Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Estructura dels mitjans de comunicació i dels seus principals formats. Anàlisi de la gènesi i el desenvolupament de la comunicació de masses. Processos informatius i comunicatius, així com dels principals corrents i teories que els formalitzen i critiquen des d'un punt de vista conceptual, metodològic i de recerca. Pràctica dels recursos expressius orals i escrits aplicats a la publicitat i les relacions públiques.
Crèdits ECTS:
20

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA M. CORREDOR PLAJA  / LLUIS COSTA FERNANDEZ  / LLUIS MUNTADA VENDRELL  / MONICA PUNTI BRUN
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA M. CORREDOR PLAJA  / LLUIS COSTA FERNANDEZ  / LLUIS MUNTADA VENDRELL  / MONICA PUNTI BRUN
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • Identificar i descriure les estructures i processos informatius i comunicatius, així com dels principals corrents i teories de la comunicació de masses.
 • Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • Analitzar els fets a partir d’una guia externa, identificant les causes i expressant l’opinió personal de forma sintètica.
 • Comunicar en llenguatge propi de cada un dels mitjans tradicionals, en les seves formes combinades (multimèdia) o suports digitals
 • Comunicar-se de manera efectiva i correcta oralment i per escrit.
 • Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient, en funció d’objectius determinats, i de diferent procedència i format, respectant l’autoria de les fonts.
 • Identificar l’ús de les eines de comunicació en mitjans convencionals i no convencionals.
 • Desenvolupar la capacitat d’anàlisi, de síntesi i de judici crític, identificant i argumentant les causes i el context.
 • Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • Utilitzar les tecnologies i tècniques comunicatives en els diferents mitjans o sistemes mediàtics i interactius (multimèdia), més adequades a cada situació, en l’àmbit personal i professional.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA COMUNICACIÓ (Lluís Costa)

          1.1. La comunicació en el context de la societat

          1.2. Gènesi i consolidació de la premsa de masses

          1.3. La comunicació local en l'era de la globalitat

          1.4. 1.4 Comunicar i informar a les administracions locals

2. LLENGUA ORAL I ESCRITA (Anna-Maria Corredor)

          2.1. Oralitat i llengua escrita

          2.2. Parlar en públic: tècniques i recursos

          2.3. Elaboració i organització del discurs oral

          2.4. Elaboració i organització del discurs escrit

          2.5. L'operació de llegir

          2.6. Tipologies de comunicació

3. INTRODUCCIÓ ALS MITJANS AUDIOVISUALS (Lluís Muntada)

          3.1. Els mitjans de comunicació i la cultura de masses

          3.2. Grups comunicatius principals

          3.3. Sistema d'audiències

          3.4. El sector televisiu

          3.5. Esfera pública i esfera privada

          3.6. Esfera pública i esfera privada

          3.7. L'opinió pública

          3.8. Comunicació i codi deontològic

          3.9. Comunicació i societat

          3.10. Societat en xarxa

          3.11. Tecnologia i comunicació

          3.12. Globalització de la informació

          3.13. Qualitat informativa i democràtica de la informació

4. INTRODUCCIÓ A LA PUBLICITAT I LES RELACIONS PÚBLIQUES (Mònica Puntí)

          4.1. La Publicitat i les Relacions Públiques en el context mediàtic

          4.2. Publicitat

                    4.2.1. Història de la publicitat

                    4.2.2. Conceptes de publicitat

                    4.2.3. El procés de la comunicació publicitària

                    4.2.4. La investigació i l'eficàcia publicitària

          4.3. Relacions Públiques

                    4.3.1. Conceptes de relacions públiques

                    4.3.2. Tècniques de relacions públiques

                    4.3.3. Processos de treball

          4.4. Noves tendències en Publicitat i Relacions Públiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 120,00 55,00 175,00
Anàlisi / estudi de casos 140,00 155,00 295,00
Sessió expositiva 5,00 25,00 30,00
Total 265,00 235,00 500

