Institut de Ciències de l'Educació > Innovació docent > Grups d'innovació docent > GID sobre Materials per a Matemàtiques
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Institut de Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

Materials per a Matemàtiques

Grup d'Innovació Docent

Els nous models d’aprenentatge ens porten a plantejar l’ús de nous recursos i eines adequats a l’ensenyament de les matemàtiques. És un projecte de docència que vol ser transversal en les assignatures de matemàtiques de l’EPS, sobretot dels primers cursos. Amb aquest grup d’innovació docent ens plantegem 3 línies de treball: recerca de recursos 2.0 adequats per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques, formació en aquests recursos per adaptar-los a les assignatures que impartim, i creació de nous materials utilitzant aquestes eines.

Els objectius que ens plantegem són:

 • generar eines de suport a la docència que serveixin tant per a les classes presencials, com per assignatures semi-presencials, i en qualsevol cas, per al treball propi dels alumnes fora de les classes,
 • proporcionar als alumnes metodologies per al seu treball personal que els resultin més motivadores i efectives per al seu aprenentatge,
 • crear un repositori de material compartit entre les assignatures de matemàtiques dels diferents graus.

Per assolir aquests objectius, cal reflexionar sobre el replantejament de les metodologies d’aprenentatge, dels continguts que s’expliquen, o del tipus de programari que s’utilitza a les classes de pràctiques. Finalment, esperem que aquest treball conjunt ens permeti optimitzar les tasques d’elaboració de material, essent més sostenibles en quant a temps i recursos invertits.

Tot i que ja s’han començat a fer proves en algunes de les assignatures del curs 17/18, es preveu la utilització dels recursos generats i noves estratègies docents sobretot a partir del curs 2018-2019, valorant-ne l’adequació, acceptació i utilitat per part dels estudiants i revisant-les a partir dels seus resultats.

Els objectius de treball per aquest curs concret són:

 • Incorporació de manera habitual del material de suport a les classes presencials per tal de motivar el seu ús entre els alumnes en el seu estudi particular.
 • Revisió de la metodologia de pràctiques d’assignatures de primer, per tal de fer el seu contingut més contextualitzat i aplicat, i per tant, més atractiu.
 • Posar en marxa el canal Youtube de vídeos amb exercicis resolts.
 • Analitzar quin ús tenen els materials generats per part dels alumnes en el seu estudi. Aquest estudi es durà a terme de la següent manera:
  • Analitzarem les dades d’us dels materials penjats al Moodle de les assignatures del curs 17/18 a través de l’informe d’activitats del propi Moodle, i el mateix amb les del curs 18/19 per poder comparar si n’augmenta l’ús.
  • Enquestes pròpies específiques sobre l’ús d’aquests materials
  • Anàlisi de visualitzacions i “likes” dels vídeos del canal Youtube
Membres Departament
Maria Aguareles Carrero Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Albert Aviñó Andrés Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Esther Barrabés Vera Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Marta Pellicer Sabadí Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística
Jordi Saperas Riera Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Coordinació: Albert Aviñó