Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2011-2012

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Comunicació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comunicació (3108GP001)

. Estructura dels mitjans de comunicació i dels seus principals formats. . Explicació i aplicació de les modalitats periodístiques que narren i relaten els fets d'actualitat. . Explicació i aplicació de les modalitats periodístiques que expliquen i argumenten l'actualitat. . Processos informatius i comunicatius, així com dels principals corrents i teories que els formalitzen i critiquen des d'un punt de vista conceptual, metodològic i de recerca. . Pràctica dels recursos expressius orals i escrits aplicats a la publicitat i les relacions públiques

Bbàsica 20 A Aanual NDno definit

Expressió gràfica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Expressió gràfica (3108GP002)

Mitjans, suports i eines per al dibuix. Principis bàsics del disseny i la comunicació gràfica. Tècniques tradicionals de representació gràfica i diferents programes informàtics de disseny gràfic (tractament d'imatges, dibuix i composició) utilitzats pels professionals de la publicitat i les relacions públiques.

Bbàsica 10 A Aanual NDno definit

Ètica i comunicació persuasiva

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Ètica i comunicació persuasiva (3108GP003)

Aquesta matèria es proposa com a objectiu la introducció dels estudiants en els rudiments elementals del pensament crític (Critical Thinking) i l’ètica. Amb una metodologia basada en les dinàmiques de grup, les exposicions orals i el treball en equip, ens endinsarem en l’anàlisi del llenguatge públic, en els seus raonaments implícits, la seva estructura i els seus valors normatius. Així doncs, les categories teòriques del temari s’aplicaran a algunes de les diverses formes de discurs que tenen lloc socialment: els articles de premsa, els missatges publicitaris, la propaganda política o els girs i tòpics que abunden en el llenguatge natural. Totes aquestes formes de discurs s’analitzaran des de la perspectiva de la filosofia de la moral. Un dels objectius essencials de l’assignatura, doncs, serà reflexionar, mitjançant casos pràctics, sobre l’ètica o les ètiques que comporta l’ús públic de la paraula. Impulsarem un debat sobre les tècniques de persuasió i els mecanismes de producció social d’interpretacions de la realitat, la qual cosa mai no es pot dissociar dels principis i valors que aquestes tècniques i interpretacions posen en joc.

Bbàsica 10 A Aanual NDno definit

Dret i comunicació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Dret i comunicació (3108GP004)

Introduir als estudiants al aspectes que relacionen el conflicte, la comunicació i el Dret.

Bbàsica 10 A Aanual NDno definit

Màrketing empresarial i investigació de mercats

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Màrqueting empresarial i investigació de mercats (3108GP005)

• Introducció a l'empresa com a institució social i a les seves formes organitzatives. • Estudi de la cultura empresarial i la identitat social corporativa. • Estudi teòric i pràctic de l'estratègia de màrqueting. • Introducció al màrqueting empresarial. • Màrqueting estratègic: anàlisi comercial, posicionament i segmentació. • Màrqueting operatiu: les variables comercials. • El pla de màrqueting: planificació i gestió. • Fonts d'informació i documentació. • Teoria i pràctica de la investigació comercial i publicitària. Disseny de la investigació. • Metodologies d'investigació qualitatives i quantitatives i anàlisi de resultats.

Bbàsica 10 A Aanual NDno definit

Fonaments de la publicitat i les relacions públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de la publicitat i les relacions públiques (3108GP006)

• Teoria i pràctica de la publicitat i les relacions públiques, els seus processos, estructures organitzatives i evolució diacrònica. • Estudi i anàlisi de la naturalesa i interrelacions entre els subjectes de la comunicació persuasiva (comercial i institucional): empreses, institucions, agències de publicitat, consultores de relacions públiques, mitjans, suports i públics. • Teoria i pràctica de la gestió i direcció de projectes publicitaris. • Teoria i pràctica de la gestió i direcció de projectes de relacions públiques corporatives. • Fonaments de les estratègies de publicitat i relacions públiques de productes i serveis. • Teoria i pràctica de la gestió i direcció de projectes publicitaris i de relacions públiques de productes i serveis.

OBobligatòria 30 A 1primer semestre NDno definit

Comunicació audiovisual i hipermèdia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Comunicació audiovisual i hipermèdia 1 (3108GP007)

• Metodologies d'anàlisi dels missatges audiovisuals. • Fonaments de la narrativa audiovisual • Teories del relat audiovisual, la dramatúrgia i la posada en escena. * Disseny dels aspectes formals i estètics en mitjans audiovisuals * El procés audiovisual: cinema i vídeo. * Les aplicacions creatives bàsiques sobre escenografia, il luminació, direcció de fotografia i direcció d'actors. * Edició i postproducció audiovisual i hipermèdia. * Publicitat, relacions públiques i estratègies creatives.

