Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2009-2010

Màster Universitari en Joventut i Societat (IU)

Continguts especialitzats

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

La joventut en l'era de la globalització (3501MO1259)

Introducció al concepte de joventut en una perspectiva històrica i transcultural. Noves formes de transició a la vida adulta. Anàlisi de la globalització i el seu impacte en els estils de vida dels joves. Les cultures juvenils contemporànies i el sorgiment de noves formes de subjectivitat.

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Estudis i recerca sobre joventut (3501MO1260)

Assignatura de 5 crèdits ECTS que permet als alumnes l’assumpció de competències en els enfocaments teòrics i metodològics per al diagnòstic i recerca sociològica sobre joventut. S’estructura en quatre temes i té per finalitat facilitar una especialització en la recerca sobre joventut o alternativament en oferir criteris i camins per a la seva aplicabilitat.

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Polítiques i programes de joventut (3501MO1261)

Aquest mòdul vol oferir el coneixement i el domini de les principals fonts de documentació i recursos per al disseny i aplicació de polítiques de joventut. S’estructura en quatre grans temes que van des de l’anàlisi de les polítiques públiques i el paper que tenen i haurien de tenir-hi les polítiques de joventut fins al coneixement de les principals accions i programes que s’han plantejat en l’àmbit de la joventut des les polítiques d’habitatge, de treball, de salut o de lleure i cultura, entre altres. Al llarg del recorregut s’analitzarà la política de joventut en l’àmbit de l’Unió Europa, en l’àmbit de l’Estat Espanyol i s’aprofundirà en el marc competencial i de discurs en la realitat de Catalunya.

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Joventut, educació i participació (3501MO1262)

Aquesta assignatura està dedicada a l'estudi de la realitat i les principals problemàtiques del mon juvenil en els diferents ambits educatius: el sistema educatiu formal, l'educació en el lleure i l'animació sociocultural, i l'educació social especialitzada. També s'ocuparà de l'associacionisme i altres formes de participació social del joves.

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Joventut, consums i riscos (3501MO1263)

Les relacions entre joventut, consums i riscos, i les seves conseqüències per la salut dels mateixos joves, es presenten en el context més ampli dels rols del consum i el risc a les nostres societats contemporànies; s’intentarà articular, doncs, els elements més subjectius amb aquells altres més estructurals.

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Joventut i comunicació (3501MO1264)

OBobligatòria 5 A Aanual NDno definit

Mòdul pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Introducció a la joventut i societat (3501MO1265)

Presentació dels continguts i l'organització del màster. Introducció a la joventut i les polítiques de joventut.

OBobligatòria 2 A Aanual NDno definit

Anàlisi de realitats juvenils (3501MO1266)

L’assignatura Anàlisi de realitats juvenils pretén aprofundir en l’estudi de situacions juvenils concretes i proporcionar el coneixement específic d’alguns dels principals serveis i programes que donen resposta a les necessitats i interessos d’aquests joves. S’estructurà en forma de visites d’estudi a diferents contextos tant nacionals com internacionals.

OBobligatòria 2 A Aanual NDno definit

Congrés Joventut i Societat (3501MO1267)

En aquesta assignatura es realitzarà un seminari intensiu durant tres dies per tractar monogràficament un tema relacionat amb els joves i la societat. Està provist que hi hagi ponents, conferenciats i taules rodones que abordin des de diferernts perspectives i trajectòries el tema d'anàlisi. A l'inici del curs es presentarà el programa més detallat. El Seminari es realitzarà a la UdG del 10 al 12 de juny del 2010.

OBobligatòria 2 A Aanual NDno definit

Pràctiques professionals (3501MO1268)

Les pràctiques professionals es realitzen obligatòriament segons l’itinerari escollit. Tenen una durada de 150 hores en la modalitat aprenentatge-servei i suposen una estada de pràctiques en una entitat o institució vinculada al treball en joventut. Són pràctiques assimilables al treball propi d’un tècnic de joventut o d’aquella figura professional centrada en la intervenció social en joves.

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Pràctiques de recerca (3501MO1269)

Les pràctiques de recerca es realitzen obligatòriament segons l'itinerari escollit. Tenen una durada de 150 hores i suposen una estada en un grup o institució de recerca especialitzat en temes de joventut.

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Treball fi de màster (3501MO1270)

OBobligatòria 8 A Aanual NDno definit

Mòdul complements formatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Benestar psicosocial i qualitat de vida en la infància i adolescència (3501MO0404)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Famílies en risc social: tècniques i estratègies de prevenció i atenció (3501MO0405)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Infància i adolescència en risc social: avaluació i modalitats d'intervenció (3501MO0406)

OPoptativa 3,5 A 2segon semestre NDno definit

Intervenció psicoeducativa en el context familiar i en el context social (3501MO0587)

OPoptativa 10 B 2segon semestre NDno definit

Cultura, llenguatge i educació (3501MO0595)

OPoptativa 10 A 2segon semestre NDno definit

Intervenció psicosocial i societat contemporània - Obligatori de màster (3501MO0617)

OPoptativa 10 B 2segon semestre NDno definit

Metodologia en psicologia social - Obligatori doctorat (3501MO0619)

OPoptativa 10 B 2segon semestre NDno definit

Anàlisi del discurs des d’una perspectiva de gènere (3501MO0698)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Benestar i qualitat de vida (3501MO0715)

Benestar psicològic, benestar personal, qualitat de vida, satisfacció vital, benestar social, satisfacció amb àmbits de la vida, envelliment satisfactori.

