Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2021-2022

Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia

FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estètica i teoria de l'art (3157G04001)

Es proposa introduir als estudiants en la comprensió i l'evolució de les principals corrents artístiques dins de la dinàmica estètica del segle XX, conèixer els seus objectius i propostes. El contingut té un caràcter integrador i, al mateix temps, transdisciplinar. S'encara la obra d'art com a necessitat constructiva, comunicativa o interactiva d'una societat, d'un lloc i d'un temps concret, i s'estudia amb les aportacions de fonts sociopolítiques, literàries, filosòfiques, religioses, etc.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

Teoria i anàlisi de la imatge (3157G04002)

Desenvolupar el marc conceptual i metodològic que permeti analitzar els processos de significació. Definir els elements didàctics i conceptuals que serveixin per a objectivar els problemes visuals que s'ha de plantejar l'artífex durant la lectura i confecció del missatge. Promoure una actitud reflexiva i crítica amb l'objectiu de generar processos de sensibilització visual. Reflexionar sobre la comunicació visual i estudiar la naturalesa icònica. 011. El 'llenguatge' de la imatge 012. Anàlisi de la imatge 013. Estudi de la composició en la imatge 014. Components audiovisuals

Bbàsica 10 A Aanual
D Aanual

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Llenguatge cinematogràfic (3157G04005)

011 Cultura i cinema Entendre la importància que ha tingut el cinema al llarg de la història cultural, social i política del segle XX i principis del XXI. Descobrir que moltes de les propostes audiovisuals actuals tenen els orígens en el passat cinematogràfic. Assimilar com les altres arts i els moviments socials i polítics han influït el cinema, i com el cine, al mateix temps, ha influït les altres arts i la societat i la política. Analitzar visualment i de manera narrativa els diferents períodes estilístics i les obres concretes dels cineastes més significatius. 012 Sensibilització musical La sensibilització musical permet enriquir l'experiència sonora a través de l'audició de la música cinematogràfica, experimentant la riquesa expressiva i les seves implicacions emocionals en relació amb determinats contextos culturals. S'exploren els rudiments del llenguatge audiovisual mitjançant l'aprenentatge dels elements narratius bàsics de la composició per al cinema.

Bbàsica 9 A 2segon semestre

TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Teoria i tècnica del muntatge (3157G04009)

Anàlisi de diferents fragments significatius d'obres cinematogràfiques, per a identificar las tècniques de muntatge tecnicoexpressives utilitzades en la seva realització, aplicant criteris comunicatius i expressius. Les pràctiques es centraran en l'edició de determinats materials de'acord amb un conjunt d'instruccions subministrades. També es desenvoluparà una selecció i identificació de les preses més adequades d'un enregistrament, tenint en compte el guió original i la continuïtat narrativa

OBobligatòria 5 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Tecnologia audiovisual i del so (3157G04010)

Enregistrament, codificació i transmissió de la imatge electrònica i del so. Aprenentatge tècnic de com funcionen els equips que s'utilitzen en la producció audiovisual, així com dels diferents formats de gravació que existeixen

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

Operativa de càmera i il·luminació (3157G04011)

La càmera videogràfica. L’enregistrament del so en directe. Iniciació a la il•luminació.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Disseny i creació del so digtal (3157G04012)

Tècniques de producció i edició digital de so per audiovisuals. Enregistrament del so directe en rodatges i integració amb documents audiovisuals.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Fonaments de la multimèdia (3157G04013)

Apropament al ordinador entès com terminal d'accés als sistemes de comunicació global i eina de treball, prenent consciència doncs, de la creixent necessitat de saber-nos moure en aquest espai tecnològic de canvis constants. Introducció a la programació. 051 Hardware i software 052 Programació bàsica.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre
B 2segon semestre
D 2segon semestre

ÀMBIT DE CREACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Projecte audiovisual I (3157G04016)

'El disseny del contingut té com objectiu entrenar l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'un producte audiovisual. El desenvolupament de la part pràctica es durà a terme tant individualment com en grups. 011 Generació del projecte audiovisual. Idea 012 Ús de les tecnologies audiovisuals. Eina 013 Execució del projecte audiovisual. Expressió'

