Faculty of Education and Psychology > The Faculty > Structure > Departments
Go to content (click on Intro)
Closing
Menu
Identification

Faculty of Education and Psychology

Departments

Structure

Departments based in the faculty

Specific Didactics
www.udg.edu/depde
Centre building
C/ Emili Grahit, 77
17003 Girona
Education
www.udg.edu/deppe
Seminary building
Pl. Sant Domènec, 9
17004 Girona
Psychology
www.udg.edu/depps
Edifici Seminari
Pl. Sant Domènec, 9
17004 Girona

Altres departaments amb docència a la facultat

Biologia
www.udg.edu/depb
Edifici Ciències
C/ M. Aurèlia Campmany, 69
17003 Girona
Ciències Ambientals
www.udg.edu/depca
Edifici Ciències
C/ M. Aurèlia Campmany, 69
17003 Girona
Dret Privat
www.udg.edu/depdpr
Edifici Dret
C/ de la Universitat de Girona, 12
17003 Girona
Dret Públic
www.udg.edu/depdpu
Edifici Dret
C/ de la Universitat de Girona, 12
17003 Girona
Economia
www.udg.edu/depec
Edifici Econòmiques
C/ de la Universitat de Girona, 1
17003 Girona
Empresa
www.udg.edu/depem
Edifici Econòmiques
C/ de la Universitat de Girona, 1
17003 Girona
Filologia i Comunicació
www.udg.edu/depfc
Edifici Sant Domenech II
Plaça Ferrater Mora, 1
17004 Girona
Física
www.udg.edu/depf
Edifici Politècnica II
C/ M. Aurèlia Campmany, 63
17003 Girona
Geografia
www.udg.edu/depgeo
Edifici Sant Domenech II
Plaça Ferrater Mora, 1
17004 Girona
Història i Història de L'art
www.udg.edu/dephha
Edifici Sant Domenech II
Plaça Ferrater Mora, 1
17004 Girona
Infermeria
www.udg.edu/depinf
Edifici Centre
C/ Emili Grahit, 77
17003 Girona
Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte
www.udg.edu/depogedp
Edifici Politècnica I
C/ M. Aurèlia Campmany, 61
17003 Girona
Química
www.udg.edu/depq
Edifici Ciències
C/ M. Aurèlia Campmany, 69
17003 Girona