Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
En aquesta assignatura s'estudien les diferents aplicacions pràctiques dels Sistemes d'Informació Geogràfica per a l'anàlisi i gestió de problemàtiques territorials i ambientals a través de l'anàlisi espacial.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Majoritàriament (75%)

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DIEGO VARGA LINDE

Grup RA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DIEGO VARGA LINDE

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE5- Analitzar i avaluar els problemes ambientals des de una perspectiva multidisciplinar
 • CE6 - Comprendre les bases per gestionar els recursos naturals i / o la planificació i ordenació territorial des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.
 • CE7 - Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i / o indicadors ambientals.
 • CE8 - Saber utilitzar tractament complex de dades a través de programes informàtics específics.

Continguts

1. Edició avançada de dades.

          1.1. Model cartogràfic de les dades

2. Principals funcions d'anàlisi espacial.

          2.1. Funcions amb Spatial Analyst (ArcGis - ArcMap 10)

          2.2. Conversió vectorial - ràster

          2.3. Àlgebra de mapes

                    2.3.1. Operacions aritmètiques

                    2.3.2. Reclassificació de valors

          2.4. Càlcul de mapes de distàncies

          2.5. Generació de rutes òptimes

3. Funcions amb 3D Analyst (ArcGis-ArcView 10).

          3.1. Generar un model tridimensional del terreny (MDT)

          3.2. Anàlisi de pendents i orientacions

          3.3. Anàlisi de conques visuals

          3.4. Creació de línies de visió i perfils topogràfics

4. Escenaris tridimensionals: creació i visualització (ArcScene 10).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 20,00 30,00
Lectura / comentari de textos 0 10,00 10,00
Resolució d'exercicis 25,00 0 25,00
Sessió expositiva 10,00 0 10,00
Total 45,00 30,00 75

