Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Anàlisi, disseny, i implementació d'algorismes. Estructuració de dades. Introducció als fitxers i bases de dades. Eficiència.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup EB

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ESTEBAN FERMIN DEL ACEBO PEÑA  / MIQUEL FEIXAS FEIXAS  / JAUME RIGAU VILALTA
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CB03 - Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes.
 • CB03 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes
 • CB05 - Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CB05 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CE01 - Coneixement dels fonaments de l'ús i programació dels computadors , els sistemes operatius , les bases de dades i , en general, els programes informàtics amb aplicació en enginyeria
 • CES1 Abstreure, formular i resoldre problemes fonamentals d'enginyeria biomèdica, circumscrits a l'àmbit de la informàtica, l'electrònica i la mecànica
 • CE02 - Coneixement de l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, així com els fonaments de la seva programació
 • CFB3 Capacitat per comprendre i dominar els concepte bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seva aplicació per al tractaments automàtic de la informació a través de sistemes computacionals i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la enginyeria
 • CFB4 Coneixement dels fonaments de l'ús i programació dels computadors, els sistemes operatius, les bases de dades i, en general, els programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 • CFB5 Coneixement de l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, així com els fonaments de la seva programació.
 • CES10 Especificar, dissenyar i avaluar solucions informàtiques integrades per a la gestió dels processos de salut
 • CE16 - Capacitat per acomprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta , lògica , algorítmica i complexitat computacional , i la seva aplicació per al tractament automàtic de la informació per mitjà de sistemes computacionals i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria

Continguts

1. Introducció

          1.1. Introducció a la computació

          1.2. Conceptes bàsics d'algorísmica

2. Tipus elementals de dades i estructures algorísmiques bàsiques

          2.1. Variables, tipus i expressions

          2.2. Assignació, entrada i sortida

          2.3. Estructures seqüencial

3. Decisions

          3.1. Estructura alternativa simple

          3.2. Estructura alternativa múltiple

4. Bucles

          4.1. Disseny iteratiu

          4.2. Estructura repetitiva

5. Accions i funcions

          5.1. Disseny descendent

          5.2. Accions i funcions. Pas de paràmetres

          5.3. Especificació amb precondició i postcondició

6. Seqüències

          6.1. Definició de seqüència i operacions bàsiques

          6.2. Algorismes amb seqüències

          6.3. Fitxers seqüencials

7. Taules i tuples

          7.1. Definició de taula i operacions bàsiques

          7.2. Algorismes amb taules

          7.3. Algorismes bàsiques de cerca i ordenació

          7.4. Definició i ús de tuples

8. Eficiència

          8.1. Concepte

          8.2. Mesures asimptòtiques

          8.3. Càlcul de l'eficiència d'un algorisme

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 24,00 44,00 68,00
Elaboració individual de treballs 2,00 32,00 34,00
Prova d'avaluació 8,00 0 8,00
Resolució d'exercicis 11,00 10,00 21,00
Sessió participativa 43,00 51,00 94,00
Total 88,00 137,00 225

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis d'ACME Exercicis que es proposaran a les sessions de laboratori i que caldrà lliurar en el format i data que indiqui el professor. Entrega obligatòria. No recuperables. 10
Qüestions de teoria Exercicis avaluables, avisats amb antelació, que es realitzaran durant les hores de teoria. No recuperable. 7,5
Control 1 - PAC temes 2 a 5 Exercicis que es realitzaran en una franja reservada per proves d'avaluació continuada. No recuperable.
Aquesta prova englobarà els temes 2, 3, 4 i 5.
5
Control 2 - PAC temes 6 i 7 Exercicis que es realitzaran en una franja reservada per proves d'avaluació continuada. No recuperable.
Aquesta prova englobarà els temes 6 i 7.
7,5
Control 3 - Pràctica final Es proposa una aplicació que haurà de ser lliurada en el format i data que indiqui el professor. Entrega obligatòria. No recuperable. 10
Examen final Aquesta prova constarà de qüestions i exercicis. Cal assolir una nota mínima de 4/10. Aquesta activitat és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic si la nota final de l'assignatura és superior o igual a 3/10. 60

Qualificació

La nota final de l'assignatura s'obté de la següent manera:

Si la nota de l'Examen final és superior o igual a 4 sobre 10

Nota final = Exercicis d'ACME (10%) + Qüestions de teoria (7,5%) + Control 1 (5%) + Control 2 (7,5%) + Control 3 (10%) + Examen final (60%),

en cas contrari

Nota final = mínim(4.5, Exercicis d'ACME (10%) + Qüestions de teoria (7,5%) + Control 1 (5%) + Control 2 (7,5%) + Control 3 (10%) + Examen final (60%)).


Tothom qui hagi realitzat l'Examen final i que tingui la Nota final superior o igual a 3 sobre 10, podrà assistir a la recuperació de l'Examen final durant el període establert en el calendari acadèmic. La nota obtinguda en el període de recuperació serà la definitiva de l'Examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran qualificats amb "No Presentat" aquells alumnes que no hagin fet l'Examen final.