Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Aquesta matèria es proposa com a objectiu la introducció dels estudiants en els rudiments elementals del pensament crític (Critical Thinking) i l’ètica. Amb una metodologia basada en les dinàmiques de grup, les exposicions orals i el treball en equip, ens endinsarem en l’anàlisi del llenguatge públic, en els seus raonaments implícits, la seva estructura i els seus valors normatius. Així doncs, les categories teòriques del temari s’aplicaran a algunes de les diverses formes de discurs que tenen lloc socialment: els articles de premsa, els missatges publicitaris, la propaganda política o els girs i tòpics que abunden en el llenguatge natural. Totes aquestes formes de discurs s’analitzaran des de la perspectiva de la filosofia de la moral. Un dels objectius essencials de l’assignatura, doncs, serà reflexionar, mitjançant casos pràctics, sobre l’ètica o les ètiques que comporta l’ús públic de la paraula. Impulsarem un debat sobre les tècniques de persuasió i els mecanismes de producció social d’interpretacions de la realitat, la qual cosa mai no es pot dissociar dels principis i valors que aquestes tècniques i interpretacions posen en joc.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CARLA CARRERAS PLANAS  / MARTA JORBA GRAU
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
MARTA JORBA GRAU
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context.
 • Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • Adquirir habilitats necessàries per exercir la pràctica professional, respectant els drets fonamentals i els valors individuals i col.lectius que la comunicació persuasiva ha de respectar.
 • Implementar el coneixement teòric i pràctic dels criteris morals i normes ètiques, des dels fonaments de la comunicació social, que han d’inspirar i que limiten la pràctica professional, i permetran als professionals de la publicitat i les relacions públiques actuar en llibertat i responsabilitat.
 • Mostrar sensibilitat vers la diversitat d'opinions, pràctiques i formes de vida, per actuar amb responsabilitat, assolint principis ètics sòlids, prenent com a referència els valors democràtics i d’equitat.

Continguts

1. Comunicació persuasiva

          1.1. Fer coses amb les paraules. Les funcions del llenguatge

          1.2. Breu història de l’argumentació no formal: dels sofistes al “Critical Thinking”

          1.3. El discurs retòric

2. El llenguatge natural i l’argumentació

          2.1. La importància d’argumentar

          2.2. Veritat i validesa

          2.3. Les fal•làcies

3. Ètica

          3.1. Llenguatge i valors

          3.2. Ètica i moral

          3.3. Les escoles ètiques

          3.4. Ètiques aplicades i bioètica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 60 25 85
Exposició dels estudiants 20 45 65
Lectura / comentari de textos 2 30 32
Prova d'avaluació 3 35 38
Sessió expositiva 30 0 30
Total 115 135 250

Bibliografia

 • Alcoberro, R. (2004). Ètiques per a un món complex. Pagès. Catàleg
 • Alsius, S. (1998). Ètica i periodisme . Pòrtic. Catàleg
 • Aristòtil (1995). Ètica nicomaquea (volums I i II). Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Aristòtil (1985). Retòrica. Poètica. Laia. Catàleg
 • Barthes (1970). Recherches Rhétoriques. L'Ancienne rhétorique. Seuil. Catàleg
 • Bernays, E. L. (2008). Propaganda. Melusina. Catàleg
 • Browne, M. Neil and Stuart M. Keeley (2003). Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking . Prentice Hall. Catàleg
 • Ciceró (1931). L'orador. Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Copi, Irving M (1999 ). Introducción a la lógica (4ª ed.). Buenos Aires: Eudeba. Catàleg
 • Eemeren, Frans H. van and Rob Grootendorst (1992). Argumentation, Communication, and Fallacies: A Pragma-Dialectical Perspective. Lawrence Erlbaum Associates. Catàleg
 • Fisher (2001). Critical Thinking: An Introduction. Cambridge University Press. Catàleg
 • Joana Rubio\Francesc Puigpelat (2007). Com parlar bé en públic. Mina. Catàleg
 • Laborda (1993). De retòrica. La comunicació persuasiva. Barcanova. Catàleg
 • Perelman, C.; Olbrechts-Tyteca, L. (1989). Tratado de la argumentación: la nueva retórica . Gredos. Catàleg
 • Reardon, K. (1983). La persuasión en la comunicación. Paidós. Catàleg
 • Sokal, A. i Bricmont, J (1999). Impostures intel·lectuals. Empúries. Catàleg
 • Terricabras, Josep Maria (1983 ). Etica i llibertat : un assaig . Barcelona: Curial. Catàleg
 • Toulmin, S. (2007). Los usos de la argumentación. Península. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis Nivell d’exigència del coneixement del context històrico-social
Nivell de presentació ordenada i clara del text
Nivell de correcció ortogràfica en la comunicació escrita
Nivell de domini dels recursos en l’exposició escrita
Nivell d‘utilització adequada del lèxic específic
Nivell en la comprensió dels conceptes bàsics adquirits a través de fonts documentals diverses
Nivell del reconeixement i identificació dels conceptes bàsics adquirits a través de fonts documentals diverses
40
Comentaris de text Nivell de realització de comentaris de text
Nivell de presentació ordenada i clara del text
Nivell de correcció ortogràfica en la comunicació escrita
Nivell en la capacitat d’argumentació i justificació de les opinions
Nivell de domini dels recursos en l’exposició escrita
30
Exposicions en grup Nivell de coneixement i aplicació dels recursos en l’exposició oral
Nivell en la capacitat d’argumentació i justificació de les opinions
Nivell en la capacitat de treballar en grup de forma col•laborativa per a aconseguir objectius comuns
30

Qualificació

L’assignatura anual es treballarà per mitjà d’una avaluació continuada durant tot el curs a través de diferents activitats d'avaluació: comentari de textos, exercicis individuals o en grup, exposicions orals, etc.

Exercicis: 50%
Exposicions en grup: 20%
Treball final de curs: 30%

NO HI HA ALTERNATIVA a l'avaluació continuada.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Obtindrà la qualificació de "No presentat" tot estudiant que no lliuri tots els treballs d'avaluació obligatòria.