Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
En l'assignatura dedicada a la literatura renaixentista espanyola s'estudiaran els tres grans cursos literaris partint de la renovació poètica que protagonitza Garcilaso a la seva breu i inaugural obra, per analitzar després poetes de gran excel•lència com Francisco de Aldana, Fray Luis de León i San Juan de la Cruz. S'estudiarà la gran varietat de narrativa de ficció que envolta un fenomen aïllat com el Pigall, per aprofundir després en l'anàlisi de l'obra i les seves fonts. Es prepararà l'estudi del Quixot a la llum dels seus precedents narratius renaixentistes. En tercer lloc, s'estudiarà l'estructura dels corrals de comèdies i el significat de l'Art nou de fer comèdies de Lope de Vega, amb una cala en alguna de les seves comèdies palatines més brillants.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EUGENIA FOSALBA VELA
Idioma de les classes:
Castellà (95%), Italià (5%)

Grup SE

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EUGENIA FOSALBA VELA
Idioma de les classes:
Castellà (95%), Italià (5%)

Competències

 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • T6. Organitzar i il·lustrar les pròpies idees amb exemples de lectures obligatòries i complementàries realitzades per l'alumne.
 • T8. Estar familiaritzat i saber manejar els principals recursos en paper o suport informàtic (bibliografies, CD-ROM, web, bases de dades, etc.) per compilar i actualitzar la informació i fer-se amb un estat de la qüestió sobre qualsevol aspecte de la llen
 • CTUdG11 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • E1. Desenvolupar un correcte ús oral i escrit de la llengua espanyola, que serà l'utilitzada en les exposicions orals en classe i en els diferents treballs realitzats.
 • E2. Dominar els coneixements bàsics de gramàtica i de literatura espanyoles fonamentals per poder adaptar-se a qualsevol nivell d'ensenyament, o altres àmbits professionals.
 • E4. Argumentar amb rigor i construir una opinió pròpia i fonamentada sobre qüestions relacionades amb la llengua i la literatura espanyoles.
 • E10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i comprensió dels textos literaris en el seu context històric i cultural.
 • E11. Discernir les característiques de la literatura espanyola i hispanoamericana en el context de la literatura europea i universal.
 • E12. Identificar els diferents períodes de la literatura espanyola i hispanoamericana, així com de l'estètica de cada moment.
 • E13. Aplicar els mètodes d'anàlisi i crítica literària prèviament exposats en forma teòrica a diferents textos concrets de la literatura espanyola.
 • E14. Realitzar comentaris de textos adequats a la disciplina, que atenguin tant la seva anàlisi estilística, formal i cultural com la identificació en els mateixos dels trets propis de l'època, l'autor o l'obra estudiats.
 • E15. Adquirir un vocabulari específic de les diferents disciplines literàries i ser capaç d'utilitzar-lo correctament.

Continguts

1. La renovación poética. Poesía cancioneril y lírica italianizante. La epístola de Boscán a la duquesa de Soma. Garcilaso de la Vega: sonetos, canciones, la epístola, la elegía, la oda, las églogas.

2. Religión y poesía: las odas de Fray Luis (motivos recurrentes, adecuación del sentido y la forma) y Cántico espiritual de San Juan de la Cruz (fuentes, voces, la glosa en prosa, la superación de la línea argumental, recursos formales de la poesía de lo inefable).

3. El nacimiento de la novela moderna: breve repaso a la narrativa de ficción precervantina (la novela sentimental, de caballerías, bizantina, morisca y pastoril). Aportaciones del Lazarillo de Tormes al género (fuentes, originalidad).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 10,00 40,50 50,50
Lectura / comentari de textos 9,50 12,00 21,50
Prova d'avaluació 51,00 27,00 78,00
Total 70,50 79,50 150

Bibliografia

 • Garcia, Jorge; Fosalba, Eugenia; Pontón, Gonzalo (2013). Historia de la literatura española. 2. La conquista del clasicismo. El siglo XVI. Barcelona: Crítica.
 • Jones, R.O. (1974). Historia de la Literatura Española, 2, Siglo de Oro: prosa y poesía. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Rico, Francisco (1980). Historia y Crítica de la literatura española, vol. II: Francisco López Estrada. . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Rico, Francisco (1980). Historia y Crítica de la literatura española, vol. III: B. Wardropper. Barroco. Crítica. Catàleg
 • Garcilaso de la Vega (1995). Obra poética y textos en prosa. Crítica. Catàleg
 • Lazarillo de Tormes (1998). Cátedra. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen final sobre la totalidad de los contenidos de la asignatura. Se valorará el dominio en el comentario de los textos y de la bibliografía manejada. 70
Comentario de texto Se valorará la capacidad de expresarse con sutileza y precisión, y saber ceñirse al texto que se comenta, así como ampliar el comentario cuando sea oportuno. 10
Trabajo monográfico sobre el Lazarillo de Tormes. Se valorará la capacidad expresiva y argumentativa, el acercamiento a la obra con criterio propio sin desdeñar la biblografía crítica (muy importante es saber citar y respetar la propiedad intelectual: ambos aspectos están estrechamente relacionados) 20

Qualificació

Las faltas de ortografía disminuyen la nota (una décima por falta), así como, más en general, pero de forma muy significativa, las deficiencias en la expresión escrita. Tan importantes serán los contenidos aducidos como la forma de expresarlos.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si el estudiante deja de presentar alguno de los trabajos (monográfico, comentario de texto; o falta al examen), independientemente de las notas que haya obtenido en el resto de ejercicios, tendrá un No Presentado de la asignatura. El plagio total o parcial en la redacción del trabajo o del comentario equivale a su vez a un No presentado en toda la asignatura. Constituye responsabilidad del alumno demostrar a lo largo de la redacción del trabajo la lectura de la obra, en este caso el Lazarillo, objeto de estudio en la monografía. Si el estudiante no demuestra dicha lectura con detalles significativos, el resultado es un No presentado de toda la asignatura.

Observacions

Se aconseja al estudiante que haya leído las Metamorfosis de Ovidio, el Canzoniere de Petrarca y las Bucólicas de Virgilio, y que estudie de la bibliografía recomendada y no tanto de los apuntes (que son sólo una guía, no la base del estudio).