OBobligatòria 3 A 2segon semestre
B 2segon semestre

Fotografia (3157G04017)

Assimilar i dominar la tècnica fotogràfica en diferents situacions lumíniques, i conèixer les possibilitats comunicatives i creatives de la fotografia. 021 La càmera fotogràfica 022 La velocitat d'obturació. el moviment 023 El diafragma. La profunditat de camp 024 La sensibilitat 025 L'exposició. El fotòmetre. La mesura de la llum 026 La distància focal 027 Il·luminació 028 La imatge. composició visual 029 Reportatge fotogràfic

OBobligatòria 4 A 1primer semestre
B 1primer semestre

DISSENY GRÀFIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Fonaments del disseny gràfic (3157G04023)

S'expliciten les vertents pròpies de tot disseny observables en productes i espais bidimensionals i tridimensionals, establint els continguts necessaris per a introduir a l'alumnat en la seva comprensió i expressió projectual. El contingut dóna a conèixer els mecanismes i les condicions del disseny de les imatges gràfiques que ens envolten, aporta les eines per a comprendre'ls i per abordar la concepció i pràctica projectual de manera introductòria. Definició i límits del disseny Història del disseny Les bases del disseny Metodologia del disseny Anàlisi del disseny Tractament digital de la imatge Plataformes de dibuix vectorial

Bbàsica 9 A Aanual
B Aanual

FONAMENTS DE LA COMUNICACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Cultura i pensament (3157G04003)

Introduir als estudiants en els debats sociològics, històrics i filosòfics contemporanis, a partir de les preguntes sobre la identitat de l'home, sobre les possibilitats del llenguatge i sobre el paper de la cultura. A través de la resposta a aquests interrogants s'estudien algunes de les corrents filosòfiques mes destacables del segle XX i la seva expressió en els mitjans de comunicació. 011. Pensament contemporani 012. Sistemes filosòfics en el segle XX 013. La mort dels sistemes filosòfics

Bbàsica 8 A 1primer semestre

Sociologia i teoria de la comunicació (3157G04004)

Aquesta assignatura és una introducció a les principals teories sobre la societat contemporània i sobre la comunicació de masses. La presentació de conceptes s’alternarà amb el comentari de textos i l’anàlisi d’exemples audiovisuals, considerant en cada cas el context històric, les aportacions i límits de cada teoria, així com la seva vigència.

OBobligatòria 4 A Aanual

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Llenguatges contemporanis (3157G04008)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir a l’alumnat eines teòriques i metodològiques que li permetin dur a terme interpretacions crítiques i argumentades dels diversos llenguatges audiovisuals i multimèdia actuals. També pretén obrir una sèrie de dilemes bàsics per comprendre les actuals expressions socials, artístiques i culturals contemporànies després de la crisi de la objectualitat en l'art contemporani, i l'emergència del treball immaterial i creatiu en la societat de la informació, la cultura visual i la era digital.

Bbàsica 3 A 2segon semestre

TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tecnologies multimèdia (3157G04014)

El procés se centra en l'adquisició de coneixements teòrics i d'eines de programari per optimitzar els dissenys i continguts interactius. El contingut desenvolupa els conceptes necessaris per assolir la creació digital, valorant especialment la seva distribució per Internet, on la velocitat de la xarxa determina el format dels continguts.

OBobligatòria 9 A Aanual
B Aanual

3D I (3157G04015)

'Introducció a la creació de l'animació i la imatge de síntesi de tres dimensions, així com l'aprenentatge de les tècniques i mecanismes de treball que es donen al software professional. 071 Modelització 072 Il·luminació'

OBobligatòria 6 A Aanual
B Aanual

ÀMBIT DE CREACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Projecte creatiu (3157G04018)

El disseny del contingut té com objectiu entrenar a l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'un producte audiovisual i/o multimedia. 031. Desenvolupament de l'execució 032. Aprendre a mirar. Percepció 033. El descobriment, la invenció, la creació i, per tant, la innovació 034. Tractament didàctic dels errors 035. Avaluació de la creativitat 036. Materialització del producte.

