Faculty of Law > Students > Grants to work abroad
Go to content (click on Intro)
Closing
Menu
Identification

Faculty of Law

Grants

for working abroad

Per a estudiants universitaris

Beques Faro

És un programa de beques per a estudiants universitaris dels últims anys de carrera que permet realitzar pràctiques en empreses europees. Està finançat pel Ministeri d’Educació.

Per a més informació, consulteu la web del programa: Becas Faro

Per a titulats universitaris

Des de la Facultat de Dret no gestionem ajuts ni programes de treball per a titulats, però facilitem les eines perquè internacionalitzis la teva carrera professional un cop acabats els estudis.

Beques Argo.

És un programa de beques per a titulats universitaris espanyols i promogut pel Ministeri d’Educació. El projecte té com a objectiu impulsar la formació complementaria dels titulats de totes les universitats espanyoles a través de la realització de pràctiques en empreses d’Europa, Estats Units, Canadà i empreses espanyoles amb seu a Àsia. El programa ARCO GLOBAL (2009-2012) concedirà 1100 beques en una convocatòria oberta i permanent. Per sol·licitar una beca ARGO, els interessats es poden inscriure a la pàgina web del projecte i emplenar els formularis. El programa facilita la localització de l’empresa als inscrits.

Beques

Convocades pel Consorci de Promoció Comercial (COPCA) per a la realització de pràctiques en empreses o institucions a l'estranger, dirigides a joves amb estudis universitaris o de cicles formatius de grau superior (comerç internacional), menors de 28 anys.  

Per a més informació i sol·licituds cal adreçar-se a: 

Edifici ACC1Ó 
Passeig de Gràcia, 129 
08008 Barcelona 
Tel. centraleta 934 767 200 
Fax 934 767 300
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/

Beques de formació en comerç exterior convocades per l'ICEX (Instituto de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Hacienda

The grants programme is aimed at young graduates and aims to give them experience in foreign trade by completing placements in one of the Spanish commercial offices abroad. For further information: 

Instituto de Comercio Exterior (ICEX) 
Tel: 902349000 
http://www.icex.es