Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2008-2009

Màster Universitari en Educació en la Diversitat

Formació obligatòria

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia en recerca educativa (3501MO0712)

OBobligatòria 10 A 1primer semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Aspectes teòrics, metodològics i professionals de la intervenció educativa en contextos de diversita (3501MO0822)

OBobligatòria 10 A 1primer semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Formació optativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Benestar psicosocial i qualitat de vida en la infància i adolescència (3501MO0404)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Famílies en risc social: tècniques i estratègies de prevenció i atenció (3501MO0405)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre NDno definit

Infància i adolescència en risc social: avaluació i modalitats d'intervenció (3501MO0406)

OPoptativa 3,5 A 2segon semestre NDno definit

Intervenció psicoeducativa en el context familiar i en el context social (3501MO0587)

OPoptativa 10 A 2segon semestre NDno definit

La formació dels professionals de l'educació (3501MO0588)

Prendre consciència dels nous reptes que ha d'afrontar la formació per respondre a les exi`gències socials, econòmiques i laborals dels nostres dies. Comprendre i analitzar diversos models de formació. Reflexionar sobre les característiques i condicions específiques de la formació de les persones adultes. Capacitar per diagnosticar les necessitats formatives en un context determinat. Dominar les competències necessàries per planificar i implementar plans o accions formatives

OPoptativa 10 A 2segon semestre NDno definit

Les relacions interpersonals i el treball col·laboratiu entre els professionals de l'educació (3501MO0589)

OPoptativa 10 A 2segon semestre NDno definit

Audició i llenguatge (3501MO1239)

OPoptativa 10 A Aanual NDno definit

Pedagogia terapèutica (3501MO1240)

OPoptativa 10 A Aanual NDno definit

Treball de recerca / Pràctiques en empreses

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum I (3501MO1127)

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

Memòria final de màster (3501MO1128)

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

Pràcticum II (3501MO1143)

OBobligatòria 10 A 2segon semestre NDno definit

Sense mòdul definit

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Mètodes i tècniques d'investigació quantitativa (3501MO1129)

OPoptativa 3,5 A 2segon semestre NDno definit

Metodologies qualitatives (3501MO1130)

Conèixer les diferents fases d'una recerca qualitativa. Coèixer diferents tècniques d'investigació de la metodologia qualitativa.

OPoptativa 3,5 A 2segon semestre NDno definit

Ètica aplicada a l'activitat científica i professional (3501MO1198)

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit

Comunicació científica (3501MO1203)

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit

Expressió escrita de resultats (3501MO1208)

Redacció d'articles científics. Anglès per a no angloparlants. Preparació d'una tesi doctoral.

OPoptativa 1 A 2segon semestre NDno definit