Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2003-2004

Pedagogia

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Disseny, desenvolupament i innovació del currículum (3101PE0001)

Processos d’elaboració de currículums. Canvis curriculars i models d’innovació. Estratègies en la innovació didàctica.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Pedagogia social (3101PE0006)

Àrees i processos d’intervenció en la pedagogia social. Els agents de l’educació social. Educació i models d’aprenentatge social.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Política i legislació educativa (3101PE0007)

El marc jurídic del sistema educatiu. Planificació del sistema educatiu.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Pràcticum en institucions educatives (3101PE0008)

Conjunt integrat de pràctiques encaminades a proporcionar experiència directa sobre administració, planificació i direcció d’institucions i sistemes educatius

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Àmbits d'intervenció de la pedagogia en la societat contemporània (3101PE0010)

Coneixement dels diferents àmbits d’intervenció dels professionals de la pedagogia. Presentació de les funcions que desenvolupen i situació actual. Perspectives de futur i capacitats específiques en cada àmbit. Possibilitats d’especialització. Coneixement de les estructures públiques i privades que ocupen la pedagogia

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Participació i treball en equip a les institucions educatives (3101PE0014)

OBobligatòria A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia de l'educació (3101PE0002)

Anàlisi econòmica del sistema educatiu. Models de finançament del sistema educatiu. Educació i ocupació

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Educació comparada (3101PE0003)

Origen i evolució dels sistemes educatius. Institucions educatives.

NDno definit A 1primer semestre NDno definit

Avaluació de programes, centres i professors (3101PE0004)

Paradigmes d’avaluació. Elaboració d’instruments d’avaluació. Avaluació i comunicació de resultats. Elaboració d’informes.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Formació i actualització de la funció pedagògica (3101PE0005)

Models de formació.Estratègies d’actualització. Domini de destreses.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Treball de pràcticum (3101PE0009)

Treball de reflexió, disseny i justificació d’intervencions, elaboració de recursos, proposta d’innovacions... referit a l’estada en pràcticum en una institució educativa.

NDno definit A 2segon semestre NDno definit

Direcció i gestió d'institucions educatives i socials (3101PE0013)

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Història de l'educació (3101PE0011)

Estudiar els principals corrents educatius que hi ha hagut durant el segle XX tant a nivell general Eurpoeu com a l'estat espanyol i, especialment, a Catalunya. Conèixer les propostes més importants de política educativa que s'han fet en els diferents periodes polítics: monarquia, dictadura de Primo de Rivera, II República, dictadura franquista i democràcia. Estudiar també les aportacions més importants fetes des del camp de l'educació no formal. Iniciar-se en la pràctica

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Investigació educativa (3101PE0012)

Mètodes quantitatius i qualitatius en investigació educativa. Disseny i realització d’un projecte de recerca educativa adaptat a les necessitats socials. La qualitat en la investigació educativa: criteris reguladors. Disseny d’instruments per a la recerca. Estadística aplicada.

OBobligatòria A 1primer semestre NDno definit

Investigació-acció participativa (3101PE0017)

La investigació-acció educativa com a estratègia d'intervenció educativa i social. El/la pedagog/a com a dinamitzador/a de processos d'IAP. Característiques i finalitats de la IAP. Els projectes d'IAP. Tècniques i recursos d'investigació-acció participativa. La qualitat de la IAP

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Educació per a la tercera edat (3101PE0018)

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Formació per a l'ocupació (3101PE0028)

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Els serveis educatius en l'àmbit dels ens locals (3101PE0030)

L'educació dins dels serveis personals del ens locals: ajuntament, consells comarcals i diputacions. Competències educatives dels diferents nivells de l'administració local. Coneixement de l'estructura de l'administració pública a Catalunya. Serveis educatius municipals: construccions, manteniment, menjadors, seguretat, esports, etc. La gestió dels principis de la ciutat educadora. Els projectes educatius de ciutat i les funcions dels plans estratègics especialitzats. Recursos educatius. Patrimoni i educació

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Serveis educatius i justícia (3101PE0032)

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit

Relacions interpersonals i treball col·laboratiu (3101PE0043)

OPoptativa A 2segon semestre NDno definit

Organització de centres educatius (3101PE0044)

Característiques de les organitzacions educatives en el camp de l'educació no formal. Principis d'organització educativa aplicada als diferents àmbits i finalitats de l'educació no formal. Principis d'administració d'un centre educatiu no escolar.

OPoptativa A 1primer semestre NDno definit