Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Paper i mecanismes d'actuació dels elements essencials dels éssers vius. Principals funcions. Estudi de la toxicitat. Metalls en medicina.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ANGELES MARTINEZ LORENTE

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Descriure les propietats macroscòpiques de biomolècules, substàncies i altres materials, i relacionar-les amb les propietats dels seus components.
 • Comprendre i aplicar els principis i teories de les reaccions químiques a l'estudi de compostos, biomolècules i materials, així com al desenvolupament de processos.

Continguts

1. Elementos Inorgánicos en los Sistemas Biológicos: Introducción. Papel de los iones metálicos en los sistemas biológicos. Clasificación de las Metalobiomoléculas. Moléculas biológicas que pueden actuar como ligandos: proteínas, ácidos nucleicos, otras biomoléculas.

2. Almacenamiento y Transporte de Metales: Fe, Cu, Zn y V. Almacenamiento y transporte de hierro. Metalotioneínas: transporte de algunos metales tóxicos.

3. Transporte y Activación de O2. Hemoglobina y mioglobina. Hemocianina. Hemeritrina. Citocromos P-450

4. Procesos Redox Biológicos. Proteínas azules de cobre. Proteína hierro-azufre. Citocromos.

5. Ácidos de Lewis en la Naturaleza: el ion Zn2+. Anhidrasa Carbónica II. Carboxipeptidasa A.

6. Metales en Medicina. Cisplatino y otros antitumorales. Antiartríticos de oro.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 9,00 9,00
Prova d'avaluació 5,00 0 5,00
Resolució d'exercicis 3,00 6,00 9,00
Sessió expositiva 20,00 22,00 42,00
Sessió participativa 3,00 7,00 10,00
Total 31,00 44,00 75

Bibliografia

 • Casas Fernández, José Sergio (DL 2002 ). Química bioinorgánica . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Barán, Enrique J (cop. 1995). Química bioinorgánica . Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Ei-Ichiro, Ochiai (1985 ). Química bioinorgánica : una introducción . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Solomon, Edward I. Scott, Robert A. King, R. Bruce (cop. 2009 ). Computational inorganic and bioinorganic chemistry . Hoboken, N. J.: Wiley. Catàleg
 • Crichton, Robert R (2008 ). Biological inorganic chemistry : an introduction . Amsterdam: Elsevier. Catàleg
 • Ruiz Hitzky, Eduardo (2007 ). Bio-inorganic hybrid nanomaterials : strategies, syntheses, characterization and applications . Weinheim: Wiley-VCH. Catàleg
 • Bertini, Ivano (cop. 2007 ). Biological inorganic chemistry : structure and reactivity. Mill Valley: University Science Books. Catàleg
 • Kraatz, Heinz-Bernhard Metzler-Nolte, Nils (cop.2006 ). Concepts and models in bioinorganic chemistry . [Chichester: John Wiley distributor]. Catàleg
 • Bioinorganic chemistry and applications ([2003]- ). New York: Hindawi. Recuperat 09-07-2012, a http://www.swetswise.com/link/access_db?issn=1565-3633 Catàleg
 • Faus Payá, Juan (DL 2003 ). Introducción a la química bioionorgánica . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Wilkins, Patricia C (1997 ). Inorganic chemistry in biology . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Cowan, J. A (cop. 1997 ). Inorganic biochemistry : an introduction (2nd ed). New York [etc.]: Wiley-VCH. Catàleg
 • Journal of biological inorganic chemistry (1996- ). Berlin: Springer-Verlag. Recuperat 09-07-2012, a http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0949-8257 Catàleg
 • Kaim, Wolfgang (1995 ). Bioinorganic chemistry : inorganic elements in the chemistry of life : an introduction and guide ([Reprinted with corrections]). Chichester: John Wiley. Catàleg
 • Lippard, Stephen J (1994 ). Principles of bioinorganic chemistry . Mill Valley: University Science Books. Catàleg
 • Hay, Robert W. (1991- ). Perspectives on bioinorganic chemistry : a research annual . London [etc.]: Jai Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pruebas, evaluación de ejercicios y problemas de procesos Resolución de problemas, ejercicios y cuestiones sobre el temario impartido.
Esta actividad es no recuperable
30
Pruebas finales escritas/orales Resolución de problemas, ejercicios y/o cuestiones teóricas. Esta actividad será una o más pruebas de evaluación incluidas en el contexto de los exámenes que todos los estudiantes pueden realizar según la convocatoria general previamente estipulada. El porcentaje de la nota de la asignatura que le corresponde a la totalidad de esta actividad es recuperable, siempre según las condiciones expuestas en esta ficha de la asignatura. 70

Qualificació


Pruebas no recuperables:
A lo largo del curso se realizarán pruebas no recuperables evaluables y presenciales en sesiones previamente anunciadas. El total de estas pruebas equivaldrá a un 30% de la nota final de la asignatura.

Pruebas recuperables:
Esta actividad será una o más pruebas de evaluación incluidas en el contexto de los exámenes que todos los estudiantes pueden realizar según la convocatoria general previamente estipulada. El porcentaje de la nota de la asignatura que le corresponde a la totalidad de esta actividad es recuperable, siempre según las condiciones expuestas en esta ficha de la asignatura.

Actividad de recuperación:
Habrá una única prueba de recuperación de la parte definida como recuperable. Solamente se podrá acceder a esta actividad si previamente la asignatura queda suspendida. La nota de esta prueba podrá definir de nuevo la totalidad de la nota de la parte recuperable de la asignatura. Ponderando con la calificación de la prueba no recuperable, se obtendrá la nota final de la asignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Solamente se calificará la asignatura como "No presentado" cuando no se haya comparecido a ninguna prueba puntuable. Participar en alguna de las actividades evaluables otorga al estudiante la condición de "Presentado"

Observacions

La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de la media ponderada de las notas medias de las partes recuperables y no recuperables. En el caso de no aprobar, se podrá acceder a una única prueba adicional de recuperación según las condiciones expresadas en esta ficha. Esta prueba sólo permite renovar la nota de la parte recuperable de la asignatura.

Assignatures recomanades

 • Compostos de coordinació
 • Química
 • Química dels elements