Bbàsica 6 A Aanual

DISSENY GRÀFIC

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Projectes de disseny gràfic (3157G04024)

Desenvolupament de projectes de disseny editorial, branding i publicitari. S'elaboraran dissenys de productes gràfics, desenvolupament de polítiques d'innovació i de comunicació de l'empresa en l'àmbit de la identitat corporativa i, finalment, desenvolupament del pensament creatiu aplicat.

OBobligatòria 9 A Aanual
B Aanual

CREATIVITAT

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Metodologies i tècniques creatives (3157G04025)

011. Metodologies creatives 0111. Procés creatiu en l'ésser humà 0112. Característiques de la persona creativa i creadora 0113. La ritualització i el clima creatiu 0114. El procés creatiu. Les fases del procés creatiu 0115. Potenciació de la imaginació i eliminació d'impediments a la creativitat 0116. Estudi i anàlisi de diversos models computacionals de raonament 0117. Estímuls i bloqueig de la creativitat 012. Tècniques creatives 0121. Repertori de tècniques 0122. Resolució de problemes i tècniques d'ideació 0123. Tècniques d'aplicació grupal i individual

Bbàsica 9 A 1primer semestre
B 1primer semestre

GESTIÓ I PRODUCCIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Producció audiovisual i multimedia (3157G04027)

Els continguts docents vinculats amb la producció estan encarats a l'obtenció de recursos humans, tècnics i econòmics. Aquesta matèria ofereix els coneixements i tasques que s'han d'aplicar per dur a terme projectes audiovisuals i multimèdia des d'una perspectiva estratègica, administrativa i financera. Així mateix facilita conèixer el procés de producció en el context industrial i comercial, i dels corresponents mecanismes legislatius.

Bbàsica 6 A Aanual

LLENGUATGES DE LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Estructures i dispositius narratius (3157G04006)

La present assignatura pretén ser una introducció a la narratologia l'objectiu de la qual ha de ser entendre què és una narració i quins són els seus elements bàsics, ja sigui una narració realitzada a partir del llenguatge escrit o dels llenguatges audiovisuals. Durant el curs s'explicaran els diferents gèneres narratius que s'han anat formant al llarg de l'història, igual que les diferents escoles interpretatives que les han teoritzat. De la mateixa manera es potenciarà una millor comprensió dels relats en el seu context social de comunicació i interrelació entre productors i consumidors, per així finalment reflexionar sobre les possibilitats que ofereixen els nous mitjans de comunicació en el camp de la narració. La metodologia a emprar es basa en l'aplicació de les diferents reflexions teòriques a casos concrets d'estudi. Aquests ítems exemplificants de treball es corresponen tan a obres literàries com cintes cinematogràfiques que es consideren peces clau en la història de la narració

OBobligatòria 4 A 1primer semestre

Guió videogràfic (3157G04007)

Formats del guió. Procés de construcció. Elements per a la construcció del guió. L’ estructura narrativa.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre

ÀMBIT DE CREACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Direcció de projectes transmèdia (3157G04019)

Aplicacions interactives multimèdia i/o transmèdia en línia i/o fora de línia. Ideació de l'aplicació. Direcció de projectes. Procés d'escriptura del guió multimèdia. Confecció, presentació del guió i projecte. Adquirir els coneixements i les metodologies necessàries per conèixer el procés de direcció i desenvolupament d’aplicacions interactives multimèdia. En aquest espai es determinen els punts de partida, la ideació amb el seu desenvolupament creatiu, el seguiment i l’avaluació. Tanmateix és proporcionant els recursos enfocats a la reflexió, execució, procediments i criteris d’actuació.

OBobligatòria 9 A Aanual

CREATIVITAT

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Taller de generació d'idees (3157G04026)

Es proposa valorar el desenvolupament de l’enginy i la creativitat aplicada mitjançant la confecció, realització i entrega periòdica de tres lliurables independents.

