Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Fonaments d'estàtica, cinemàtica i dinàmica de mecanismes i màquines
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NORBERT BLANCO VILLAVERDE  / IMMA DURAN SUREDA  / LORENA MARIN HERNANDEZ  / ORIOL VALLMAJO MARTIN
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
IMMA DURAN SUREDA  / LORENA MARIN HERNANDEZ  / JOAN ANDREU MAYUGO MAJO  / ORIOL VALLMAJO MARTIN
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CE15 Coneixement dels principis de màquines i mecanismes.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

          1.1. Sistemes d'unitats

          1.2. Càlcul vectorial

          1.3. Graus de llibertat en estructures i mecanismes

2. ESTÀTICA

          2.1. Estàtica de la partícula en el pla

          2.2. Sistemes equivalents i forces distribuïdes

          2.3. Estàtica del sòlid rígid en el pla

          2.4. Estructures, entramats i mecanismes

          2.5. Sistemes amb frec

3. CINEMÀTICA

          3.1. Cinemàtica de la partícula en el pla

          3.2. Cinemàtica de mecanismes en el pla

          3.3. Relacions de transmissió

4. DINÀMICA

          4.1. Llei fonamental de la dinàmica

          4.2. Dinàmica de mecanismes en el pla

          4.3. Equació de la dinàmica de màquines

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12,00 3,00 15,00
Elaboració individual de treballs 0 3,00 3,00
Prova d'avaluació 4,00 42,00 46,00
Resolució d'exercicis 12,00 39,00 51,00
Sessió expositiva 24,00 11,00 35,00
Total 52,00 98,00 150

Bibliografia

  • Beer, Ferdinand Pierre (cop. 2004-2005 ). Mecánica vectorial para ingenieros (7ª ed). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Meriam, J.L. (1998 ). Mecánica para ingenieros (3ª ed. [inglesa. 1ª castellana]). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
  • Bedford, Anthony (cop. 2000 ). Estática : mecánica para ingeniería . México [etc.]: Addison Wesley Longman de México. Catàleg
  • Bedford, Anthony (cop. 1996 ). Dinámica : mecánica para ingeniería . Argentina [etc.]: Addison-Wesley beroamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova Avaluació Continuada PAC Veure apartat "Criteris de qualificació" 20
Exercicis Seguiment d’APrenentatge Continuat (SAPC) Veure apartat "Criteris de qualificació" 10
Informes guió Pràctiques LABoratori (PLAB) Veure apartat "Criteris de qualificació" 10
Prova Global (PG) Veure apartat "Criteris de qualificació" 60

Qualificació

CRITERI D'AVALUACIÓ (Què s'avalua)

Es compon de les següents parts:

- SAPC: exercicis Seguiment d’APrenentatge Continuat (10%).
Realització d’exercicis lligats al tema que s’estigui desenvolupant en les classes de teoria i problemes.

- PLAB: informes guió Pràctiques LABoratori (10%).
Contestar els guions de pràctiques, els quals contenen preguntes i problemes lligats a la pràctica realitzada en la mateixa sessió.

- PAC: Prova d’Avaluació Continuada (20%).
Prova individual a realitzar, normalment, a la meitat del curs. El temari que pot entrar en la prova PAC correspon a tot el temari que s'hagi fet a classe fins a la data de les proves. El format de PAC és un problema per a ser resolt en una hora aproximadament. Aquests problemes inclouran tant l’esquematització i el planteig, com la resolució i obtenció de resultats. Els problemes podran incorporar qüestions puntuals.

- PG: Prova Global (60%).
Prova final individual on el contingut és tot el temari desenvolupat durant el curs. El format de PG és bàsicament 2 o 3 problemes. Aquests problemes inclouran tant l’esquematització i el planteig, com la resolució i obtenció de resultats. Els problemes podran incorporar qüestions puntuals.