OPoptativa 4 B 2segon semestre NDno definit

Dones i espais: participació ciutadana, món rural, urbanisme (3501MO0779)

OPoptativa 5 A 1primer semestre NDno definit

Dones i estat del benestar (3501MO0780)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Polítiques europees de promoció i educació per a la salut (3501MO0999)

OPoptativa 3 B 2segon semestre NDno definit

Intervenció psicopedagògica i diversitat (3501MO1117)

OPoptativa 10 A 2segon semestre NDno definit

Educació de les arts visuals i teories feministes (3501MO1222)

Educación artística y teorías feministas: reflexionar críticamente acerca de las políticas y tecnologías de la representación visual hegemónicas como uno de los pilares fundamentales de exclusión de la otredad: en función de la diferencia sexual, étnica, racial, cultural, económica, religiosa.....

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Educació artística i estudis multiculturals (3501MO1226)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Audiovisual i educació. Un nou estil comunicatiu (UPF) (3501MO1350)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Llenguatge, interculturalitat i mitjans de comunicació (UPF) (3501MO1351)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Cruïlles contemporànies entre cinema, televisió, còmic i videojoc (UPF) (3501MO1354)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Alimentació, salut i cultura (URV) (3501MO1355)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Sexe, gènere i amor (URV) (3501MO1360)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Economia política del transnacionalisme (URV) (3501MO1361)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Negociació i disseny de projectes de proximitat (URV) (3501MO1364)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Agències i àmbits d'intervenció sociocultural (UdL) (3501MO1374)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Estructures institucionals d'acollida (UdL) (3501MO1376)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Plans d'intervenció social (UdL) (3501MO1377)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Educació en valors (UB) (3501MO1379)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Educació per a la ciutadania (UB) (3501MO1380)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Metodologies per al desenvolupament civicomoral (UB) (3501MO1381)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Ciutadania i convivència en l'àmbit local (UB) (3501MO1382)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Competències interculturals a les organitzacions (UB) (3501MO1383)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Educació intercultural (UB) (3501MO1384)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Resolució de conflictes i mediació (UB) (3501MO1386)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Ciutadania: història i polítiques (UB) (3501MO1387)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Desenvolupament moral i construcció social dels valors (UB) (3501MO1388)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Identitat en la societat de la informació (UB) (3501MO1389)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Desenvolupament comunitari (UB) (3501MO1390)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Mediació i gestió del conflicte (UB) (3501MO1391)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Inserció sociolaboral en col·lectius vulnerables (UB) (3501MO1392)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

La intervenció en la justícia juvenil (UB) (3501MO1393)

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Psicologia i ciència cognitiva: pensament, cervell i comportament (UPF) (3501MO1395)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Mòdul educació (UAB) (3501MO1400)

OPoptativa 10 A Aanual NDno definit

Creativitat plàstica i visual. Interlocucions i perspectives pedagògiques contemporànies (3501MO1502)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Imaginaris del cinema de Hollywood (UPF) (3501MO1577)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Cinema i televisió: nous imaginaris i fronteres de la ficció (UPF) (3501MO1578)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Recerca en línia: la web per a usos acadèmics i de recerca (UPF) (3501MO1580)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Polítiques de comunicació en la societat de la informació (UPF) (3501MO1581)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Dinàmiques identitàries: les construccions de gènere (UPF) (3501MO1582)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Context històric, social i cultural dels mitjans interactius (UPF) (3501MO1583)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Models d'interacció (UPF) (3501MO1584)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

La construcció dels discurs en mitjans interactius (UPF) (3501MO1585)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Problemes sociosanitaris, Aging, drogues i medicaments (URV) (3501MO1587)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Multiculturalisme i ciutadania de les societats contemporànies (URV) (3501MO1588)

OPoptativa 6 A Aanual NDno definit

Polítiques públiques i benestar social I: exclusió social (URV) (3501MO1589)

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Polítiques públiques i benestar social II: dispositiu assistencial (URV) (3501MO1590)

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Moviments socials i ciutadania (URV) (3501MO1591)

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Introducció als moviments socials (URV) (3501MO1592)

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Imaginaris i representacions en les societats urbanes (URV) (3501MO1593)

OPoptativa 3 A Aanual NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Socialització, aprenentatge i cultura en comunitats minoritàries (3501MO0604)

OPoptativa 10 A 2segon semestre NDno definit

Comportaments de risc per a la salut (3501MO0737)

OPoptativa 4 A 2segon semestre NDno definit

Dones i economia: més enllà del paradigma de mercat (3501MO0767)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Mediació cultural en els museus dintre de l'àmbit europeu (3501MO1503)

Los museos son considerados como espacios de mediación socialmente construidos y nos preguntamos cuáles son los mecanismos y los contextos que construyen diferentes modos de exponer ‘algo’ escenificado como ‘objeto de museo/artefacto/obra maestra/musealizado’

OPoptativa 2,5 A Aanual NDno definit

Valors ètics i perspectives d'educació de les arts visuals (3501MO1507)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Sociologia de l'educació intercultural (UdL) (3501MO1570)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Teoria i pràctica de l'educació intercultural (UdL) (3501MO1571)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Gènere i immigració (UdL) (3501MO1572)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Migracions, identitat i ciutadania (UdL) (3501MO1573)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

La immigració: segregacions i percepcions de l'espai (UdL) (3501MO1574)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Els fluxos migratoris: entre el dret i les mesures d'excepció (UdL) (3501MO1575)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Aprenentatge social en població adulta immigrada (UdL) (3501MO1576)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

De la serialitat al videojoc (UPF) (3501MO1579)

OPoptativa 5 A Aanual NDno definit

Educació i inclusió social (UB) (3501MO1586)

OPoptativa 10 A Aanual NDno definit