OBobligatòria 6 A Aanual
B Aanual

GESTIÓ I PRODUCCIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Màrqueting (3157G04028)

L' assignatura de marketing té dos objectius molt importants: El primer és que l' alumne i futur tècnic en projectes audiovisuals i multimèdia sigui capaç d'interpretar i confeccionar un pla de marketing per poder comercialitzar i vendre els seus projectes, productes i serveis audiovisualso integrar-se en un departament de marketing. L' altre objectiu és que com a futur tècnic en comunicació també pugui donar valor afegit a la seva creativitat creant continguts audiovisuals per estratègies de marketing digital. Per aconseguir aquests dos objectius s'estudiaran matèries molt pràctiques i dinàmiques per tal d' explicar les tècniques més importants d' un estudi de mercat i analitzar el Big Data amb fins comercials així com les estratègies que cal desenvolupar per confeccionar un Pla de marketing. Es faran sessions pràctiques per conèixer les tècniques que actualment s' utilitzen a nivell on-line i en especial les referides a estratègies de màrqueting digital com ara l' inbound. També es treballarà l' estratègia de marketing sobre tot en l' apartat de comunicació d'un projecte pensat, treballat i desenvolupat que pot ser el que es farà a l'assignatura de creació d' empresa.

OBobligatòria 6 A Aanual

Creació d'empreses (3157G04029)

L' assignatura desenvoluparà a nivell teòric i pràctic: 1- El procés de la creació d' una empresa: La Idea, el Projecte i la viabilitat del projecte. 2- El plà d' empresa. Factors que porten a l' èxit o al fracàs de les noves empreses. El Punt d' equilibri i les fonts de finançament de la futura start up. L' objectiu d' aquesta assignatura és el d' estudiar tot el procés de creació d' una empresa a partir d' una idea individual que passarà a ser un projecte grupal d' equip i on s' aniran desenvolupant les etapes per consolidar-lo, prototipar-lo i llançar-lo al mercat per saber si pot ser viable. Per tot això, utilitzarem les eines utilitzades en tot procés emprenedor, com ara el quadre dafo i el model Canvas per tal de transformar la idea inicial en un projecte empresarial amb possiblitat de obtenir mercat i negoci. 3- També es treballaran eines de caire econòmiques per tal de confeccionar el pla d' empresa del projecte i veure la seva viabilitat i la possiblitat d'escalabilitat per tal de possibles ampliacions de capital futures. Es treballarà sempre en equips per fomentar les dinàmiques de treball tant a nivell de responsabilitats, treball com també de compromís i dedicació dins l' equip. 4- Es faran sessions pràctiques ( master class o taules rodones, networking i sessions reals de bones pràctiques amb emprenedors joves , visites a coworkings, forums d' inversió... ) per tal de que els alumnes tinguin contacte real amb tot l'ecosistema emprenedor.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre

ÀMBIT DE CREACIÓ

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Projecte transmèdia: idea (3157G04020)

El disseny del contingut té com a objectiu entrenar l'alumne, mitjançant la pràctica, en el desenvolupament del pensament creatiu aplicat i la recollida d'informació prèvia necessària, amb la finalitat d'arribar a la construcció d'una idea per a un producte transmedia. 051 Aplicació del procés creatiu 052 Estudi i recollida d'informació 053 Guionització producte transmedia.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

Projecte transmèdia: Eines (3157G04021)

El disseny del contingut té com a objectiu entrenar l'alumne segons el seu camp d'interès aplicat a lae necessitats del projecte transmedia col·lectiu, mitjançant la pràctica, en l'ús de les eines.

OBobligatòria 10 A 2segon semestre

Projecte transmèdia: Expressió (3157G04022)

El disseny del contingut té com objectiu entrenar a l'alumnat, mitjançant la pràctica, en la materialització i presentació d'un producte transmedia. 071 Assemblatge dels continguts 072 Presentació 073 Memòria

OBobligatòria 5 A 2segon semestre

PRÀCTIQUES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Pràctiques (3157G04044)

S'han de proporcionar orientacions i criteris que permetin encarar amb prou solidesa una intervenció relacionada amb les tasques inherents al temps de pràctiques. A continuació es relacionen els continguts docents estudiats amb la realitat pràctica de la vida quotidiana i laboral d'una organització per poder obtenir una major implicació responsable i eficient per part de l'alumne. Funcionament de les organitzacions, indústries i institucions relacionades amb la comunicació audiovisual i multimèdia Aplicació directa i posada en pràctica de les tècniques i els processos de creació, realització i producció audiovisual Treball pràctic a l'empresa i realització de la memòria de les pràctiques

NDno definit 10 A 2segon semestre
B 2segon semestre

TREBALL FINAL DE GRAU

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Treball final de Grau (3157G04045)

El projecte o treball de final de grau (TFG o PFG), com matèria que forma part dels plans d'estudis, és un treball de síntesi individual, que es realitza en el tram final dels estudis sota la supervisió d'un director i que és avaluat per una comissió creada a aquest efecte. El TFG ha de permetre a l'estudiant posar de manifest que sap aplicar, de manera integrada, els diferents continguts de la titulació en l'estudi d'una temàtica al disseny d'una aplicació o a la resolució d'un problema concret del seu àmbit professional.

