Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2008-2009

Pedagogia

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Disseny, desenvolupament i innovació del currículum (3101PE0001)

Processos d’elaboració de currículums. Canvis curriculars i models d’innovació. Estratègies en la innovació didàctica.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Pedagogia social (3101PE0006)

Àrees i processos d’intervenció en la pedagogia social. Els agents de l’educació social. Educació i models d’aprenentatge social.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Política i legislació educativa (3101PE0007)

Aquesta assignatura se centra en explicar els diversos elements presents en tota política educativa a la vegada que oferirà elements perquè els alumnes en puguin fer una reflexió crítica

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Pràcticum en institucions educatives (3101PE0008)

Conjunt integrat de pràctiques encaminades a proporcionar experiència directa sobre administració, planificació i direcció d’institucions i sistemes educatius

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Àmbits d'intervenció de la pedagogia en la societat contemporània (3101PE0010)

Coneixement dels diferents àmbits d’intervenció dels professionals de la pedagogia. Presentació de les funcions que desenvolupen i situació actual. Perspectives de futur i capacitats específiques en cada àmbit. Possibilitats d’especialització. Coneixement de les estructures públiques i privades que ocupen la pedagogia

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Participació i treball en equip a les institucions educatives (3101PE0014)

La comunicació a les organitzacions: naturalesa, modalitats, condicionants. El sistema de relacions: clima i cultura. Participació en la gestió institucional i nivell d’autonomia institucional. Presa de decisions: fases, models, estils. La innovació i la presa de decisions: resistències al canvi. El treball en equip i la seva influència en el grup. Anàlisi i tractament de problemes i conflictes.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia de l'educació (3101PE0002)

Anàlisi econòmica dels sistemes educatius. Models de finançament, costos i beneficis. Educació, ocupació i ingressos. Eficiència i Equitat.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Educació comparada (3101PE0003)

Origen i evolució dels sistemes educatius. Institucions educatives.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Avaluació de programes, centres i professors (3101PE0004)

Paradigmes d’avaluació. Elaboració d’instruments d’avaluació. Avaluació i comunicació de resultats. Elaboració d’informes.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Formació i actualització de la funció pedagògica (3101PE0005)

Models de formació.Estratègies d’actualització. Domini de destreses.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Treball de pràcticum (3101PE0009)

Treball de reflexió, disseny i justificació d’intervencions, elaboració de recursos, proposta d’innovacions... referit a l’estada en pràcticum en una institució educativa.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Direcció i gestió d'institucions educatives i socials (3101PE0013)

L’acció educativa com a referent de l’organització i direcció de centres. Tipologies d’organitzacions educatives. Projecte institucional i direcció. Principis de gestió d’una institució educativa. La funció directiva en una institució educativa: naturalesa, concepte i necessitat.El lideratge i el canvi en els centres educatius. Teories i models directius: la direcció participativa. Dimensions tècnica, sociocomunicacional i personal de la direcció. Rols, tasques i competències directives. L’estil de direcció.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història de l'educació (3101PE0011)

L’assignatura pretén ser una contribució a la formació del pedagog/a, per la qual cosa s’estudiarà la Història de l’Educació i de la Pedagogia. El període històric que emmarcarà els continguts anirà des de la Modernitat fins al present i s’atendrà especialment a: • Conèixer algunes de les idees, institucions i pedagogs més rellevants • Realitzar interpretacions i recerques sobre les respostes pedagògico-educatives a les preguntes i problemes de cada moment històric • Valorar la Història com a eina per a la pedagogia del segle XXI

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Investigació educativa (3101PE0012)

Mètodes quantitatius i qualitatius en investigació educativa. Disseny i realització d’un projecte de recerca educativa adaptat a les necessitats socials. La qualitat en la investigació educativa: criteris reguladors. Disseny d’instruments per a la recerca. Estadística aplicada.

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Investigació-acció participativa (3101PE0017)

La investigació-acció educativa com a estratègia d'intervenció educativa i social. El/la pedagog/a com a dinamitzador/a de processos d'IAP. Característiques i finalitats de la IAP. Els projectes d'IAP. Tècniques i recursos d'investigació-acció participativa. La qualitat de la IAP

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Educació en l'àmbit de la salut (3101PE0021)

Conceptualització bàsica. Desenvolupament de la pedagogia hospitalària. Organitzacions i associacions d’àmbit europeu, espanyols i català. Marc legal. Les necessitats de l’infant hospitalitzat. El context hospitalari. Pautes per a la intervenció educativa. L’educació per a la salut: objectius i estratègies. El pedagog en l'educació per a la salut. El diagòstic i la intervenció en l'educació per a la salut: objectius, metodologia, avaluació.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Educació de persones amb problemes de desadaptació social (3101PE0023)

El paper del pedagog en la intervenció educativa amb persones amb problemes de desadaptació social i marginació. Models pedagògics. Disseny i avaluació de programes educatius dirigits a l'atenció de persones i grups en dificultat social. El pedagog en els equips interdisciplinaris i la relació amb altres professionals que atenen joves i adults en diferents àmbits: SSAP, menors, justícia juvenil, drogodependència, etc. Direcció i gestió de centres i serveis específics.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Interculturalitat i pedagogia (3101PE0027)

Assignatura de caràcter teòrico-pràctic a l'entorn de la diversitat cultural i la pedagogia. Reflexió sobre aquesta realitat i els plantejaments teòrics que ha suscitat. Estudi de plans d'immigració i ciutadania. Aproximació a diferents àmbits d'intervenció socio-educativa. Redacció d'un programa d'intervenció.

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Els serveis educatius en l'àmbit dels ens locals (3101PE0030)

Una aproximació al sector professional vinculat als serveis educatius d'ajuntaments, consells comarcals i diputacions. Una visió desde la teòrica i un anàlisi de la pràctica real existent en les nostres comarques. L'assignatura vol mostrar desde la reflexió, la lectura i la pràctica un possible futur professional als estudiants de pedagogia que passa per treballar la Educació fora de l'Escola però dins l'ambit local. Es treballarà a partir de classes magistrals, comentaris de text, visites a serveis i sessions amb ponents convidats.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Promoció d'iniciatives d'empreses i organitzacions en el camp educatiu i social (3101PE0033)

Bases per l'estudi de viabilitat d'una iniciativa de creació d'un servei educatiu i social. Formes jurídiques per a la institucionalització i legalització d'una organització: sector privat, associatiu, públic. Els serveis delegats o contractats amb l'administració pública. Iniciatives socials del tercer sector o sistema

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Organització de centres educatius (3101PE0044)

Característiques de les organitzacions educatives en el camp de l'educació no formal. Principis d'organització educativa aplicada als diferents àmbits i finalitats de l'educació no formal. Principis d'administració d'un centre educatiu no escolar.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit