Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Aquesta assignatura ha de permetre aprofundir en qüestions relacionades amb el conflicte: la seva identificació, prevenció i estratègies d'intervenció educativa. També es treballaran els aprenentatges implicats en la relació educativa i comunicació (estratègies de comunicació en l'entorn professional) i els elements que permeten l'anàlisi de la pràctica professional des d'una perspectiva crítica.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN CANIMAS I BRUGUE  / CAYETANO GOMEZ PEREZ  / SILVIA MAYORAL RODRIGUEZ  / NARCIS TURON PELACH
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

 • 3. Comunicar-se oralment i per escrit amb destresa a la llengua de l'entorn professional
 • 7. - Resoldre problemes i prendre de decisions en els àmbits d'intervenció professional
 • 9. - Treballar en equip a diferents nivells i amb altres professionals i institucions relacionades amb la intervenció educativa
 • 11. - Establir i mantenir relacions interpersonals
 • 12. Mantenir compromís ètic en la intervenció socioeducativa
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 17. - Actuar d'acord amb el perfil professional de l'educador social i els contexts socials i institucionals d'intervenció.

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA 2: ENTORN DE LA INTERVENCIÓ: L'ORGANITZACIÓ, EL CONFLICTE I EL TREBALL COMUNITARI (Gran Grup) (Professor: Caye Gómez)

          1.1. L'ORGANITZACIÓ EN L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA

                    1.1.1. Acció social i organització

                    1.1.2. Tipus d'organitzacions en el camp social

                    1.1.3. Condicionants organitzatius per l'acció socioeducativa

                    1.1.4. Elements de l’organització

                    1.1.5. Àmbit formal i àmbit informal en les organitzacions

          1.2. ORGANITZACIÓ I CONFLICTE

                    1.2.1. Conflicte.Definició

                    1.2.2. Viure en societat. Les relacions socials i el conflicte

                    1.2.3. Dimensions del conflicte

                    1.2.4. El conflicte i el seu impacte

                    1.2.5. El conflicte i inherència. Crisi i oportunitat de canvi o evolució.

                    1.2.6. Tipus de conflictes

                    1.2.7. L’estàtica del conflicte

                    1.2.8. Dinàmica del conflicte.

                    1.2.9. El tractament del conflicte

                    1.2.10. Conductes i conflicte

          1.3. ABORDATGE DEL CONFLICTE

                    1.3.1. Negociació

                    1.3.2. Arbitratge

                    1.3.3. Conciliació

                    1.3.4. Mediació

          1.4. MEDIACIÓ DE CONFLICTES.

                    1.4.1. La mediació. Definició

                    1.4.2. Conflicte i violència.

                    1.4.3. Mediació i prevenció del conflicte.

                    1.4.4. Tipus de mediació

                    1.4.5. Objectius de la mediació

                    1.4.6. Estructura de la mediació

                    1.4.7. Fases de la mediació

                    1.4.8. Tècniques en la mediació

          1.5. LA PREVENCIÓ DEL CONFLICTE. ACCIÓ SOCIAL, TREBALL EN XARXA I TREBALL COMUNITARI.

                    1.5.1. El treball en xarxa: Definició i característiques Interdisciplinarietat Transversalitat

                    1.5.2. Treball comunitari: Models Definició Justificació Dificultats

                    1.5.3. Metodologia del treball comunitari: Tasques del professional El mapa social El diagnòstic compartit El partenariat El DAFO

2. UNITAT FORMATIVA 3: RELACIÓ EDUCATIVA I COMUNICACIÓ (Gran Grup) (Professora: Sílvia Mayoral)

          2.1. Factors que intervenen en la relació comunicativa en l'acte educatiu

                    2.1.1. Factors culturals

                    2.1.2. Factors sociològics

                    2.1.3. Factors personals

          2.2. Estils d'interacció social versus estils d'intervenció

                    2.2.1. Inhibit-passiu

                    2.2.2. Agressiu

                    2.2.3. Asertiu

          2.3. Objectius de la relació com a eina d'intervenció. Aspectes clau de la relació-comunicació

                    2.3.1. La vida quotidiana: el marc de referència.

                    2.3.2. El vincle: element clau de la relació educativa

                    2.3.3. Límits i rols en la intervenció educativa

                    2.3.4. Les habilitats socials de l'educador/a

3. UNITAT FORMATIVA 1: ÈTICA APLICADA A L'EDUCACIÓ SOCIAL (Gran Grup) (Professor:Joan Canimas)

          3.1. Alguns aspectes i conceptes de la filosofia moral que cal conèixer.

          3.2. Ètica de la complexitat.

          3.3. Autonomia i presa de decisions.

          3.4. Intimitat, confidencialitat i secret professional.

          3.5. Intimitat, confidencialitat i secret professional.

          3.6. Ètica de les organitzacions.

          3.7. Ètica de la recerca en ciències humanes i socials.

4. UNITAT FORMATIVA 4: ANÀLISI DE LA PRÀCTICA PROFESSIONAL (Professors: Caye Gómez i Sílvia Mayoral)

          4.1. Anàlisi de la pràctica professional partint dels conceptes treballats al mòdul, fent especial èmfasi en el tema del conflicte als diferents nivells, i de la relació dels alumnes amb la pràctica viscuda.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 25,00 120,00 145,00
Lectura / comentari de textos 0 65,00 65,00
Prova d'avaluació 4,00 0 4,00
Sessió participativa 86,00 0 86,00
Total 115,00 185,00 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Examens Part objectiva: respondre correctament a les qüestions plantejades. Part resolutiva i reflexiva: donar resposta correcta i argumentada a la situació plantejada. 60
  Exercicis i treballs (1) Aspectes formals (ortografia, sintaxi, desplegament ordenat, maquetació...); (2) recòrrer correctament als continguts de la Unitat Temàtica; (3) donar resposta correcta a l'objectiu que es persegueix; (4) originalitat, qualitat i aprofundiment de les qüestions abordades. 40

  Qualificació

  - Per aprovar aquest Mòdul 14, es procedirà a fer la mitjana dels tres exàmens corresponents a la Unitat Formativa I, II i III.

  - Perquè es pugui fer mitjana caldrà obtenir una nota mínima de 5 en cadascuna de les unitats formatives (UF I, II i III).

  - En el cas de la Unitat Formativa IV l'avaluació es farà a partir de l'assistència i participació a les sessions de Grup Mitjà.

  Observacions

  A nivell de continguts el M14 funcionara mitjançant 3 unitats didàctiques (impartides per tres professors diferents), que fan referència bé a conceptes no treballats, bé a conceptes introduits en altres mòduls i en els que es farà un major aprofundiment. Les 3 es treballaran en sessions de gran grup.
  La unitat 4 consistirà en l'anàlisi d'aquests aspectes conceptuals aplicats a l'experiència pràctica dels alumnes mitjançant el pràcticum.
  Aquells alumnes que durant el curs no estan fent el pràcticum perquè el tenen convalidat, hauran de clarificar de quina experiència pràctica parteixen (pràctiques convalidades, experiència professional...). Aquesta unitat es treballarà en grup mitjà.