OBobligatòria 30 A 2segon semestre NDno definit

Creativitat i innovació en publicitat i relacions públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Creativitat i innovació en publicitat i relacions públiques (3108GP008)

• Teoria i pràctica dels elements, formes i processos dels discursos publicitaris. • Mètodes del pensament creador i de la seva aplicació en el procés de comunicació, especialment publicitària i de relacions públiques. • Processos d'elaboració i anàlisi dels missatges publicitaris i dels seus codis. • Estratègies i processos encaminats a la creació, producció i realització de missatges publicitaris en els diferents suports i mitjans de comunicació. • El sistema de treball dels departaments creatius: redacció, direcció d'art i producció. • La informació escrita, audiovisual i digital com a marc de referència

OBobligatòria 12 A 1primer semestre NDno definit

Planificació de mitjans i suports publicitaris

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Planificació de mitjans i suports publicitaris (3108GP009)

• Màrqueting. • Anàlisi i selecció de mitjans i suports. • Tècniques de planificació de mitjans. • Tècniques de compra i negociació d'espais. • Anàlisi i investigació d'audiències. • Metodologia d'avaluació de l'eficàcia de la planificació.

OBobligatòria 12 A 1primer semestre NDno definit

Estratègies i tècniques de les relacions públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estratègies de les relacions públiques (3108GP010)

Aquesta matèria ofereix una introducció a les estratègies de comunicació oral i escrita. A partir d’un marc de documentació teòrica s’abordaran de manera pràctica els processos compositius del discurs oral i escrit. El control sobre els elements del discurs té com a objectiu la conquesta de les habilitats expressives i comunicatives necessàries per a una correcta elaboració, transmissió, recepció i interpretació d’un missatge. En aquesta assignatura s’exposaran i es treballaran tècniques per equilibrar sis components bàsics en tota comunicació eficaç: generació d’idees, planificació, cohesió del discurs, elocució, habilitat retòrica i exposició pública.

OBobligatòria 30 A 2segon semestre NDno definit

Producció audiovisual i gràfica aplicada a la publicitat i les relacions públiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Producció audiovisual i gràfica aplicada a la publicitat i les relacions públiques (3108GP011)

• Aplicació pràctica dels elements, formes i processos dels discursos publicitaris i de les relacions públiques. • Producció i realització d'anuncis publicitaris (ràdio, televisió i cinema). • Producció i realització de materials audiovisuals de comunicació corporativa. • Producció i realització de materials audiovisuals de comunicació promocional. • Direcció d'arts publicitàries. • Producció i realització de productes gràfics de comunicació corporativa. • Fotografia publicitària.

OPoptativa 20 A Aanual NDno definit

Usos i efectes de les pantalles audiovisuals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Usos i efectes de les pantalles audiovisuals (3108GP012)

• Teoria i pràctica de les interfícies audiovisuals. • Formats, gèneres i suports audiovisuals. • Canvis tecnològics, canvis culturals. • Usos de les noves pantalles: TV, mòbil i ordinador. • Estudis de recepció i audiència dels mitjans audiovisuals. • Tendències en la programació audiovisual.

OPoptativa 10 A Aanual NDno definit

Relacions institucionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Relacions institucionals (3108GP013)

• Processos de presa de decisions dels poders públics autonòmics, estatals i comunitaris. • El rol de la societat civil en els processos de presa de decisions públiques. • Teoria i pràctica dels processos de relacions institucionals. • Estratègies i tècniques del lobbisme, especialment davant les institucions de la Unió Europea.

OPoptativa 10 A Aanual NDno definit

Seminaris en llengua estrangera

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Seminaris en llengua estrangera: anglès (3108GP015)

Coneixement oral (comprensió i expressió oral) i escrit (comprensió i expressió escrita) de l’anglès.

OPoptativa 10 A Aanual NDno definit

Pràctiques externes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques externes (3108GP016)

Formació desenvolupada en un entorn real empresarial o institucional estretament relacionada amb els objectius i competències desplegats a l’aula.

OPoptativa 20 A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit

Treball final de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball fi de grau (3108GP017)

Aquest treball ha de servir per poder avaluar el nivell d'integració de continguts i d'adquisició de les competències fonamentals de la titulació. Al mateix temps, ha de ser útil per avaluar les principals competències transversals abans de finalitzar els estudis. Cal tenir en compte que, per a ser avaluat l'TFG, l'estudiant ha d'haver superat totes les assignatures prèvies.

OBobligatòria 30 A Aanual NDno definit
B Aanual NDno definit