Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Disseny de processos químics Seguretat i Higiene industrial
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARC DELGADO AGUILAR  / JOAQUIM AGUSTI TARRES FARRES
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CE23 Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes

Continguts

1. Introducció als Processos de Química Industrial

2. Equipament en el disseny de processos de química industrial

3. Diagrames de flux en el disseny de processos

4. Estudi de casos concrets de processos químics i biotecnològics

5. Seguretat i higiene en els processos químics industrials

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 7,00 7,00
Prova d'avaluació 2,00 25,00 27,00
Sessió expositiva 24,00 24,00 48,00
Sessió participativa 12,00 10,00 22,00
Sessió pràctica 12,00 9,00 21,00
Total 50,00 75,00 125

Bibliografia

 • D.F. Rudd, Ch.C. Watson (2002). Estrategia en Ingeniería de Procesos. Alhambra. Catàleg
 • M. Duncan and J Reimer (1998). Chemical Engineering Design and Analysis. Cambridge.
 • N. Piccinini (1997). Affidabilità e Sicurezza nell' Industria Chimica. Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Calleja Pardo, Guillermo (1999 ). Introducción a la Ingeniería Química . Madrid: Editorial Sintesis. Catàleg
 • Vian Ortuño, Ángel (1994 ). Introducción a la química industrial (2ª ed.). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Guasch Farrás, Juan (1986 ). Higiene industrial básica . Barcelona: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Catàleg
 • Jiménez Gutiérrez, Arturo (cop. 2003 ). Diseño de procesos en ingeniería química . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Casal, Joaquim (2018). Evaluation of the effects and consequences of major accidents in industrial plan (second edition). Oxford: Elsevier. Catàleg
 • Giral, José et al. (1979). Ingeniería de Procesos (segunda edición). México: Alhambra. Catàleg
 • Perrin, Robert. Scharff Jean-Pierre (2002). Chimie Industrielle (2ª edition). París: Dunod. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen d'avaluació continuada (no recuperable) Avaluació dels coneixements corresponents al temari realitzat fins a la data de l'examen. 20
Treballs pràctics (no recuperable) Es proposen una serie d'activitats de disseny de processos que s'han de resoldre presentant un treball. S'avalua la capacitat de trobar i seleccionar informació, així com, el plantejament i les solucions proposades. L'activitat no es recuperable, però fins a la data d'entrega es proposa una interacció entre l'estudiant i el professor. 30
Examen final (recuperable) Avaluació dels coneixements globals de l'assignatura mitjançant la resolució de qüestions i problemes 50

Qualificació

- Totes les activitats d'avaluació són de caràcter obligatori.
- La nota final de l'assignatura és la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació.
- Les classes pràctiques són d'assistència obligatòria. No són recuperables.
- La prova d'avaluació continuada no eliminarà matèria en cap cas. No s'exigeix nota mínima per fer mitjana i, per tant, no és recuperable.
- En l'examen final s'exigirà una nota mínima de 4 sobre 10. És recuperable.

Criteris per poder recuperar l'examen final:
Atès que en l'examen final s'exigeix una nota mínima de 4 sobre 10, l'article 3 del Reglament d'avaluació dels estudiants de grau de l'Escola Politècnica Superior (aprovat per la Comissió de Govern en sessió CG 3/14, de 23 d'octubre de 2014) estableix que aquesta prova ha de ser RECUPERABLE.

Ara bé, l'estudiant NO tindrà dret a recuperació quan:
a. No es presenti a l'examen final (article 3 de l'esmentat reglament).
b. La qualificació final de l'assignatura sigui inferior a 3 sobre 10 (article 7 de l'esmentat reglament).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a una activitat d'avaluació declarada d'assistència obligatòria implicarà un NO PRESENTAT en la qualificació final de l'assignatura sense possibilitat de recuperació, excepte en els casos que es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d'activitats d'avaluació als estudis de grau de l'Escola Politècnica Superior.

Observacions

És recomanable l’assistència continuada a les classes d’aquesta assignatura, a fi de poder realitzar sense dificultat les activitats avaluables.

Assignatures recomanades

 • Ampliació de química orgànica
 • Control i instrumentació de processos químics
 • Enginyeria de la reacció química i reactors
 • Fonaments de química
 • Operacions bàsiques I
 • Operacions bàsiques II
 • Química física