Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Mètodes geofísics d'estudi del subsòl i les aigües subterrànies. Prospecció gravimètrica. Prospecció sísmica. Prospecció elèctrica. Prospecció electromagnètica.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID SOLER HERNANDEZ

Grup RA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID SOLER HERNANDEZ

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE5- Analitzar i avaluar els problemes ambientals des de una perspectiva multidisciplinar
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE10 - Analitzar la dinàmica natural de processos i recursos geològics, hidrícs i /o sòls
 • Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ: Prospecció en el camp de les ciències ambientals, conceptes i planificació d’una campanya de prospecció geofísica

2. PROSPECCIÓ SÍSMICA: Ones sísmiques. Sísmica de refracció i aplicacions del mètode

3. PROSPECCIÓ ELÈCTRICA: Fonaments d’electricitat. Resistivitat dels materials naturals i concepte de resistivitat aparent. Dispositius elèctrodics. Relació entre paràmetres elèctrics i hidrogeològics. Mètode de resistivitats, SEV i ERT. Aplicacions i exemples, casos reals

4. PROSPECCIÓ ELECTROMAGNÈTICA: Camp magnètic terrestre i introducció a la magnetometria. Mètodes, exemples i aplicacions de l'electromagnetisme convencional. Georadar

5. PROSPECCIÓ GRAVIMÈTRICA: Isostàsia, anomalies i correccions gravimètriques, mètodes i instruments de mesura i aplicacions i exemples

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 14,00 14,00
Prova d'avaluació 0 18,00 18,00
Resolució d'exercicis 6,00 6,00 12,00
Sessió expositiva 12,00 6,00 18,00
Sessió pràctica 8,00 4,00 12,00
Total 26,00 48,00 74

Bibliografia

 • Reynolds, John M (1997 ). An Introduction to applied and environmental geophysics . Chichester [etc.]: Wiley. Catàleg
 • MUSSET, A. i AFTAB, M. (2000). Looking into the Earth. An introduction to geological geophysics. Cambridge University press. Catàleg
 • Milsom, John (cop. 1996 ). Field geophysics (2nd ed). Chichester [etc.]: Wiley. Catàleg
 • Sleep, Norman H (cop. 1997 ). Principles of geophysics . Malden (Mass.)[etc.]: Blackwell Science. Catàleg
 • Parasnis, D. S (1986 ). Principles of applied geophysics (5th ed.). London [etc.]: Chapman and Hall. Catàleg
 • Vogelsang, Dieter (cop. 1995 ). Environmental geophysics : a practical guide . Barcelona [etc.]: Springer. Catàleg
 • OLMO, M. i LÓPEZ, J.A., editors, (2000). Actualidad de las técnicas geofísicas aplicadas en hidrogeología. Instituto Tecnológico y Geominero de España. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis i informes Elaboració i entrega d'exercicis i informes 40
Examen final Examen final teòric i pràctic 60

Qualificació

La qualificació de l'assignatura s'obté de la valoració conjunta dels següents indicadors:

a.- Avaluació final. Prova final escrita teòrica i pràctica (60%).
b.- Entrega d'exercicis fets o plantejats a les sessions pràctiques d'aula, i d'informes basats en problemàtiques ambientals fonamentats en les pràctiques de camp i d'aula (40%).

Per a que les parts a i b siguin avaluables, cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 en cadascuna.

Per aprovar l'assignatura caldrà obtenir una qualificació final mínima de 5 sobre 10.

En cas de no aprovar en primera instància, es donarà opció a un examen de recuperació de la prova d'avaluació final (60% de la nota). Els exercicis i informes (40% restant) no serà recuperable en cap cas. Independentment de la nota que s'obtingui en la prova de recuperació, la qualificació final màxima a la que es podrà optar serà de 5,00 (aprovat).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si es compleix almenys una de les següents situacions, es considerarà la condició de "Presentat" a l'alumne:

a. Realitzar la prova final teòrica i pràctica.
b. Assistir a un mínim del 80% de les hores de pràctiques de camp i gabinet.
c. Entregar, dins del termini establert, algun dels exercicis, activitats pràctiques o informes exigits durant el període lectiu de l'assignatura.

En cas que algun requisit no es compleixi, la nota corresponent a l'activitat avaluable que representi serà de zero sobre 10.

Solament en el cas que no s'hagi acomplert amb cap dels punts a, b i c, la qualificació final serà de "No presentat".

Observacions

Dins l’última dècada les tècniques de prospecció geofísica han esdevingut una potent eina per a resoldre una gran diversitat de problemàtiques ambientals. Els mètodes de reconeixement indirecte o geofísics, engloben un conjunt de tècniques que investiguen el subsòl a partir de les variacions detectades en paràmetres físics significatius i de la seva correlació amb les característiques geològiques.

La prospecció geofísica té com a objectiu principal donar resposta a una gran diversitat de preguntes que tenen com a denominador comú la necessitat "de poder veure i mesurar paràmetres en el subsòl". Per exemple: hi ha forats o cavitats?, estan contaminats els materials i/o les aigües subterrànies?, existeixen fuites en la presa de residus miners o en un abocador?, on hi ha un ompliment antròpic? per on passa una conducció de gas o d'aigua?, etc...