Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2010-2011

Màster Universitari en Joventut i Societat (IU)

Continguts especialitzats

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La joventut en l'era de la globalització (3501MO1259)

OBobligatòria 5 B Aanual NDno definit

Estudis i recerca sobre joventut (3501MO1260)

OBobligatòria 5 B Aanual NDno definit

Polítiques i programes de joventut (3501MO1261)

Aquest mòdul vol oferir el coneixement i el domini de les principals fonts de documentació i recursos per al disseny i aplicació de polítiques de joventut. S’estructura en quatre grans temes que van des de l’anàlisi de les polítiques públiques i el paper que tenen i haurien de tenir-hi les polítiques de joventut fins al coneixement de les principals accions i programes que s’han plantejat en l’àmbit de la joventut des les polítiques d’habitatge, de treball, de salut o de lleure i cultura, entre altres. Al llarg del recorregut s’analitzarà la política de joventut en l’àmbit de l’Unió Europa, en l’àmbit de l’Estat Espanyol i s’aprofundirà en el marc competencial i de discurs en la realitat de Catalunya.

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Joventut, educació i participació (3501MO1262)

OBobligatòria 5 B Aanual NDno definit

Joventut, consums i riscos (3501MO1263)

OBobligatòria 5 B Aanual NDno definit

Joventut i comunicació (3501MO1264)

OBobligatòria 5 B Aanual NDno definit

Mòdul pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la joventut i societat (3501MO1265)

OBobligatòria 2 A Aanual NDno definit

Anàlisi de realitats juvenils (3501MO1266)

L’assignatura Anàlisi de realitats juvenils pretén aprofundir en l’estudi de situacions juvenils concretes i proporcionar el coneixement específic d’alguns dels principals serveis i programes que donen resposta a les necessitats i interessos d’aquests joves. S’estructurà en forma de visites d’estudi a diferents contextos tant nacionals com internacionals.

OBobligatòria 2 A Aanual NDno definit

Congrés Joventut i Societat (3501MO1267)

En aquesta assignatura es realitzarà un seminari intensiu durant tres dies per tractar monogràficament un tema relacionat amb els joves i la societat. Està provist que hi hagi ponents, conferenciats i taules rodones que abordin des de diferernts perspectives i trajectòries el tema d'anàlisi. A l'inici del curs es presentarà el programa més detallat. El Seminari es realitzarà a la UdG del 10 al 12 de juny del 2010.

OBobligatòria 2 A Aanual NDno definit

Pràctiques professionals (3501MO1268)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Pràctiques de recerca (3501MO1269)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Treball fi de màster (3501MO1270)

OBobligatòria 8 A Aanual NDno definit

Mòdul complements formatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Benestar psicosocial i qualitat de vida en la infància i adolescència (3501MO0404)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Famílies en risc social: tècniques i estratègies de prevenció i atenció (3501MO0405)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Intervenció psicoeducativa en el context familiar i en el context social (3501MO0587)

OPoptativa 10 B 2segon semestre NDno definit

Metodologia en recerca educativa (3501MO0712)

OPoptativa 10 A 1primer semestre NDno definit

Dones i estat del benestar (3501MO0780)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Gènere i deconstrucció de la psicopatologia (3501MO0855)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Educació artística i estudis multiculturals (3501MO1226)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Investigació en educació artística: perspectives multiculturals, ecosocials i ètiques (3501MO1233)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Audiovisual i educació. Un nou estil comunicatiu (UPF) (3501MO1350)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Llenguatge, interculturalitat i mitjans de comunicació (UPF) (3501MO1351)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Alimentació, salut i cultura (URV) (3501MO1355)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Sexe, gènere i amor (URV) (3501MO1360)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Economia política del transnacionalisme (URV) (3501MO1361)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Negociació i disseny de projectes de proximitat (URV) (3501MO1364)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Polítiques socials (UdL) (3501MO1365)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Migracions i creació d'espais multiculturals (UdL) (3501MO1366)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Mobilitat geogràfica (UdL) (3501MO1367)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Tècniques quantitatives (UdL) (3501MO1368)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Tècniques qualitatives (UdL) (3501MO1369)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Teories del conflicte (UdL) (3501MO1370)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Mediació i resolució de conflictes (UdL) (3501MO1372)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Educació en valors (UB) (3501MO1379)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Educació per a la ciutadania (UB) (3501MO1380)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Metodologies per al desenvolupament civicomoral (UB) (3501MO1381)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Ciutadania i convivència en l'àmbit local (UB) (3501MO1382)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Educació intercultural (UB) (3501MO1384)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Resolució de conflictes i mediació (UB) (3501MO1386)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Ciutadania: història i polítiques (UB) (3501MO1387)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Desenvolupament moral i construcció social dels valors (UB) (3501MO1388)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Identitat en la societat de la informació (UB) (3501MO1389)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Desenvolupament comunitari (UB) (3501MO1390)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Mediació i gestió del conflicte (UB) (3501MO1391)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Inserció sociolaboral en col·lectius vulnerables (UB) (3501MO1392)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

La intervenció en la justícia juvenil (UB) (3501MO1393)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Psicologia i ciència cognitiva: pensament, cervell i comportament (UPF) (3501MO1395)

OPoptativa 5 B Aanual NDno definit

Mòdul educació (UAB) (3501MO1400)

OPoptativa 10 A Aanual NDno definit

Estudis artístics. Anàlisi didàctica i processos d'aprenentatge (3501MO1405)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Creativitat plàstica i visual. Interlocucions i perspectives pedagògiques contemporànies (3501MO1502)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Imaginaris del cinema de Hollywood (UPF) (3501MO1577)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Cinema i televisió: nous imaginaris i fronteres de la ficció (UPF) (3501MO1578)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Polítiques de comunicació en la societat de la informació (UPF) (3501MO1581)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Dinàmiques identitàries: les construccions de gènere (UPF) (3501MO1582)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Context històric, social i cultural dels mitjans interactius (UPF) (3501MO1583)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Models d'interacció (UPF) (3501MO1584)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

La construcció dels discurs en mitjans interactius (UPF) (3501MO1585)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Problemes sociosanitaris, Aging, drogues i medicaments (URV) (3501MO1587)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Multiculturalisme i ciutadania de les societats contemporànies (URV) (3501MO1588)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Polítiques públiques i benestar social I: exclusió social (URV) (3501MO1589)

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Polítiques públiques i benestar social II: dispositiu assistencial (URV) (3501MO1590)

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Moviments socials i ciutadania (URV) (3501MO1591)

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Introducció als moviments socials (URV) (3501MO1592)

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Imaginaris i representacions en les societats urbanes (URV) (3501MO1593)

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Economia migracions-UdL (3501MO1909)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Història de les migracions-UdL (3501MO1910)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Marc jurídic-UdL (3501MO1911)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Estudis de cas-UdL (3501MO1912)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Mètodes de recerca en mitjans digitals-UPF (3501MO1913)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Education, Games and Entertainment-UPF (3501MO1914)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Cruïlles contemporànies entre cinema, televisió i còmic-UPF (3501MO1949)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Educació artística i intervenció social (3501MO1952)

Mediación artística: Metodologías de intervención socioeducativa a través del arte y la cultura en contexto social

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Educació i inclusió social (UB) (3501MO1586)

OPoptativa 10 A Aanual NDno definit