Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Pràctiques professionals en forma de rotatori clínic en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític així com l'atenció als problemes de salut més prevalents en les àrees de medicina, cirurgia, obstetrícia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, malalt crític, urgències, geriatria i atenció comunitària. I que permetin integrar a la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències.
Crèdits ECTS:
19
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LAURA AULINAS QUINTANA  / DAVID BALLESTER FERRANDO  / ALICIA BALTASAR BAGUE  / CARMEN BERTRAN NOGUER  / ANNA BONMATI TOMAS  / CRISTINA BOSCH FARRE  / SILVIA CAIRO COROMINAS  / MARIA DOLORES CARABELLIDO VIÑAS  / VICENÇ CARRERAS FRAU  / FERNANDO DIAZ ROLDAN  / ALMERINDA DOMINGO ROURA  / JUDIT ESPADA TRESPALACIOS  / MIRIAM FERRER AVELLI  / ALICIA FERRER COMALAT  / JORDI FONT PUJOL  / CONCEPCIO FUENTES PUMAROLA  / LYDIA GARCIA PEREZ  / SANDRA GELABERT VILELLA  / JUANA GUITART ROMERO  / ROCIO JURADO PEREZ  / DOLORS JUVINYA CANAL  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / PILAR OLIVERAS MACH  / JOSEFINA PATIÑO MASO  / ASUNCION PICART NOGUE  / MONTSERRAT PLANELLA COLOMER  / MARIA PUJOL SOLA  / MARTA RAURELL TORREDA  / ANGEL ROMERO COLLADO  / MARIA DOLORS SABATES PUJOL  / BERNAT CARLES SERDA FERRER  / MARIA DOLORS SUÑER FRANCH  / JESUS VAZQUEZ PAZ  / MARIA TERESA VILALTA ALTES  / MARTA VILANOVA VILA

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LAURA AULINAS QUINTANA  / DAVID BALLESTER FERRANDO  / ALICIA BALTASAR BAGUE  / CARMEN BERTRAN NOGUER  / ANNA BONMATI TOMAS  / CRISTINA BOSCH FARRE  / SILVIA CAIRO COROMINAS  / MARIA DOLORES CARABELLIDO VIÑAS  / VICENÇ CARRERAS FRAU  / FERNANDO DIAZ ROLDAN  / ALMERINDA DOMINGO ROURA  / JUDIT ESPADA TRESPALACIOS  / MIRIAM FERRER AVELLI  / ALICIA FERRER COMALAT  / JORDI FONT PUJOL  / CONCEPCIO FUENTES PUMAROLA  / LYDIA GARCIA PEREZ  / SANDRA GELABERT VILELLA  / JUANA GUITART ROMERO  / ROCIO JURADO PEREZ  / DOLORS JUVINYA CANAL  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / PILAR OLIVERAS MACH  / JOSEFINA PATIÑO MASO  / ASUNCION PICART NOGUE  / MONTSERRAT PLANELLA COLOMER  / MARIA PUJOL SOLA  / MARTA RAURELL TORREDA  / ANGEL ROMERO COLLADO  / MARIA DOLORS SABATES PUJOL  / BERNAT CARLES SERDA FERRER  / MARIA DOLORS SUÑER FRANCH  / JESUS VAZQUEZ PAZ  / MARIA TERESA VILALTA ALTES  / MARTA VILANOVA VILA

Competències

 • 1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de deixar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deortològiques aplicables
 • 2. Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a persones, família o grups, orientats als resultats en salut i avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos a través dels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut
 • Realitzar la valoració de les necessitats d’una persona i el seu entorn a partir d’un model infermer així com planificar les cures d’infermeria segons aquestes necessitats, executar-les i avaluar-les.
 • Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del seu gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • Dissenyar sistemes de cures dirigides a persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • Assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • 8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en la qual viuen el seu procés de salut-malaltia
 • 9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques
 • Garantir la seguretat de les persones ateses: en l'adnministració de fàrmacs.
 • Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • Actuar en funció del codi ètic i deontològic d'infermeria.
 • Gestionar el temps i recursos materials i infraestructura de manera eficient i sostenible.
 • Emetre i fer valer el judici clínic infermer per assegurar la qualitat de la pràctica.
 • Treballar amb els altres membres de l’equip de salut aportant el propi coneixement, les pròpies estratègies i habilitats per actuar de manera efectiva.
 • Realitzar les cures infermeres de manera individualitzada, planificant-les i avaluant-les amb la participació de la persona atesa, família o grup de petinença i d’altres professionals.
 • Proporcionar les cures d’Infermeria necessàries per garantir el benestar i confort a les persones, en totes les etapes del cicle vital, que es troben en situació de malaltia, patiment o incapacitat i als seus cuidadors.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.
 • Utilitzar adequadament les tecnologies de informació i comunicació sanitàries

Continguts

1. Pràcticum 4.1. Pràctiques clíniques en 1 dels següents serveis: Unitats de Maternoinfantil, Geriatria, Salut Mental, Àrea quirúrgica, Cures intensives i urgències d'acord a la programació acadèmica. Per que fa a l'horari, s'estableixen 2 torns de pràctiques: Mati ( 8h- 15h); Tarda ( 15h- 22h. Aquest horari caldrà adaptar-lo al que faci el personal d'infermeria del Centre Assistencial.

