Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Desenvolupar el coneixement disciplinari de la Química, adaptant-lo a les característiques del nivell educatiu en el qual s'imparteix l'ensenyament. Elaborar recursos propis que permetin una millora en el procés d'aprenentatge dels continguts de Química
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP DURAN CARPINTERO
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (10%), Anglès (5%)

Competències

  • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
  • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
  • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos educatius, socials i culturals.
  • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
  • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
  • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
  • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Continguts

1. La composició de la matèria. Elements i compostos.

          1.1. Estructura atòmica

          1.2. Taula Periòdica

          1.3. Enllaç químic

2. Classificació de la matèria.

          2.1. Estats de la matèria. Sòlid, líquid i gasos.

          2.2. Els gasos ideals. Lleis dels gasos.

          2.3. Solucions.

3. Formulació i nomenclatura de compostos orgànics i inorgànics.

4. Càlculs estequiomètrics. Les principals reaccions químiques.

          4.1. Igualació d'equacions químiques i càlculs estequiomètrics.

          4.2. Tipus de reaccions químiques. Àcid-base, complexació, precipitació i redox.

          4.3. Termodinàmica i cinètica de les reaccions químiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14 14 28
Debat 1,5 0 1,5
Elaboració individual de treballs 1,5 30 31,5
Exposició dels estudiants 1,5 5 6,5
Sessió participativa 7 0 7
Total 25,5 49 74,5

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Disseny d'activitats d'aprenentage sobre els temes prèviament treballats Grau d'originalitat i aportacions individuals/grupals en els dissenys de les activitats, així com en l'elaboració de recursos. 40
Disseny i desenvolupament complet d'una activitat competencial. Adequació de l'activitat dissenyada i de la capacitat d'adaptació a la diversitat del grup classe. Grau d'originalitat de l'activitat i les recursos emprats. Claredat i coherència dels objectius, les competències treballades, els continguts, la metodologia i els recursos emprats i els criteris d'avaluació i qualificació. 30
Defensa oral (davant del grup classe) de l'activitat dissenyada Es valorarà l'organització de la presentació, així com els suports utilitzats. La claretat en l'exposició. L'argumentació i defensa de proposta presentada. 15
Debat i posterior autoavaluació i coavaluació de l'activitat dissenyada per part del grup-classe. Els companys coavaluaran i autoavaluaran la presentació i defensa de les activitats dissenyades. Seran els estudiants els que decidiran els criteris d'avaluació, després d'un debat moderat pel professor.
15

Qualificació

La nota final de l'assignatura es calcularà a partir de la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació.
Com que la majoria de les activitats proposades es treballen en grup, l'assistència a classe és obligatòria (mínim del 80%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només s'avaluarà l'assignatura com a NO Presentat, quan no s'hagin realitzat cap de les activitats d'avaluació.

Observacions

Es recomana la lectura, l'ús i l'aplicació del currículum d'educació secundària obligatòria i del currículum de la matèria de Química del Batxillerat.

Assignatures recomanades

  • Complements per la formació de l'àmbit científic tecnològic
  • Didàctica de l'especialitat de Física i Química. Treballs pràctics
  • Didàctica especialitat Física i Química i Biologia i Geologia: Educació per la sostenibilitat