Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Assignatura a desenvolupar a les instal·lacions d'empreses que hagin establert el corresponent conveni marc amb el Patronat de l'EPS o bé amb els grups de recerca de la Universitat de Girona.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BAYER RESPLANDIS  / NURIA FIOL SANTALO  / JOAQUIM AGUSTI TARRES FARRES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI BAYER RESPLANDIS  / NURIA FIOL SANTALO  / JOAQUIM AGUSTI TARRES FARRES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI BAYER RESPLANDIS  / NURIA FIOL SANTALO  / JOAQUIM AGUSTI TARRES FARRES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT04 Treballar en equip
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CE23 Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes
 • CE25 Capacitat per dissenyar, gestionar i operar procediments de simulació, control i instrumentació de processos químics

Continguts

1. Feina a desenvolupar segons conveni específic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 6,00 0 6,00
Elaboració individual de treballs 4,00 35,00 39,00
Pràctiques en empreses / institucions 0 330,00 330,00
Total 10,00 365,00 375

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràctiques en empreses / Institucions El tutor de l’estudiant a l’empresa/institució avalua la tasca desenvolupada per l’estudiant considerant els següents aspectes:
  1) Capacitat tècnica i habilitat per aplicar els coneixements tècnics
  2) Capacitat d’organització i planificació del treball
  3) Capacitat d’aprenentatge
  4) Habilitats d’expressió escrita
  5) Habilitats d’expressió oral
  6) Creativitat i iniciativa
  7) Actitud, esforç i interès de l’alumne en el desenvolupament de les tasques encomanades
  8) Facilitat d’adaptació de l’alumne a l’entorn laboral (normes, costums, ...)
  9) Sentit de la responsabilitat
  10) Facilitat de relació i comunicació amb els companys de feina
  11) Receptivitat a les crítiques
  12) Compliment de l’horari de treball estipulat
  13) Capacitat de treball en equip
  14) Capacitat de treballar de manera autònoma
  15) Adequació de la formació de l’alumne per a les tasques encomanades
  16) Rendiment de l’alumne i qualitat del treball realitzat
  40
  Elaboració de la memòria final de les pràctiques El professor tutor avalua la memòria que presenta l'estudiant sobre l'estada a partir d'una anàlisi crítica del seu contingut. Els aspectes que es consideren són:
  1) Presentació d’informació sobre l’empresa on ha desenvolupat la pràctica (nom, lloc on es troba situada, organigrama, història, entre d’altres).
  2) Estructura adequada i text coherent, clar i precís de la memòria
  3) Adequació de les tasques desenvolupades al pla d’estudis
  4) Compliment dels objectius del projecte de pràctiques
  5) Compliment de les obligacions de l’estudiant i dels requeriments del tutor a l’empresa/institució
  6) Grau d’innovació que impliquen les tasques desenvolupades
  7) Coneixements complementaris assolits
  8) Suggeriments de millora plantejats per l’estudiant
  60

  Qualificació

  La qualificació s’obté de la ponderació en un 40 % de l'avaluació realitzada pel tutor de l'empresa/institució i en un 60% de l’avaluació realitzada pel professor tutor de l'EPS. En casos justificats, el professor tutor pot decidir variar la ponderació relativa.
  Els estudiants que demanin reconeixement de l’activitat professional només seran qualificats per la memòria presentada.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no realitza la totalitat de tasques estipulades al Reglament de l’EPS per a les pràctiques externes dels estudis de Grau i Màster, inclosa la presentació de la memòria justificativa de la feina desenvolupada.

  Observacions

  Per cursar aquesta assignatura l'alumne ha d'estar en disposició de poder-s'hi matricular d'acord amb el Reglament de l’EPS per a les pràctiques externes dels estudis de Grau i Màster i altres normatives de la Universitat de Girona que siguin d’aplicació.

  Trobareu tota la informació relativa a les Estades en l'Entorn Laboral (EEL) a: http://www.udg.edu/eps/Relacionsambempreses/EstadesEntLab/tabid/2969/language/ca-ES/Default.aspx