Faculty of Education and Psychology

Majors

in primary-school teacher studies

  • Bachelor's Degree in Pre-school Education (BECE)
  • Bachelor's Degree in Primary Education (BPE)
  • Double Degree in Bachelor's Degree in Pre-school Education and Primary Education (DD) 

Majors

A major is recognition that a student has trained in a specific area or specialisation within the bachelor's degree. The Bachelor's degree in Pre-school Education (BECE), Primary Education (BPE) and the Double Degree Pre-school Education and Primary Education (DD) requires each student to do one major as part of their studies, which will be reflected on the graduate qualification.

Most of the programmed majors are common to the Bachelor's degrees in BECE, BPE and DD (majors document ) and completed by passing the 2nd-, 3rd- and 4th-year optional courses.

The Department of Education works with Catalan universities to ensure all majors are recognised by the Government of Catalonia careers service. At present, some (Music and Physical Education) are comparable to the teaching specialisations.

Some Advanced Vocational Training Bachelor's Degrees (AVTB) entitle validation of a major’s courses, depending on the BECE - BPE cycle taken.

Quan i com s'escull i s'assigna una menció

Tots els estudiants dels Graus en MEI, MEP i DT han d’escollir una menció en el moment de la matrícula de 2n curs i no abans.

Les mencions tenen un nombre de places limitat per a cada curs. Per això, els estudiants triaran per ordre de nota mitjana d’expedient del grau. Després de les sessions informatives que realitzarà la coordinació dels estudis a la finalització del 1r curs acadèmic, s’obrirà una aplicació informàtica per fer efectiva la tria de menció. La secretaria de Coordinació d’Estudis informarà electrònicament del termini i el procés.

Com et pots canviar de menció

El canvi de menció haurà d’estar degudament motivat i només serà possible en el moment de la matrícula de 3r curs.

 Per demanar el canvi caldrà, prèviament a la matrícula de 3r:

  1. Fer una sol·licitud adreçada al degà/degana de la Facultat d’Educació i Psicologia i enregistrar-la a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de l' 1 al 25 de juny de 2019.
  2. Si la sol·licitud és acceptada, s’introduirà el canvi a la matrícula de 3r curs, que es realitzarà directament a la Secretaria Acadèmica de la Facultat, matriculant les dues assignatures optatives de menció de 2n curs i també les corresponents a 3r curs.
  3. Cal tenir en compte que per valorar la sol·licitud es revisarà l’expedient de l’estudiant per comprovar la motivació i, si s’escau, el nombre de crèdits superats i la nota mitjana.