Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
abc
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLOS POZO FERNANDEZ  / MARTA VERDAGUER PLANAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • CT04 Treballar en equip
 • CT14 Proposar noves iniciatives en la planificació i desenvolupament de projectes
 • CE24 Capacitat per al disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de

Continguts

1. Propietats molars parcials.

2. Calors de solució, dilució i neutralització.

3. Calors de combustió.

4. Constant de velocitat per volumetria,

5. Velocitat d'hidròlisi àcida de la sacarosa.

6. Efecte de la temperatura sobre la velocitat de reacció.

7. Isoterma d'adsorció.

8. Refredament de líquids per convecció natural.

9. Determinació de la conductivitat tèrmica en líquids.

10. Mòlta i tamisatge.

11. Pèrdua de càrrega en una columna de rebliment

12. Fluïdització de partícules

13. Destil·lació discontínua

14. Separació de partícules mitjançant ciclons

15. Sedimentació de partícules en suspensió

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 5,00 20,00 25,00
Prova d'avaluació 4,00 0 4,00
Sessió pràctica 37,00 0 37,00
Treball en equip 4,00 55,00 59,00
Total 50,00 75,00 125

Bibliografia

 • Rock, P. (1989). Termodinámica química (1989). Barcelona: Vicens-Vives. Catàleg
 • Logan, SR (2000). Fundamentos de cinética química. Madrid: Addison Wesley Iberoamericana. Catàleg
 • Aguilar, A. (1997). Cinética química. Barcelona: Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Coulson, JM., Richardson,JF. (1996). Chemical Engineering. Oxford: Butterworth Heinemann. Catàleg
 • Perry, Robert H. (cop. 2001 ). Manual del ingeniero químico (4ª ed). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Backhurst, J. R (cop. 2002 ). Coulson & Richardson's chemical engineering J. M. Coulson and J.F. Richardson : solutions to the problems in chemical engineering volume 2 (5th edition) and volume 3 (3rd edition) . Oxford [etc.]: Butterworth Heinemann. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització de les sessions pràctiques. Es valorarà el desenvolupament de les pràctiques. 10
Elaboració dels informes de les pràctiques realitzades. Es valoraran el rigor i la metodologia emprats en l'elaboració dels informes. 35
Avaluació dels coneixements adquirits (activitats recuperables). Es realitzaran dues proves d'avaluació dels coneixements adquirits en les classes pràctiques (activitats recuperables).

Cal assolir una nota mínima de 5 en cadascuna d'aquestes proves. En cas de no assoliment d'aquesta nota mínima caldrà realitzar una prova global de l'assignatura en període d'avaluacions finals.

55

Qualificació

Es requereix haver participat en un 85% de les sessions pràctiques i en l'elaboració dels corresponents informes. La nota final correspondrà a la qualificació ponderada del conjunt de les activitats avaluables.

Si durant la realització d'una prova s'utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d'emmagatzematge sense permís explícit del professor, l'estudiant quedarà automàticament suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà com a No Presentat, aquell estudiant que no hagi realitzat alguna de les activitats avaluables.

Assignatures recomanades

 • Enginyeria de la reacció química i reactors
 • Operacions bàsiques I
 • Química física