2. Pràcticum 4.2. Pràctiques clíniques en 1 dels següents serveis: Unitats de Maternoinfantil, Geriatria, Salut Mental, Àrea quirúrgica, Cures intensives i urgències d'acord a la programació acadèmica. Per que fa a l'horari, s'estableixen 2 torns de pràctiques: Mati ( 8h- 15h); Tarda ( 15h- 22h. Aquest horari caldrà adaptar-lo al que faci el personal d'infermeria del Centre assistencial.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Pràctiques en empreses / institucions 74,00 400,00 474,00
Total 74,00 400,00 474

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràcticum 4.1 Avaluació de l'activitat d'aprenentage per part de les infermeres tutores. Assistència, Participació,i treballs en tutories grupals, Diari reflexiu, Portafolis i Tutories. 50
  Pràcticum 4.2 Avaluació de l'activitat d'aprenentage per part de les infermeres tutores. Assistència, Participació,i treballs en tutories grupals, Diari reflexiu, Portafolis i Tutories. 50

  Qualificació

  La nota final de l'assignatura PRACTICUM 4, s'obté de la mitjana aritmètica resultant de la nota obtinguda en els Pàcticum 4.1 i 4.2

  És calcularà la mitjana aritmètica sempre que en cadascun de les diferentes activitats d'avaluació la nota obtinguda sigui igual o superior a 5 sobre 10.

  La nota de cadascun dels Pràcticums ( 4.1 i 4.2) s'obté de la mitjana ponderada de les diferents activitats d'avaluació dissenyades per a l'avalució de les competències vinculades.

  Totes les activitats avaluables es consideren com a activitats recuperables

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considera NO PRESENTAT la no assistència al 100% de l'activitat de la pràctica clínica assistencial, o be no faci el lliurament de totes les activitats d'avaluació dins els terminis establerts.

  Observacions

  L'assistència al pràcticum és obligatòria al 100%. Els dies d'absència seran justificats per l'alumna, i es podran recuperar en dies lectius dins el període de pràcticum. En casos excepcionals i degudament justificats, s'adaptarà el dies a recuperar amb acord explícit entre el/la professor/ professora responsable del pràcticum i el Centre assistencial.

  El grup en el qual s'ha matriculat l'estudiant no dona dret preferent del torn.

  Per poder realitzar l’avaluació recuperable (AR) del pràcticum cal haver iniciat o començat el pràcticum i que aquest hagi estat avaluat pel professor corresponent amb una qualificació diferent a la de no presentat (NP).


  Cada estudiant/ta podrà escollir un Centre assistencial, a partir del llistat de Centres distribuits pels diferents àmbits geogràfics.

  L'assignació es farà en base a l'opció escollida pel estudiant/ta. En el cas que un Centre tingui un número superior de sol.licituds que el número de plaçes, la Coordinadora del Pràcticum procedirà a un sorteig.

  Amb la finalitat que els estudiants passin pels torns de mati i tarda, així com per diferents nivells assistencials i complexitat. el Pràcticum 4 tindrà a més les següents consideracions:
  - Torn de pràctiques realitzat amb anterioritat.
  - Centre assistencial de diferent nivell assistencial on ha realitzat anteriorment la pràctica clínica.

  Assignatures recomanades

  • Actuació en urgències i emergències
  • Anatomofisiologia
  • Atenció d'infermeria a la persona sana
  • Atenció d'infermeria en salut mental
  • Bases conceptuals del coneixement Infermer
  • Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria
  • Farmacologia clínica i terapèutica
  • Fisiopatologia
  • Gestió en infermeria
  • Infermeria clínica de l'adult 1
  • Infermeria clínica de l'adult 2
  • Infermeria clínica del vell
  • Infermeria clínica materno-infantil
  • Infermeria comunitària I
  • Infermeria comunitària II
  • Nutrició, metabolisme i bioquímica
  • Pràcticum 2
  • Pràcticum 3
  • Psicologia aplicada a les alteracions de salut
  • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives
  • Sistemes d'Informació i llenguatge científic
  • Tècniques i procediments 2
  • Tècniques i procediments 3
  • Tècniques i procediments. Pràcticum 1