Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Teoria i pràctica de la publicitat, els seus processos, estructures organitzatives i evolució diacrònica. Estudi i anàlisi de la naturalesa i interrelacions entre els subjectes de la comunicació persuasiva (comercial): empreses, agències de publicitat, mitjans, suports i públics Teoria i pràctica de la gestió i direcció de projectes publicitaris. Fonaments de les estratègies de publicitat de productes i serveis. Teoria i pràctica de la gestió i direcció de projectes publicitaris de productes i serveis.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CELIA ANDREU SANCHEZ  / FIDEL MANUEL DEL CASTILLO DIAZ  / ANTONIA DORADO CABALLERO  / SILVIA ESPINOSA MIRABET  / NURIA PUIG BORRAS  / JORDI REIXACH SANCHEZ  / DELFI ROCA VALLS
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (30%), Anglès (20%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CELIA ANDREU SANCHEZ  / FIDEL MANUEL DEL CASTILLO DIAZ  / ANTONIA DORADO CABALLERO  / SILVIA ESPINOSA MIRABET  / NURIA PUIG BORRAS  / JORDI REIXACH SANCHEZ  / DELFI ROCA VALLS
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (30%), Anglès (20%)

Grup A3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CELIA ANDREU SANCHEZ  / FIDEL MANUEL DEL CASTILLO DIAZ  / ANTONIA DORADO CABALLERO  / SILVIA ESPINOSA MIRABET  / NURIA PUIG BORRAS  / JORDI REIXACH SANCHEZ  / DELFI ROCA VALLS
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (30%), Anglès (20%)

Competències

 • Identificar l’ús de les eines de comunicació en mitjans convencionals i no convencionals.
 • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context.
 • Analitzar i investigar els processos i estructures de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
 • Identificar i descriure els principals components estructurals de tots els sectors implicats en la comunicació publicitària i en les relacions públiques.
 • Analitzar, des d’una vessant crític, els diferents factors que conformen la relació entre les empreses de comunicació, especialment entre les de comunicació publicitària i els anunciants, i entre les relacions públiques i els públics.
 • Captar les principals variables que configuren el rol de les audiències i públics.
 • Identificar els objectius de les empreses en relació amb la tipologia dels seus productes, així com la seva distribució, preu i comunicació amb vista a una eficàcia i eficiència més grans.
 • Dissenyar, executar i controlar els projectes de publicitat i relacions públiques de productes i serveis de les organitzacions.
 • Treballar en equip manifestant capacitat per assolir el rol que es demana en cada context i desenvolupant vincles que potenciïn la cooperació.

Continguts

1. Història i Teories de la Publicitat Estructures i tècniques de la publicitat Psicologia de la Publicitat Taller 1 d'introducció a la creativitat Taller 2 de campanya integral de publicitat Taller 3 de creativitat Taller 4 de Creative commons

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 146,00 152,00 298,00
Sessió participativa 37,50 40,00 77,50
Total 183,50 192,00 375,5

Bibliografia

 • Publicidad creativa: una introducción . (2014 ). Barcelona: Blume. Catàleg
 • Psicología aplicada a la publicidad y las relaciones públicas (2007 ). Málaga: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga. Catàleg
 • Herreros Arconada, Mario (1995 ). La Publicitat : fonaments de la comunicació publicitària . Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • Rey, Juan (1996 ). Palabras para vender, palabras para soñar : introducción a la redacción publicitaria . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Ricarte Bescós, José María (1999 ). Creatividad y comunicación persuasiva (2ª ed). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei dePublicacions [etc.]. Catàleg
 • Questiones publicitarias : [revista de métodos, análisis y estrategias de la comunicación publicitaria] (1993-2006|e([Barcelona] : |fJJ Productions) ). Sevilla (Gonzalo de Bilbao, 7): Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Facultad de Ciencias de la Información. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Copys (Taller 3) S'avaluarà en forma de Taller(3) 6,66
Taller d'introducció a la creativitat (Taller 1) Cal lliurar una creació lliure d'estructura i format 6,66
Creació integral d'una campanya (Taller 2) Es valora l'evolució 6,66
Estructura i tècniques Es valoraran les activitats proposades a classe i l'examen 26,6
Psicología de la comunicació/publicitat Es valoraran les activitats proposades a classe, la pràctica del vestigi i l'examen 19,99
Teories i història de la publicitat Es valorarà l'examen, la pràctica del vestigi i les altres encarregades a classe. 33,43

Qualificació

-Les activitats encarregades vinculades als apartats d'Estructures i Tècniques de la publicitat valen un 26'6% de la nota final de Fonaments.

-Cada un dels tres Tallers de l'assignatura equivalen al 6'66% de la nota final de Fonaments.

-Les activitats vinculades a la Psicologia de la Comunicació/publicitat equivaldran al 19'99% de la nota de l'assignatura.

-Les activitats relacionades amb Teories i Història de la Publicitat repercutiran en un 33'3% de la nota final de Fonaments.

-El Taller de Creative Commons imparteix un coneixement transversal que serà aplicat i avaluat dins de cada una de les tasques que s'encarreguin dins del mòdul.


PENALITZACIÓ MALA ORTOGRAFIA
Qualsevol treball escrit, sigui en la llengua que sigui, que s'hagi de lliurar en aquesta assignatura haurà d'ésser escrit amb la correcció pròpia de l'Acadèmia, tant gramaticalment com ortogràficament. Les incorreccions seran penalitzades amb mig punt (-0'5).

ASSISTÈNCIA A CLASSE
Aquesta és una assignatura que treballa en AC per la qual cosa l'assistència a classe és imprescindible i la no assistència punible segons el criteri de cada professor.

APROVAR LES TASQUES INDIVIDUALS
Els alumnes que no aprovin totes les tasques individual demanades no podran ésser avaluats en AC, i hauran de negociar amb cada professor què caldrà realitzar per esmenar/recuperar la part suspesa.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
En ser una matèria en AC en NP no es contempla.

Observacions

Cada un dels professors de Fonaments de la Publicitat pot recomanar articles i llibres afegits als que hi ha a la bibliografia bàsica. Alguns d'aquests llibres o articles són en castellà i altres són en anglès.

Va a criteri de cada professor l'acceptació de treballs o exposicions en anglès per part dels estudiants Erasmus, si s'escau.