Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Bases per la interpretació, redacció y validació de documentació tècnica en format gràfic. Introducció a les tècniques de disseny assistit per ordinador. L'expressió gràfica a l'enginyeria és un llenguatge gràfic basat en normes tècniques mundialment acceptades. El domini del llenguatge gràfic és important per compartir informació de projectes d'enginyeria entre professionals de diferents àmbits i nacionalitats. De la mateixa manera aquest llenguatge permet modelitzar i representar problemes tècnics d'una manera entenedora.
Crèdits ECTS:
7

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUÍS ALBO RIGAU  / FAUST SECULI DIAZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LLUÍS ALBO RIGAU  / FAUST SECULI DIAZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • CE06 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.

Continguts

1. BLOC NORMATIVA BÀSICA

          1.1. Iniciació a la normativa, justificació de la seva necessitat

          1.2. Iniciació a la història de la expressió gràfica

          1.3. Formats, cassillers, plegat, UNE-EN

          1.4. Classes de línies

          1.5. Escales

          1.6. Retolació

          1.7. Acotació formal

2. BLOC VISUALITZACIÓ DE VOLUMS

          2.1. Croquització

          2.2. Sistema Europeu

          2.3. Sistema Americà

          2.4. A partir de dues vistes, desenvolupar la tercera projecció.

          2.5. Projectar les vistes necessàries mínimes per definir un volum. Acotació completa.

          2.6. Projectar les sis vistes pel sistema europeu.

          2.7. Visualització de volums en tres dimensions (croquitzat).

3. BLOC NORMALITZACIÓ

          3.1. Seccions; abatudes i separades.

          3.2. Talls: totals, a un quart, parcials, per plans paral.lels, amb gir, desenvolupats .

          3.3. Detalls ampliats.

          3.4. Vistes locals.

          3.5. Vistes parcials.

          3.6. Vistes particulars.

          3.7. Vistes auxiliars.

          3.8. Vistes complementaries.

          3.9. Trencaments.

          3.10. Acotació específica .

          3.11. Representació normalitzada de rosques.

          3.12. Aplicació pràctica a peces industrials.

4. BLOC MUNTATGE DE CONJUNTS INDUSTRIALS

          4.1. Roscats

          4.2. Soldats

          4.3. Ensamblats

5. BLOS ESPECEJAMENT DE CONJUNTS INDUSTRIALS

          5.1. Normalització aplicada a cada peça del conjunt.

          5.2. Cotes de relació.

          5.3. Elements normalitzats específics.

6. BLOC PERSPECTIVA. DIBUIX ISOMÈTRIC APLICAT A PECES INDUSTRIALS

          6.1. Sistemes de projecció.

          6.2. Sistemes de perspectiva.

          6.3. Perspectiva axonomètrica i cavallera.

          6.4. Dibuix isomètric aplicant talls i desplaçament.

          6.5. Especejament en explosió.

7. BLOC DIBUIX ASSISTIT PER ORDINADOR (CAD)

          7.1. Iniciació al CAD

          7.2. Ordres de dibuix i edició.

          7.3. Sistemes de referències i coordenades.

          7.4. Impressió.

          7.5. Acotació.

8. BLOC PROJECTE BÀSIC (PBL) grup

          8.1. PBL (Problem Based Learning) autoaprenentatge

          8.2. Mecànics

          8.3. Químics.

          8.4. Electrònics.

          8.5. Elèctrics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 14,00 16,00
Resolució d'exercicis 28,00 58,00 86,00
Sessió expositiva 34,00 28,00 62,00
Sessió participativa 3,00 0 3,00
Sessió pràctica 4,00 4,00 8,00
Total 71,00 104,00 175