NDno definit 12 A 2segon semestre
B 2segon semestre

OPTATIVES

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Tecnologies multimèdia II (3157G04030)

Anàlisi i estudi dels efectes d'Internet generats per l'arquitectura de participació. Elaboració de protocols pels canals de publicació personal i grupal en xarxa, que impliquen dinàmiques de creació de continguts, intercanvi d'informació i construcció de nous espais de comunicació. Aplicació dels mecanismes de funcionament i les seves estratègies específiques de comunicació.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

3D II (3157G04031)

Es parlarà de com donar realisme a les nostres escenes modelades en 3D, aplicant materials, textures i una il·luminació adequada a l'entorn. Es tractara l'integració de models 3D en imatges reals. També es farà una introducció a l'animació en 3D creant senzilles animacions de linea i una animació final.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Direcció audiovisual (3157G04032)

Estudi i praxi dels recursos expressius que fonamenten la direcció audiovisual, mitjançant la utilització de les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinari, relacionades amb la direcció de fotografia i la direcció d'actors. Direcció de fotografia. Capacitat per dissenyar i concebre la presentació estètica i tècnica de la posada en escena a través de les fonts lluminoses naturals o artificials, atenent les característiques creatives i expressives que proposa la direcció del projecte audiovisual. Direcció d'actors. S’ ofereixen els recursos bàsics per poder intervenir i dirigir en la interpretació dels actors. Comprensió dels mecanismes que provoquen la transmissió del potencial dramàtic, mitjançant l'ús de diverses eines expressives com la veu, el moviment, les emocions, etc.

OPoptativa 6 A 1primer semestre
B 1primer semestre

Disseny interactiu (3157G04033)

El disseny d'interacció és el nexe que uneix la comunicació multimèdia amb les tecnologies emergents. En aquesta assignatura, aprendrem com fonamentar, conceptualitzar, desenvolupar, implementar i evaluar sistemes interactius que proporcionin experiències d'usuari desitjables. L'assignatura estarà basada en un projecte pràctic de disseny, a partir del qual s'impartiran i posaran en pràctica les competències necessàries per dissenyar sistemes interactius.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Disseny audiovisual (3157G04034)

Afrontar el Procés creatiu d'una peça animada: des de la idea a les referències, el disseny, l'storyboard, l'animatica o el timing. Dominar les tècniques d'animació i composició amb After Effects, així com les eines utilitzades en cada un d'aquests processos. Grafisme per a televisió, branding de cadenes, títols de crèdit, infografies. Conèixer el treball de composició i postproducció bàsica amb vídeo.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

3D III (3157G04035)

061 Dinàmiques de fluïds. 062 Rigging 063 Novetats 3D

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Redacció i desenvolupament del guió (3157G04036)

Aplicar els coneixements sobre la creació audiovisual a l'escriptura d'un guió de curtmetratge.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Fotografia creativa (3157G04037)

Experimentació amb la fotografia per obtenir resultats inesperatss a partir de solucions diferents de les habituals. 081. Tecnificació: Il·luminació 082. Retoc avançat 083. Fotografia creativa 084. Hibridació

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Metodologia del projecte gràfic (3157G04038)

Realització d'un projecte professional on l'estudiant posarà en pràctica tots els coneixements teòrico-pràctics adquirits en disseny i composició visual. - Metodologia del projecte gràfic professional - El rol del director creatiu - El rol del director d'art - El rol del dissenyador gràfic

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Disseny del so (3157G04039)

