Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2014-2015

Màster Universitari en Educació en la Diversitat

Formació obligatòria

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia en recerca educativa (3501MO0712)

OBobligatòria 10 A 2segon semestre CAcatalà

Aspectes teòrics, metodològics i professionals de la intervenció educativa en contextos de diversita (3501MO0822)

OBobligatòria 10 A 2segon semestre CAcatalà

Arts, Ciències i Humanitats en una educació atenta a la diversitat. Teories, metodologies i innovaci (3501MO1083)

OBobligatòria 10 A 2segon semestre CAcatalà
B 1primer semestre NDno definit

Ensenyar i aprendre en una societat multilingüe i multicultural (3501MO1116)

Objectius formatius de l'assignatura .Conèixer els models teòrics de caire lingüístic, psicològic i pedagògic que expliquen l’adquisició del llenguatge en programes escolars multilingües. .Identificar les característiques demogràfiques de l’alumnat de l’educació escolar del segle XXI, les raons de l’escola inclusiva i de l’educació intercultural. .Reconèixer les formes organitzatives escolars, així com la naturalesa de la pràctica educativa, per promoure l’èxit de tot l’alumnat amb un èmfasi especial en el desenvolupament de la llengua escolar. .Identificar i dissenyar pràctiques educatives relacionades amb el reconeixement lingüístic de tot l’alumnat i la seva relació amb el desenvolupament identitari i lingüístic. .Establir estratègies d'optimització de les relacions entorn-família-escola en situacions de diversitat social i cultural

OBobligatòria 10 A 2segon semestre CAcatalà

Intervenció psicopedagògica i diversitat (3501MO1117)

OBobligatòria 10 A 2segon semestre CAcatalà

Formació optativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Audició i llenguatge (3501MO1239)

OPoptativa 10 A Aanual CAcatalà
B 1primer semestre NDno definit

Pedagogia terapèutica (3501MO1240)

Contextos, organització, recursos, serveis i dispositius d'educació i discapacitat. Disseny de models, programes d'intervenció educativa i estratègies organitzatives i curriculars. Inclusió de persones amb discapacitat en la pràctica educativa i social. Programes i experiències de formació amb persones adultes amb discapacitat.

OPoptativa 10 A Aanual CAcatalà

Benestar psicosocial i qualitat de vida en la infància i l'adolescència (3501MO2507)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Famílies en risc social: tècniques i estratègies de prevenció i atenció (3501MO2508)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Infància i adolescència en risc social: avaluació i modalitats d'intervenció (3501MO2509)

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Treball de recerca / Pràctiques en empreses

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Memòria final de màster (3501MO1128)

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre NDno definit
C 1primer semestre NDno definit

Pràcticum II (3501MO1143)

OBobligatòria 10 A 2segon semestre CAcatalà
B 1primer semestre NDno definit