Offer of subjects for academic course 2009-2010

University Master's Degree in Education in the Diversity

Compulsory education

Name of the subject and description Type Credits Group Duration Language

Arts, Ciències i Humanitats en una educació atenta a la diversitat. Teories, metodologies i innovaci (3501MO1083)

OBCompulsory 10 A 2second semester NDundefined

Ensenyar i aprendre en una societat multilingüe i multicultural (3501MO1116)

OBCompulsory 10 A 2second semester NDundefined

Intervenció psicopedagògica i diversitat (3501MO1117)

OBCompulsory 10 A 2second semester NDundefined

Research project / internships

Name of the subject and description Type Credits Group Duration Language

Pràcticum I (3501MO1127)

OBCompulsory 5 A 2second semester NDundefined

Memòria final de màster (3501MO1128)

OBCompulsory 5 A 2second semester NDundefined

Pràcticum II (3501MO1143)

OBCompulsory 10 A 2second semester NDundefined

Without defined module

Name of the subject and description Type Credits Group Duration Language

Mètodes i tècniques d'investigació quantitativa (3501MO1129)

OPoptional 3.5 A 2second semester NDundefined

Metodologies qualitatives (3501MO1130)

Knowing the different phases of a qualitative research. Technical different Coèixer of research of the qualitative methodology.

OPoptional 3.5 A 2second semester NDundefined

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional (3501MO1198)

OPoptional 1 A 2second semester NDundefined

Comunicació científica (3501MO1203)

OPoptional 1 A 2second semester NDundefined

Expressió escrita de resultats (3501MO1208)

Writing of scientific articles. Anglès for non English-speaking. Preparation of a doctoral thesis.

OPoptional 1 A 2second semester NDundefined