CRITERI DE QUALIFICACIÓ (Com es calcula la qualificació)

La Nota Final (NF) de l’assignatura es calcula de la manera següent:

1) Si PG >= 4.0, llavors:
NF = MAX(NF1,NF2,NF3,NF4)

2) Si PG < 4.0, llavors:
NF=MIN(MAX(NF1,NF2,NF3,NF4), 4,5)

On:
NF1 = 0.1 x SAPC + 0.1 x PLAB + 0.2 x PAC + 0.6 x PG
NF2 = 0.1 x SAPC + 0.1 x PLAB + 0.0 x PAC + 0.8 x PG
NF3 = 0.0 x SAPC + 0.0 x PLAB + 0.2 x PAC + 0.8 x PG
NF4 = 0.0 x SAPC + 0.0 x PLAB + 0.0 x PAC + 1.0 x PG


- SAPC: exercicis Seguiment d’APrenentatge Continuat
Activitat No Recuperable.
Hi ha dues setmanes per resoldre els exercicis. El dia abans de la sessió de pràctiques en què s’han de defensar, el subgrup de 3 estudiants ha de penjar la seva resolució en un pdf en el Moodle. En la segona hora de la sessió, un representant del subgrup (elegit pel professor) realitzarà una petita prova per verificar si és capaç de resoldre aquesta mena d’exercicis. S’avaluarà amb una nota compartida del subgrup. Quan tots els subgrups hagin entregat, es penjaran els exercicis correctament resolts i els estudiants podran autoavaluar-se en el Moodle, afegint les seves correccions. La nota serà la combinació de l’autoavaluació i de la prova del representant. Si l’autoavaluació no és correcta, la nota d’aquella SAPC serà zero.

- PLAB: informes guió Pràctiques LABoratori
Activitat No Recuperable.
S’entreguen cada 15 dies o en la mateixa sessió de pràctiques, segons estableixi el professor de pràctiques. Hi ha 5 pràctiques a realitzar durant el curs. Els guions es pengen al Moodle abans de començar les pràctiques. Al final de la sessió pràctica, els estudiants han d’entregar el guió al professor amb les respostes a les preguntes formulades. Aquests guions es poden entregar en grups de taula (d'acord amb el nombre d'aparells disponibles per a la realització de la pràctica). La qualificació és comuna.

- PAC: Prova d’Avaluació Continuada
Activitat No Recuperable.

- PG: Prova Global
Activitat Recuperable.
És de participació obligatòria.

Recuperació PG:
La PG serà recuperable sempre i quan l'estudiant hagi obtingut una nota NF superior a 3.


DETALLS

- L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual comportarà automàticament un suspès per a les persones implicades.

- El plantejament del problema, usant tant les lleis físiques adequades com les tècniques explicades a classe és clau en la posterior resolució. Conseqüentment, un dels criteris d'avaluació es basarà en el correcte plantejament sempre que estigui exposat de forma clara.

- Els errors de càlcul poden ser penalitzats com a errors greus si tenen com a conseqüència resultats finals o parcials del problema clarament incoherents. Un exercici només és correcte si arriba pel procediment adequat al resultat adient.

- A diferencia del PG, no hi ha dia específic per a la revisió del PAC. Simplement, es pot revisar la prova de l’estudiant en horari de tutories.

- Es valoraran positivament PAC, SAPC, PLAB i PG ben presentats, així com la claredat en l'exposició de les deduccions, hipòtesis i resultats que impliquen la resolució dels problemes.

- Material a portar per fer PAC i PG: només les fitxes entregades pel professor (aquestes fitxes poden tenir petites anotacions dels estudiants) + material escriptori + calculadora no programable + DNI.

- L’assignatura de Fonaments de Mecànica és presencial. Per tant, l’assistència a les classes de problemes i de pràctiques es controlarà. Es poden realitzar controls aleatoris de presència també a les sessions de teoria. És un indicador de la implicació de l'estudiant a seguir l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de No Presentat es donarà en els casos on es satisfacin tots els punts següents:

- No es presenta a la PG.

- No es presenta a la PAC.

- Es presenta a menys de tres sessions pràctiques.

En cas contrari, tindrà la nota NF calculada amb la fórmula descrita prèviament, considerant que si l’estudiant no es presenta en alguna de les parts d’avaluació continuada, aquesta s’avalua amb un zero.

Assignatures recomanades

  • Expressió gràfica
  • Fonaments de física 1
  • Fonaments de matemàtiques 1