Bibliografia

 • Gregory, Ian (2009 ). Historical GIS : technologies, methodologies and scholarship . New York: Cambridge University Press. Catàleg
 • Shekhar, Shashi (cop. 2008 ). Encyclopedia of GIS : with 723 fugures and 90 tables . New York: Springer. Catàleg
 • Harvey, Francis|q(Francis James) (c2008 ). A primer of GIS. New York: Guilford Press. Recuperat 05-07-2012, a http://www.myilibrary.com?id=135686 Catàleg
 • Gorr, Wilpen L (2007 ). GIS tutorial : workbook for ArcView 9 : updated for ArcGIS 9.2 (2nd ed.). Redlands: ESRI Press. Catàleg
 • Wade, Tasha, 1973- (2006 ). A to Z GIS : an illustrated dictionary of geographic information systems (2nd ed.). Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Steinberg, Steven J (2006 ). GIS : geographic information systems for the social sciences : investigating space and place . Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications. Catàleg
 • Scally, Robert (2006 ). GIS for environmental management . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Batty, Michael (cop. 2005 ). GIS, spatial analysis, and modeling . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Kanellopoulos, I. (2005 ). Nature-GIS guidelines : technical guidelines for spatial data infraestructures for protected areas . Luxembourg: Offie for Official Publication of the European Communities. Catàleg
 • Von Meyer, Nancy (2004 ). GIS and land records : the ArcGIS parcel data model . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Neteler, Markus (2004 ). Open source GIS (2nd ed.). Boston: Kluwer Academic Publishers. Recuperat 05-07-2012, a http://www.springerlink.com/content/978-1-4020-8064-7/ Catàleg
 • Tomlinson, Roger F (cop. 2003 ). Thinking about GIS : geographic information system planning for managers . Redlands, CA: ESRI. Catàleg
 • Alibrandi, Marsha (cop. 2003 ). GIS in the classroom : using geographic information systems in social studies and environmental science . Portsmouth, NH: Heinemann. Catàleg
 • Davis, David E (2003 ). GIS for everyone : exploring your neighborhood and your world with a Geographic Information System (3rd ed). Redlands, California: ESRI Press. Catàleg
 • DeMers, Michael N (cop. 2002 ). GIS modeling in raster . New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Wise, Stephen (2002 ). GIS basics . New York: Taylor & Francis. Catàleg
 • Rigaux, Philippe (2001 ). Spatial Databases with application to gis . San Francisco: Morgan Kaufmann. Catàleg
 • Korte, George B (2001 ). The GIS book (5th ed., updated and expanded). Santa Fe: Onword. Catàleg
 • Morain, Stanley A (1999 ). GIS solutions in natural resource management : balancing the technical-political equation . Santa Fe: Onword. Catàleg
 • Wadsworth, Richard (1999 ). GIS for ecology : an introduction . Essex [etc.]: Longman. Catàleg
 • Bähr, Hans-Peter (cop. 1999 ). GIS for environmental monitoring . Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchlandlung. Catàleg
 • Mitchell, Andy (cop. 1999 ). The ESRI guide to GIS analysis . Redlands [CA, Estats Units d'Amèrica]: Environmental Systems Research Institute. Catàleg
 • Guidelines for best practice in user interface for GIS (1998 ). Genova: Geographical Information Systems International Group. Catàleg
 • Fotheringham, Stewart (1994 ). Spatial analysis and GIS . London: Taylor & Francis. Catàleg
 • Kennedy, Michael (cop. 2009 ). Introducing geographic information systems with ArcGIS : a workbook approach to learning GIS (2nd ed.). Hoboken, N. J.: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Brewer, Cynthia A (2005 ). Designing better maps : a guide for GIS users . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Longley, Paul Batty, Michael (cop. 2003 ). Advanced spatial analysis : the CASA book of GIS . Redlands, Calif.: ESRI Press. Catàleg
 • Harder, Christian (1998 ). Serving maps on the Internet : geographic information on the world wide web . Redlands: Environmental Systems Research Institute. Catàleg
 • Gutiérrez Puebla, Javier (1994 ). SIG : sistemas de información geográfica . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Quirós Hernández, Manuel (2011 ). Tecnologías de la información geográfica (TIG). [Salamanca]: Universidad de Salamanca. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques amb les funcions d'anàlisi espacial explicades a classe - Qualitat de les pràctiques sobre les funcions d'anàlisi espacial entregades 40
Lectura i anàlisi d'articles que tracten d'aplicacions SIG a l'anàlisi de la gestió del medi ambient. - Qualitat dels informes sobre articles il·lustratius d'aplicacions dels SIG en l'anàlisi i la gestió de problemàtiques ambientals i territorials. 20
Resolució d'un cas d'utilització dels SIG per a l'anàlisi i la gestió de les problemàtiques ambientals. - Qualitat de la resolució del cas pràctic plantejat a classe. 40

Qualificació

- Qualitat de les pràctiques sobre les funcions d'anàlisi espacial entregades (40%).
- Qualitat de la resolució del cas pràctic plantejat a classe (40%).
- Qualitat dels informes sobre articles il·lustratius d'aplicacions dels SIG en l'anàlisi i la gestió de problemàtiques ambientals i territorials (20%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
- L’assistència a les classes teòriques i pràctiques és obligatòria i es controla a cadascuna de les sessions. S’exigeix l’assistència al 80% de les mateixes. El no compliment d'aquest requisit derivarà en l'avaluació de l'assignatura com a no presentat.
- També resultarà en una qualificació de no presentat la manca d'entrega d'alguna de les pràctiques plantejades a classe i/o resolució del cas pràctic.

Observacions

1. Per a cursar aquesta assignatura cal tenir coneixements bàsics de SIG, corresponent al nivell assolit en l'assignatura Fonaments de Sistemes d'Informació Geogràfica, o en les llicenciatures de Geografia i Ciències Ambientals.

2. Les tutories es realitzen amb cita prèvia, per correu electrònic.

Assignatures recomanades

 • Sistemes d'informació geogràfica