Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Mitjans, suports i eines per al dibuix. Principis bàsics del disseny i la comunicació gràfica. Tècniques tradicionals de representació gràfica i diferents programes informàtics de disseny gràfic (tractament d'imatges, dibuix i composició) utilitzats pels professionals de la publicitat i les relacions públiques.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MANUEL ALCALA VILAVELLA  / FRANCISCO JAVIER ESPINACH ORUS  / FERNANDO JULIAN PEREZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
MANUEL ALCALA VILAVELLA  / FRANCISCO JAVIER ESPINACH ORUS  / FERNANDO JULIAN PEREZ
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • Analitzar els fets a partir d’una guia externa, identificant les causes i expressant l’opinió personal de forma sintètica.
 • Comunicar en llenguatge propi de cada un dels mitjans tradicionals, en les seves formes combinades (multimèdia) o suports digitals
 • Identificar l’ús de les eines de comunicació en mitjans convencionals i no convencionals.
 • Reconeixer l’ús hegemònic de les tecnologies de la informació i la comunicació en les pràctiques culturals i artístiques.
 • Argumentar la necessitat del llenguatge gràfic com a element de la comunicació persuasiva.
 • Aplicar el dibuix a mà alçada amb correcció, habilitat i destresa suficients per a obtenir resultats de qualitat.
 • Conèixer i aplicar programes de disseny gràfic assistit per ordinador.
 • Interpretar i utilitzar els sistemes de representació gràfica més usuals relacionats amb la direcció d’art en publicitat i relacions públiques.
 • Utilitzar les tecnologies i tècniques comunicatives en els diferents mitjans o sistemes mediàtics i interactius (multimèdia), més adequades a cada situació, en l’àmbit personal i professional.
 • Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.

Continguts

1. TEORÍA DE L’EXPRESSIÓ GRÀFICA

          1.1. Teoria i evolució històrica en les tècniques de representació gràfica

          1.2. Procés creatiu en dibuix

          1.3. Paper de l'expressió gràfica en les RRPP i la Publicitat

          1.4. Materials, medis i suports de dibuix

          1.5. Elements bàsics en la representació

          1.6. Començar a dibuixar

2. LA PERSPECTIVA I LA PROPORCIÓ

          2.1. Configuracions bàsiques i formals.

          2.2. Treballs amb perspectiva

          2.3. Les correctes proporcions

          2.4. Formes compostes i unions de cossos

          2.5. Arrodoniment d'elements primaris

3. EL VOLUM. LA LLUM I LES OMBRES

          3.1. La direcció i caràcter de la llum

          3.2. Els punts de brillantor

          3.3. Les ombres proyectedes

          3.4. La superficie d'actuació

          3.5. Els reflexes

4. EL COS HUMÀ

          4.1. La figura humana

          4.2. Representació del cap

          4.3. Representació d'extremitats

          4.4. Cinètica del cos humà

5. TÈCNIQUES I MEDIS TRADICIONALS

          5.1. Tècniques monocromàtiques de representació

          5.2. Tècniques en color de representació

          5.3. Representació de materials

6. STORY BOARD

          6.1. Creació del guió

          6.2. Primers apunts

          6.3. Coherència comunicativa

7. PROGRAMA TRACTAMENT D'IMATGES

          7.1. Introducció al programari

          7.2. Eines de selecció, correcció, substitució i modificació

          7.3. Modificacions de la llum i les ombres

          7.4. Transformacions formals

          7.5. Substitució de les formes i el color

          7.6. Fotomuntatges

          7.7. Treball amb capes

          7.8. Treball amb texte

          7.9. Illustracció

8. PROGRAMA DE DIBUIX VECTORIAL

          8.1. Introducció al programari

          8.2. Textos, maquetació

          8.3. Dibuix vectorial

          8.4. Vectorització d'imatges

          8.5. Creació de logotips

          8.6. Maquetació de catàlegs

          8.7. Anuncis en premsa

          8.8. Posters, cartells

          8.9. Packaging

          8.10. Illustració

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 5 33 38
Resolució d'exercicis 15 37 52
Sessió expositiva 20 6 26
Sessió participativa 30 20 50
Sessió pràctica 26 30 56
Treball en equip 4 24 28
Total 100 150 250

