Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
1- Normativa. 2- Control de recepció dels materials de construcció. 3- Control d'execució d'obres d'edificació. 4- Control d'obres urbanístiques. 5- Elaboració de programs i plans de control de qualitat i la seva aplicació
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ELENA VILAGRAN GRAU
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
 • CT06 Avaluació de la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE08 Coneixement dels procediments específics de control de l'execució material de l'obra d'edificació
 • CE20 Capacitat per a la gestió del control de qualitat en les obres, la redacció, aplicació, implantació i actualització de manuals i plans de qualitat, realització d'auditories de gestió de la qualitat en les empreses, així com per a l'elaboració del llibre de l'edifici

Continguts

1. TEMA I Què és el Control de Qualitat?

          1.1. Concepte

          1.2. Progrés històric

          1.3. Control i gestió de la qualitat total o integral (T Q M)

          1.4. Organismes i entitats relacionats amb el control de qualitat

2. TEMA 2 Aplicació del Control de Qualitat en la Construcció

          2.1. Normes ISO 9000

          2.2. Decrets i ordres sobre control de qualitat

          2.3. Normativa obligatòria i no obligatòria. CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

          2.4. Marques i segells de qualitat

3. TEMA 3 Tècniques de Control de Qualitat

4. TEMA 4 Control de recepció de productes, equips i sistemes

5. TEMA 5 Control d'execució i obra acabada

6. TEMA 6 Control d'obres d'urbanització

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 65,00 85,00 150,00
Total 65,00 85,00 150

Bibliografia

 • Código técnico de la edificación (2007). AENOR. Catàleg
 • Coca Rebollero, Pedro, Rosique Jiménez, Juan (1992). Ciencia de materiales, : teoría-ensayos-tratamientos (14). MADRID: PIRAMIDE. Catàleg
 • Hoyle, David (1998). ISO 9000, : manual de sistemas de calidad (4). MADRID: PARANINFO. Catàleg
 • Ishikawa, Kaoru (1994). Introducción al control de calidad. MADRID: DIAZ DE SANTOS. Catàleg
 • Métodos estadísticos, : control y mejora de la calidad (1997) (UPC). BARCELONA: UPC. Catàleg
 • Guia de l'edificació sostenible (1999). BARCELONA: INSTITUT ILDEFONS CERDA. Catàleg
 • Senllé, Andrés, Stoll, Guillermo (1995). Calidad total y normalización, : ISO 9000, las normas para la calidad en la prác (2). BARCELONA: GESTIO 2000. Catàleg
 • Suriol Castellví, Josep, Lloret Morancho, Antonio, Josa García-Tornel, Alejandro (1995). Geotecnia, : reconocimiento del terreno.. BARCELONA: UPC. Catàleg
 • Vignote Peña, Santiago, Jiménez Peris, Francisco Javier (1996). Tecnología de la madera.. MADRID: MINISTERIO AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION. Catàleg
 • EHE-08 : instrucción de Hormigón Estructural (2008). MADRID: Ministerio de Fomento Secretaría General Técnica. Catàleg
 • Normativa vigent pels diverswos materials: UNE-EN, ISO, EHE, EFHE, CT, ... (2010). Varis. Catàleg
 • EFHE : instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales (2003) (3). MADRID: Multinormas. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
EXAMEN Examen del contingut desenvolupat durant el curs. 40
ACTIVITATS PUNTUABLES Activitats a desenvolupar per l'alumne durant les sessions de pràctqiues. 60

Qualificació

1.1 Activitats d’avaluació:
• Examen final escrit 40% de la nota
• Ativitats pràctiques puntuables (de 4 a 6 pràctiques, segons calendari): 60% de la nota
1.2 Qualificació:
• Examen escrit en una única convocatòria. No és recuperable. No hi ha exigència de nota mínima.
• La qualificació de les activitats de seguiment serà la mitjana obtinguda d’aquestes. Aquestes activitats no són recuperables i caldrà entregar-les dins els terminis establerts.
Per poder superar l'assignatura cal obtenir un nota global igual o superior a 5

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si un alumne entrega l’examen o qualsevol dels treballs que es faran al llarg del curs es considerarà presentat i no podrà tenir un NO PRESENTAT a l'expedient d'aquella convocatòria.

Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Construcció 5
 • Construcció 6
 • Geotècnia
 • Materials 1
 • Materials 2
 • Química dels materials