Bibliografia

 • BENET, Vicente J. (2004). La cultura del cine: introducción a la historia y la estética del cine. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • BERRIO, Jordi (1990). L'opinió pública i la democràcia. Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • BERRIO, Jordi (dir) (1997). Un segle de recerca sobre comunicació a Catalunya.. Bellaterra: UAB. Catàleg
 • CASASÚS, Josep Maria (1987). El pensament periodístic a Catalunya. Barcelona: Curial edicions catalanes. Catàleg
 • Cebrián, Juan Luis (2009 ). El Pianista en el burdel . Barcelona: Galaxia Gutenberg [etc.]. Catàleg
 • Consell de l'Audiovisual de Catalunya (2001). Informe sobre la revisió del model de televisió local a Catalunya. Document marc. Barcelona: Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
 • Consell de l'Audiovisual de Catalunya (2004). Informe sobre l'audiovisual a Catalunya. Barcelona: Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
 • COSTA, Lluís (2000). El Autonomista: el diari dels Rahola. Els orígens del periodisme modern a Girona. Girona: Col·legi de Periodistes de Catalunya. Catàleg
 • Costa i Fernàndez, Lluís (2009 ). La Comunicació local . Barcelona: UOC. Catàleg
 • COSTA, Lluís (2003). Els mitjans de comunicació a Girona (1787-2003). Girona: Institut d'Estudis Gironins/Ajuntament de Girona. Catàleg
 • COSTA, Lluís (2005). Televisió de Girona. La comunicació de proximitat en l'era de la globalització. Girona: Televisió de Girona. Catàleg
 • CHOMSKY, Noam; RAMONET, Ignacio (2006). Como no venden la moto. Información, poder y concentración de medios (20). Barcelona: Icaria-Mas Madera. Catàleg
 • Diezhandino Nieto, Mª Pilar (2007 ). Periodismo y poder : políticos, periodistas y ciudadanos voluntariamente desinformados . Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Diversos autors (2007). Informe sobre l'audiovisual a Catalunya 2005. CAC,, Catàleg
 • Diversos autors (2007). Informe de la comunicació a Catalunya, 2005-2006. InCom-UAB,, Catàleg
 • EGUIZÁBAL, RAÚL (2007). Teoría de la publicidad. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • EPSTEIN, Edward Jay (2007). La gran ilusión. Dinero y poder en Hollywood. Barcelona: Tusquets. Catàleg
 • FENOLL, Carme; LLUECA, Ciro (2006). Ajuntament a Internet: anàlisi a les comarques de Girona, 2001-2006. Item. Revista del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, (42), Catàleg
 • GIRONA DURAN, Ramon (2009). Why We Fight de Frank Capra. El cinema al servei de la causa aliada. (1ª). València: Edicions de la Filmoteca. Catàleg
 • GOMERY, Douglas (1991). Hollywood: el sistema de estudios. Madrid: Ed. Verdoux. Catàleg
 • GÓMEZ MOMPART, Josep Lluís (1992). La gènesi de la premsa de masses a Catalunya (1902-1923). Barcelona: Pòrtic. Catàleg
 • GONZÁLEZ LOBO, Mª Ángeles; PRIETO DEL PINO, Mª Dolores (2009). Manual de publicidad (1a). Madrid: ESIC. Catàleg
 • GUBERN, Román (1996). Historia del cine. Barcelona: Ed. Lumen. Catàleg
 • GUIMERÀ, Josep Àngel (2006). La televisió local a Catalunya: gestació, naixement i transformacions (1976-2005. Bellaterra: UAB.
 • Jiménez Morales, Mònika (2010 ). Introducció a la publicitat . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • MICÓ, Josep Lluís (2006). Periodisme a la xarxa. Llenguatge nou d'un ofici vell. Barcelona: Eumo editorial. Catàleg
 • MORAGAS, Miquel de; PRADO, Emili (2000). La televisió pública a l'era digital. Barcelona: Pòrtic/Centre d'Investigació de la Comunicació. Catàleg
 • PEREZ PERUCHA, Julio (ed.) (1991). Surrealistas, surrealismo y cinema. Barcelona: Fundació La Caixa. Catàleg
 • PRADO, Emili; MORAGAS, Miquel de (2002). Les televisions locals a Catalunya. De les experiències comunitàries.... Barcelona: Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Catàleg
 • RABADÁN PEREA, Josep Vicenç (2002). Els butlletins d'informació municipal (BIM): entre la informació i la propaganda. Dins R.López, F. Fernández, A. Durán (Ed.), La prensa local y la prensa gratuita (, p. 301-309). Castelló de la Plana: Universitat Jaume I. Catàleg
 • RODRÍGUEZ, M. del Mar; MARAURI, I; PÉREZ, Jesús A. (2006). La comunicación institucional y de servicios. Las páginas web municipales de.... Anàlisi/UAB, (33), 63-78 Catàleg
 • SANCHEZ BIOSCA, Vicente (1992). Sombras de Weimar. Contribución a la historia del cine alemán 1919-1933. Madrid: Ed. Verdoux. Catàleg
 • SANCHEZ BIOSCA, Vicente (1996). El montaje cinematográfico. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • SANCHEZ BIOSCA, Vicente (2004). Cine y vanguardia. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • SEOANE, M. Cruz; SÁIZ, M. Dolores (1996). Historia del periodismo en España. El siglo XX: 1898-1936. Madrid: Alianza Editorial Textos. Catàleg
 • TERRICABRAS, Josep M. (1996). La comunicació. Tòpics i mites de la filosofia social. Barcelona: Proa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
–Classes expositives. Proves escrites. Lectures. Treballs pràctics i anàlisi de casos (Lluís Muntada). Demostrar la comprensió dels coneixements adquirits. 25
- Pràctiques d'expressió oral (recitació, exposició...)
- Lectures de textos a determinar.
- Activitats de comprensió lectora.
- Pràctiques d'expressió escrita.
- Anàlisi de textos. (Anna-Maria Corredor)
L'avaluació d'aquesta assignatura és continuada, per tant, es controlarà l'assistència a classe. La nota final serà la mitjana ponderada de les notes de tots els exercicis realitzats. 25
Classes expositives Demostrar la comprensió dels coneixements adquirits. 10
Introducció a la Publicitat i les Relacions Públiques (Mònica Puntí) Hi ha dos sistemes d'avaluació: avaluació continuada o examen final. Cada alumne/a n'escollirà un a principi de curs i no es pot canviar d'opció. L'examen final serà la lectura de la bibliografia i la realització d'un examen. L'avaluació continuada constarà de l'assistència a classe i les pràctiques, els treballs (part pràctica, 50%) i dos proves(part teòrica, 50%). S'han d'aprovar ambdues parts (teòrica i pràctica) per a fer mitjana i aprovar aquesta part del mòdul. 15
Classes expositives. Proves escrites. Lectures. Treballs pràctics i anàlisi de casos (Lluís Costa). Treballs (60%). Proves escrites (40%) 25