Bibliografia

 • Verdaguer Pujadas, Narcís (2013 ). Normalización aplicada al dibujo industrial. I . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Félez, Jesús (DL 1996 ). Dibujo industrial (2ª ed. revisada). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Auria Apilluelo, José M. (cop. 2000 ). Dibujo industrial : conjuntos y despieces . Madrid [etc.]: Paraninfo. Catàleg
 • Félez, Jesús Martinez, María L. (DL 1996 ). Fundamentos de ingeniería gráfica . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Ramos Barbero, Basilio (1999 ). Dibujo técnico . Madrid: AENOR. Catàleg
 • Revilla Blanco, Alberto (DL 1990 ). Acotación (Reedición). San Sebastián: Donostiarra. Catàleg
 • Rodríguez de Abajo, Francisco Javier (DL 1984 ). Dibujo técnico . San Sebastián: Donostiarra. Catàleg
 • Rodríguez de Abajo, Francisco Javier (1993 ). Normalización del dibujo industrial . San Sebastian: Donostiarra. Catàleg
 • Gonzalo Gonzalo, Joaquín (DL 1991 ). Cortes, secciones y roturas . San Sebastián: Donostiarra. Catàleg
 • Gutiérrez Vázquez, Ángel (DL 1990 ). Dibujo técnico (6ª ed.). Madrid: Anaya. Catàleg
 • Preciado, Cándido (cop. 2004 ). Normalización del dibujo técnico : escuelas de ingeniería: ciclos formativos . San Sebastián: Donostiarra. Catàleg
 • Chevalier, A. (1992 ). Dibujo industrial (2ª ed). México: UTEHA. Catàleg
 • Álvarez Bengoa, Víctor (DL 1997 ). Perspectiva : axonométrica y caballera . San Sebastián: Donostiarra. Catàleg
 • Montaño La Cruz, Fernando (2010 ). AutoCAD 2010 . Madrid: Anaya Multimedia. Catàleg
 • Ferrer Muñoz, José Luis (1996 ). Axonometrías . Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Gómez González, Sergio (2012- ). SolidWorks práctico . Barcelona: Marcombo. Catàleg
 • Lombard, Matt (cop. 2011 ). SolidWorks 2011 parts bible . Indianapolis: Wiley. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Normalització. Resolució exercicis aula. Treball fora d'aula. Adequació a la normativa de les solucions. Qualitat dels treballs 20
Muntatge de conjunts. Resolució d'exercicis a l'aula. Treball fora d'aula. Adequació a la normativa de les solucions. Qualitat dels treballs 15
Especejament de conjunts industrials. Resolució d'exercicis a l'aula. Treball fora d'aula. Nivell de definició de la solució. Qualitat del treball. Adequació a la normativa. 25
Perspectiva. Resolució d'exercicis a aula. Treball fora d'aula. Correcció de la solució adoptada 15
CAD, teoria i pràctiques d'aula. Treball fora d'aula. Adequació dels resultats a la forma de treball ensenyada a les pràctiques d'aula. Correcció de la solució. Qualitat dels exercicis 15
Projecte Bàsic. Treball Aula. Treball fora d'aula. Entrega Projecte Bàsic especialitat. Assoliment dels objectius d’aprenentatge i continguts de l’assignatura.Claredat en la comunicació visual. Grau d’innovació de la proposta. Qualitat del material de recolzament. 10

Qualificació

L'assignatura es qualifica per avaluació continuada. Per optar a avaluació continuada l'alumne ha de presentar tots els treballs proposats pel professor a l'aula, amb un nivell de qualitat acceptable.
Un exercici tindrà un nivell de qualitat acceptable quan la seva qualificació sigui igual o superior a 5. La qualificació final de l'assignatura serà la mitjana ponderada de totes les parts. No es farà aquesta mitjana si alguna de les parts te una qualificació inferior a 4. Aquells alumnes que no hagin superat l'avaluació continuada, tindran l'opció d'un sol examen final de les diferents parts pendents, en les dates establertes al calendari acadèmic.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l'assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitatas d'avaluació.

Observacions

És molt recomanable que els alumnes de l'assignatura hagin cursat dibuix tècnic al Batxillerat. En cas de no haber cursat dibuix tècnic l'alumne pot preparar l'assignatura amb qualsevol dels llibres de dibuix tècnic de batxillerat
La tutorització dels exercicis proposats a l'aula és una eina molt important per a que el professorat i l'alumnat tinguin constància del progrés en les competències.