El curs oferirà a l'alumne la possibilitat de perfeccionar coneixements en l'àmbit del disseny sonor aplicat als audiovisuals; l'ajudarà a desenvolupar un sentit crític i adquirir sensibilitat envers el so, tot posant en pràctica les eines necessàries per assolir un aprenentatge global en aquest camp del disseny del so per audiovisuals.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Realitat immersiva (3157G04040)

Estudi de les noves tendències en realitat immersiva. 111. Estudi de la realitat immersiva 112. Projecte de realitat immersiva

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Edició de vídeo (3157G04041)

Tècniques de postproducció per a poder utilitzar la tecnologia i les técniques d'edició derivades del vídeo digital, així com profunditzar en els últims avanços en la manipulació de la imatge en moviment i l'autoria. 121. Postproducció i edició adelantada amb el software d'edició no lineal 122. Composicions i efectes

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Projecte audiovisual II (3157G04042)

El curs està enfocat a la producció d'un documental de creació, amb el qual l'alumne es pugui expressar mitjançant el llenguatge audiovisual.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Seminaris complementaris (3157G04043)

Els alumnes es poden matricular de 1 Seminari Complementari. L’objectiu dels seminaris és que els alumnes puguin amplificar, aprofundir i/o actualitzar coneixements més especialitzats relacionats amb diverses disciplines que requereixen una actualització a causa del permanent canvi de context tecnològic. Les diverses assignatures que formen part dels seminaris es desenvolupen en el camp de l’expressió i la comunicació audiovisuals. L’ampliació i la relació dels continguts està relacionada amb l’activitat professional, i amb vocació introductòria a l’àmbit laboral. Els seminaris es fonamenten en l’adquisició dels coneixements i destreses de les diferents maneres d’expressar informació per aconseguir la total confecció i realització de missatges i continguts gràfics, aplicacions interactives i documents audiovisuals de diversos gèneres.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Direcció d'actors (3157G04047)

En aquesta assignatura l'estudiant aprofundirà en els aspectes de la direcció d'actors per cinema i televisió. L'estudiant treballarà amb diferents directors d'actors i n'haurà d'extreure la seva pròpia visió i una manera de treballar pròpia i singular. El treball serà eminentment pràctic a partir d'escenes, això implica conèixer, practicar i experimentar com enfrontar-se a la posada en escena i a la interrelació amb l'actor i/o actriu

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Nous formats (3157G04048)

Els profunds canvis de l'actual escenari de la comunicació, exigeixen un replantejament de les estratègies creatives dels productors i creadors de continguts. L’assignatura contempla més enllà dels mitjans tradicionals, la conceptualització sobre els nous formats i la ideació de continguts pels diferents suports multiplataforma.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Il·lustració (3157G04049)

L'objectiu d'aquest curs és definir la il·lustració a través de la seva història i usos actuals; explicar la relació concepte-imatge; iniciar l'alumnat en les principals tècniques tradicionals; i ensenyar a digitalitzar i retocar imatges amb l'ordinador.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Direcció de fotografia (3157G04050)

L'objectiu d'aquest curs de Direcció de Fotografia és aprofundir en la cinematografia digital tot desenvolupant la narrativa visual a través d’un guió cinematogràfic, mentre s'utilitza la il·luminació i la càmera per crear el nostre propi estil.

OPoptativa 6 A 1primer semestre

Direcció d'Art (3157G04051)

L'objectiu d'aquest curs és entendre la Direcció d'Art i conceptualitzar, tant visualment com gràficament, un projecte tot aplicant estratègies artístiques fins a la materialització de la proposta formal.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Tecnologies Creatives (3157G04052)

Les tecnologies creatives són un dels nexes que uneixen la comunicació audiovisual amb la transmedia. Gràcies a elles, som capaços d’entrellaçar aquests 2 grans blocs de la comunicació per poder crear així experiències que ens permetin portar a l’usuari a interactuar amb els continguts de manera memorable. En aquesta assignatura s’explicaran els principis de les tecnologies creatives a través de la plataforma Arduino. Aprendrem a programar des de zero i a mida que anem avançant anirem aplicant tots aquests coneixements per generar petits muntatges interactius. Treballarem de cara a un projecte final que permetrà a l’alumne explorar aquest món i aplicar-lo en l’àmbit que ell tingui més seguretat.

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.