Qualificació

El sistema d’avaluació per l’Avaluació Continuada (AC) està constituït per un conjunt d’activitats de diversa tipologia que te com a finalitat l’aprenentatge de les competències presents al programa de l’assignatura. Per aquesta raó, l’estudiant ha d’estar permanentment integrat en la dinàmica i en el dia a dia de l’assignatura: consultant el MOODLE i participant activament en les activitats que es proposen a traves d’aquesta plataforma virtual i sent responsable amb les dates de lliurament dels exercicis diversos de diversa tipologia que haurà de realitzar al llarg del curs. Per això, és necessari assistir amb regularitat a classe, a les sessions de tutoria determinades pel professor o professora i a assistir a totes les activitats externes que es proposin perquè són altres entorns d’aprenentatge molt interessants. Així doncs, en l'Avaluació Continuada és obligatòria la presencialitat a fi i efecte de poder presentar, discutir i debatre a l'aula els exercicics proposats.

El mòdul consta de diverses parts, per mitjà de les quals s’ha organitzat l’aprenentatge.

El mòdul segueix els criteris de qualificació que s’especifiquen tot seguit:

- Cada professor/a establirà el criteri de qualificació que consideri oportú, en la part que li correspon del mòdul.
- La nota que resulti de la qualificació de cada part del mòdul, serà la nota que farà mitjana amb la resta de notes sorgides de les altres parts del mòdul.
- La mitjana s’establirà de manera ponderada, tenint en compte el pes (números de crèdit alumne/a) de cada part del mòdul.
- Si la mitjana final dóna com a resultat un 5 o superior, l’alumne haurà aprovat TOT EL MÒDUL.
- Si la mitjana final dóna com a resultat un valor inferior a 5, l’alumne haurà suspès TOT EL MÒDUL, i l’haurà de repetir sencer el curs següent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El criteri del No Presentat correspon a l'estudiant que no ha assistit a classe ni ha fet activitats d'avaluació en cap de les assignatures del mòdul.