MCIU- Incorporació Postdoctoral Juan de la Cierva – Formació 2019
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Investiga

MCIU- Incorporació Postdoctoral Juan de la Cierva – Formació 2019

S’ha publicat la convocatòria d’ajuts Juan de la Cierva-Formació 2019. El termini per a presentar les sol·licituds s’obrirà el dia 18 de desembre de 2019 fins al 15 de gener de 2020 a les 14.00 h peninsular.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és fomentar la contractació laboral de joves doctors per completar la seva formació investigadora postdoctoral en centres R+D espanyols diferents d'on han realitzat la seva formació predoctoral. 


Els investigadors hauran de complir els requisits següents: 

  • Sol·licitar la incorporació en un centre diferent d'on s'ha realitzat la formació predoctoral (per a més informació art. 37.1.a de la convocatòria).
  • Haver obtingut el grau de doctor entre l'1 de gener 2018 i el 31 de desembre 2019. 
  • No haver presentat cap sol·licitud a la convocatòria dels ajuts “Ramon y Cajal o Juan de la Cierva Incorporación”.
  •  No haver sigut beneficiari d'un ajut Juan de la Cierva Formació postdoctoral, Juan de la Cierva Incorporació o Formació (s’entén per beneficiari/a els candidats que en resolució definitiva de concessió hagin estat seleccionats, independentment que s’hagin o  no incorporat). 

    Per a més informació sobre els requisits consulteu l'article 37 de la convocatòria


Presentació de les sol·licituds i documentació a adjuntar: consulteu els articles 40 i 41 de la convocatòria. 

Període per presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica i per la signatura de l'investigador en el formulari electrònic: del 18 de desembre de 2019 fins a les 14.00 h peninsular del dia 15 de gener de 2020. 

 Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari. No es poden presentar sol·licituds simultànies a altres convocatòries com Juan de la Cierva- Incorporació o Ramon y Cajal.

Important

La sol·licitud institucional inclourà totes les peticions individuals que s'hagin presentat en el termini indicat. 

Durada del Contracte: 2 anys 

Subvenció: és de 25.000 € anuals. L'import no cobreix la totalitat del cost del contracte. La diferència l'haurà d'assumir el grup sol·licitant, per la qual cosa juntament amb el resguard telemàtic ens hauran de presentar el compromís de cofinançament. Com l’any anterior, es donarà la possibilitat de substituir el cofinançament per crèdits de docència. Caldrà prèvia autorització institucional del Vicerectorat de Personal enviant un correu a (vr.personal@udg.edu).

Posteriorment, s'haurà d'enviar la següent documentació a l'OITT (recercaoitt@udg.edu), abans del termini intern 20/01/2020:

  • Document de cofinançament degudament emplenat i signat.
  • El resguard generat per l'aplicació electrònica degudament signat.

 Els investigadors que no hagin complert amb el termini intern indicat NO es tindran en compte.

Convocatòria

Web de la convocatòria

Accés seu electrònica per a presentar la sol·licitud

Consultes frequents_JdC_Formació

Cost contracte JdC-formació 2019

Model_cofinançament_JdC_F_2019

Persona de contacte OITT: Mariló Graciano recercaoitt@udg.edu

Notícies relacionades