-se d’aquesta comptabilitat les suspensions de contracte. (art. 65.1.e).

Per a més informació sobre els requisits consulteu l'article 65 de la convocatòria

Presentació de les sol·licituds i documentació a adjuntar: consulteu l'article 68 i 69 de la convocatòria.

Període per presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica i per la signatura de l'investigador en el formulari electrònic: del 17 de desembre de 2019 fins a les 14.00 h. peninsular del dia 14 de gener de 2020. 

 Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari. No es poden presentar sol·licituds simultànies a altres convocatòries com Juan de la Cierva- Incorporació o Ramon y Cajal.

Important

Durada del Contracte: 3 anys 

Subvenció: és de 29.000 € anuals. L'import no cobreix la totalitat del cost del contracte. La diferència l'haurà d'assumir el grup sol·licitant, per la qual cosa, juntament amb el resguard telemàtic ens hauran de presentar el compromís de cofinançament. Com l’any anterior, es donarà la possibilitat de substituir el cofinançament per crèdits de docència. Caldrà prèvia autorització institucional del Vicerectorat de Personal enviant un correu a (vr.personal@udg.edu).

Posteriorment, s'haurà d'enviar la següent documentació a l'OITT (recercaoitt@udg.edu), abans del termini intern 17/01/2020:

    • Document de cofinançament degudament emplenat i signat.
    • El resguard generat per l'aplicació electrònica degudament signat.

La sol·licitud institucional inclourà totes les peticions individuals que s'hagin presentat en el termini indicat.  

Els investigadors que no hagin complert amb el termini intern indicat NO es tindran en compte.

Convocatòria

Web de la convocatòria

Accés a la seu electrònica Juan de la Cierva Incorporació

Preguntes freqüents

Cost contracte

Model cofinançament_JdC-I-2019

Persona de contacte OITT: Mariló Graciano recercaoitt@udg.edu

 

Notícies relacionades