Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Introducció històrica als principals autors de la filosofia antiga amb consideració explícita al problema de les fonts: 1. Estudi de la contextualització històrica i historiogràfica dels principals autors i les doctrines d'aquest període. 2. Aproximació sistemàtica als principals problemes tractats en els diversos corrents de la filosofia antiga. 3. Introducció a l'obra dels principals autors.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCISCO DAVID CORRALES CORDON  / JUAN MANUEL DEL POZO ALVAREZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG13 Situar els propis coneixements en el marc epistemològic i històric, eludint la seva fragmentació
 • CTUdG11 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE1. Conèixer les teories i arguments dels filòsofs principals, que es troben en els seus escrits, així com les discussions de les línies intepretatives més importants dels mateixos.
 • CE8. Llegir i interpretar textos filosòfics seleccionats de diverses èpoques i tradicions amb sensibilitat al context.
 • CE9. Adquirir la capacitat d'analitzar críticament amb claredat i rigor els arguments filosòfics presentats en els esmentats textos.
 • CE12. Utilitzar de forma crítica la terminologia filosòfica especialitzada.
 • CE15. Adquirir la capacitat de moure's entre la generalització i la discussió filosòfica apropiadament detallada, de descobrir exemples per recolzar una posició o per criticar-la, i de distingir les consideracions pertinents de les quals no ho són.

Continguts

1. Plató

          1.1. El món històric i intel·lectual de Plató

          1.2. Plató: l'home i l'obra

          1.3. L'ontologia: la Teoria de les Idees

          1.4. El problema del coneixement

          1.5. Filosofia moral

2. Aristòtil

          2.1. Aristòtil i el seu context històric

          2.2. El corpus aristotèlic

          2.3. La metafísica

          2.4. La filosofia de la natura

          2.5. L'ètica

3. La filosofia en època hel·lenística

4. i el Neoplatonisme

          4.1. El món hel·lenístic

          4.2. L'estoïcisme antic: lògica, física i ètica

          4.3. Epicur

          4.4. El Neoplatonisme

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 36 10 46
Elaboració de treballs 4 30 34
Exposició dels estudiants 5 30 35
Prova d'avaluació 5 30 35
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Aristòtil (1995 ). Ètica nicomaquea . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Aristòtil (1994 ). Metafísica . Madrid: Gredos. Catàleg
 • Armstrong, A.H. (1993). Introducción a la filosofia antigua. Buenos Aires: Eudeba. Catàleg
 • Aubenque, Pierre (1981 ). El Problema del ser en Aristóteles . Madrid: Taurus. Catàleg
 • Bréhier, Émile (1998-2002 ). Història de la filosofia . Madrid [etc.]: Tecnos [etc.]. Catàleg
 • Ciceró, Marc Tul·li (1988- ). La Naturalesa dels déus . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Ciceró, Marc Tul·li (2006 ). La República . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Copleston, Frederick C. (2001- ). Historia de la filosofía (6a ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Epictet (1983 ). Enquiridió . Barcelona: Laia. Catàleg
 • Epicur,|cde Samos (1975 ). Lletres . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Ferrater Mora, Josep, (1994 ). Diccionario de filosofía (Ed., rev., aum. y actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • García Gual, Carlos (1981 ). Epicuro . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Guthrie, W.K.C. (1984-1993 ). Historia de la filosofía griega . Madrid: Gredos. Catàleg
 • Lledó, Emilio (1995 ). El Epicureísmo (2ª ed.). Madrid: Taurus. Catàleg
 • Long, Anthony A (1984 ). La Filosofía helenística : estoicos, epicúreos, escépticos . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Plató (2010 ). El banquet ; Fedre . Barcelona: Educaula. Catàleg
 • Plató (2009 ). Cartes . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Plató (cop. 1999 ). Fedó . Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Plató (1981-1999 ). Diálogos . Madrid: Gredos. Catàleg
 • Sèneca, Luci Anneu (1928-1931 ). Lletres a Lucili . Barcelona: Fundació Bernat Metge. Catàleg
 • Terricabras, Josep Maria (1986 ). Textos de filosofia Ergo : curs d'orientació universitària . Barcelona: Vicens-Vives. Catàleg
 • Torelló, Ramón María (1993 ). Introducció a la filosofia grega . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'una recensió Per a l'avaluació tant de la recensió com del treball de curs i l'examen final es prendrà especialment en consideració la correcció formal, sintaxi i semàntica, la claredat expositiva i la solidesa dels arguments sostinguts per l'estudiant. 30
Exposició oral (activitat en grup) Cada grup farà l'exposició oral d'una de les lectures obligatòries. Es valorarà la claredat i l'ordre expositius i la solidesa dels arguments. 30
Examen Per a l'avaluació tant de la recensió com de l'examen final es prendrà especialment en consideració la correcció formal, la claredat expositiva i la solidesa dels arguments sostinguts per l'estudiant. 40

Qualificació

AVALUACIÓ

L'avaluació consta de dues parts diferenciades:


- presència i intervencions orals a classe: poden arribar a representar el 30% de la nota final del semestre;
- examen: entre el 70% i el 100% de la nota final del semestre.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació serà NO PRESENTAT quan l'alumne no hagi lliurat o realitzat una o més de les activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Antropologia filosòfica
 • Ètica
 • Història de la filosofia antiga I