Bibliografia

 • Julián, Fernando, Albarracín, Jesús (2005). Dibujo para diseñadores industriales. Barcelona: Parramón. Catàleg
 • Hugo Magnus, Günter (1992). Manual para dibujantes e ilustradores (3ª ed.). Barcelona [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Daucher, Hans (1987). Modos de dibujar. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Gómez Molina, Juan José, Barbero, Manuel (DL 1995). Las Lecciones del dibujo. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Parramón, José María (1973). Así se dibuja (9ª ed.). Barcelona: Parramón. Catàleg
 • Hogarth, Burne (1996). El Dibujo anatómico a su alcance. Köhl: Benedikt Taschen. Catàleg
 • Vives, Jordi (1986). Dibujemos cómics. Barcelona: Labor. Catàleg
 • Evening, Martin (2004). Adobe Photoshop CS for photographers : a professional image editor's guide to the creative use of Photoshop for the Macintosh and PC. Oxford: Focal. Catàleg
 • McClelland, Deke, 1962-, Fuller, Laurie Ulrich (cop. 2006). La Biblia de Photoshop CS2. Madrid: Anaya Multimedia. Catàleg
 • Quincoces, Alberto (DL 2006). Illustrator CS2 : guía rápida paso a paso. Barcelona: Inforbook's. Catàleg
 • Steuer, Sharon (2008). Illustrator CS3. Avanzado. Anaya. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'exercicis sobre perspectiva i correctes proporcions Correcció dels resultats. Qualitat de la proposta. Aplicació correcta de les tècniques perspectives, amb especial atenció a les proporcions dels objectes respecte la seva relació amb l'espai. 10
Realització d'exercicis sobre el tractament de la llum i les ombres. Correcció dels resultats. Qualitat de la proposta. Aplicació correcta de les tècniques d'iluminació i ombrejat. Especial atenció al reflexos sobre altres objectes i el terra. 10
Realització d'exercicis de representació del cos humà Correcció dels resultats. Qualitat de la proposta. Correcta disposició de la estructura corporal. Naturalitat en la representació del cap i les extremitats. 10
Realització d'exercicis sobre tècniques i medis tradicionals de representació Correcció dels resultats. Qualitat de la proposta. Aplicació correcta de les tècniques proposades, monocromàtiques, amb colors, així com la correcta representació de diferents materials. 10
Realització d'un story board, mitjançant les tècniques tradicionals de representació Correcció dels resultats. Qualitat de la proposta. Coherència en integrar els coneixements de representació tradicional aplicada a un guió. Especial atenció a la perspectiva, les proporcions, la representació del cos humà i els detalls, així com el tractament del volum. 10
Avaluació continuada dels coneixements sobre tractament d'imatges Soltura en l'ús del programari. Elecció de les eines més adients per a la resolució correcta de les propostes. Qualitat percebuda dels resultats. 10
Avaluació continuada dels coneixements sobre dibuix vectorial Soltura en l'ús del programari. Elecció de les eines més adients per a la resolució correcta de les propostes. Qualitat percebuda dels resultats. 10
Realització d'un projecte gràfic en equip. Correcció dels resultats. Qualitat de la proposta. Compliment dels terminis. Adequació de la entrega a la proposta. Realització complerta de tots els apartats de la proposta. Especial atenció als supports proposats. Habilitat per al treball en grup, la gestió de projecte i de conflictes. 15
Realització d'un projecte gràfic. Correcció dels resultats. Qualitat de la proposta. Compliment dels terminis. Adequació de la entrega a la proposta. Realització complerta de tots els apartats de la proposta. Especial atenció als supports proposats. 15

Qualificació

La Nota final d'avaluació continuada serà la mitjana ponderada de les diferents activitats d'avaluació. Per superar l'assignatura cal que la mitjana sigui major o igual a 5.
La mitjana de la part corresponent a teoria del dibuix (teoria i tècniques tradicionals) no pot ser inferior a 3 per calcular la nota per avaluació continuada.
S'oferirà la possibilitat de reavaluar alguna de les activitats d'avaluació, no superades. Aquesta possibilitat està oberta únicament als alumnes avalutas (els no presentats no opten a aquesta opció).
Aquells alumnes que no realitzin l'avaluació continuada, podran fer un exàmen final a les dates establertes per la Facultat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri del No Presentat correspon a l'estudiant que no ha assistit a classe o no ha fet activitats d'avaluació.

Observacions

L'assignatura d'expressió gràfica correspon a 1r curs de l'estudi, i per tant no presenta cap recomanació respecte altres assignatures. De totes maneres, tots aquells coneixements sobre dibuix industrial, dibuix artístic, fotografia i informàtica de què disposin els alumnes, els seran valuosos per a l'assignatura