Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Coneixements fonamentals sobre l'ús i la programació dels ordinadors, els sistemes operatius, el maquinari, les xarxes de comunicacions, les bases de dades i els programes informàtics amb aplicació en l'àmbit de l'enginyeria.
Crèdits ECTS:
8

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SERGIO GONZALO BESUIEVSKY GLIKBERG  / JORDI COLL CABALLERO  / RAMON FABREGAT GESA  / TEODOR MARIA JOVE LAGUNAS  / JOSE LUIS MARZO LAZARO  / FRANCESC XAVIER PACHECO I FERNANDEZ  / JOSEP SUY FRANCH
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SERGIO GONZALO BESUIEVSKY GLIKBERG  / RAMON FABREGAT GESA  / FRANCESC XAVIER PACHECO I FERNANDEZ  / JOSEP SUY FRANCH
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
  • CE04 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

Continguts

1. <b>Sistemes Operatius</b> (Elements comuns dels sistemes operatius moderns. Punts de vista d'usuari i de programador. Administració de recursos: processos, memòria, entrada/sortida, sistema de fitxers, Programes i llenguatges)

2. <b>Dades i codificació</b> (Codificació de la informació: codis numèrics i alfanumèrics, altres codis, formats comuns de dades)

3. <b>Estructura de computadors</b> (Components bàsics d’un ordinador i la seva interacció, perifèrics)

4. <b>Xarxes d’ordinadors e Internet</b> (Conceptes bàsics de xarxes, Internet com a eina de comunicació i com a font d’informació)

5. <b>Introducció a la programació</b> (Conceptes bàsics, Composició seqüencial i alternativa, Composició iterativa i seqüències, Tipus de dades estructurats)

6. <b>Bases de Dades</b> (Introducció al disseny de Bases de Dades, model E-R, model relacional, consultes SQL)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 8,00 18,00 26,00
Resolució d'exercicis 14,50 14,00 28,50
Sessió expositiva 30,00 39,50 69,50
Sessió participativa 8,00 13,00 21,00
Sessió pràctica 22,00 29,00 51,00
Tutories de grup 2,00 2,00 4,00
Total 84,50 115,50 200

Bibliografia

  • Eduardo Alcalde Lancharro, Miguel García López (1995). Informática básica (2ª Ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
  • Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe (2007). Fundamentos de sistemas de bases de datos . Addison Wesley. Catàleg
  • Fatos Xhafa et al. (2006). Programación en C++ para ingenieros. Madrid: Thomson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
EXAMEN: Sistemes Operatius + Dades i Codificació Test i Exercicis 15
EXAMEN: Estructura de Computadors + Xarxes i Internet Test / Ejercicis 15
Pràctiques a l'aula: Operacions bàsiques amb Excel i MATLAB Correcció de solució a la pràctica 4
Pràctiques a l'aula: Operacions bàsiques amb UNIX/Linux Correcció de solució a la pràctica 6
P.A.C. composició condicional Correcció de la solució 5
Pràctica a l'aula de composició condicional Resolució correcta del problema 1
P.A.C. composició iterativa Correcció de la solució 10
Pràctica a l'aula de composició iterativa Resolució correcta del problema 1
Pràctica a l'aula de taules Resolució correcta del problema 1
Pràctica a l'aula de matrius Resolució correcta del problema 2
Prova de validació a l'aula d'ordinadors Resolució correcta dels problemes 10
EXAMEN: Programació + Bases de Dades Test i problemes 30

Qualificació


Per calcular la nota final de l’assignatura cal obtenir una nota >= 3 a cada una de les dues parts de teoria.


  • Part I: Sistemes Operatius + Dades i Codificació + Estructura de Computadors + Xarxces i Internet.

  • Part II: Programació + Bases de Dades.Es realitzarà una recuperació d'aquestes dues parts. Per fer la recuperació cal haver-se presentat als exàmens i tenir una nota de l'assignatura >=3 (segons normativa).


Observacions

  • Totes les activitats tenen una data límit per ser realitzades. Si els lliuraments corresponents es fan després d'aquesta data la nota màxima de l'activitat serà un 5. No s'admetran lliuraments una vegada publicada l'avaluació d'una activitat.

  • La còpia total o parcial d'una activitat implica una nota de zero tant pel copiador com pel copiat a l'activitat en qüestió.

  • Els alumnes que hagin fet la Selectivitat al setembre s'els indicarà com poden realitzar les activitats d'avaluació portades a terme abans de la seva data de matriculació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
A l'apartat "Activitats d'avaluació" de l'assignatura hi figura, per a cada activitat, el pes que aquesta té en la seva avaluació (el percentatge indicat a l'última columna). Es consideraran NO PRESENTATS aquells estudiants que no hagin estat avaluats del 50% o més de l'assignatura. És a dir, si la suma dels percentatges (pesos) de les activitats en què ha estat avaluat l'estudiant no suma 50% o més la qualificació serà NO PRESENTAT.

Observacions

Es prioritzarà l'ús de programari lliure i multiplataforma.