Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Introducció als diferents tipus de documents cartogràfics, als conceptes fonamentals en cartografia i a l'elaboració de mapes.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MANUEL ZAMORANO CACERES

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE5- Analitzar i avaluar els problemes ambientals des de una perspectiva multidisciplinar
 • CE6 - Comprendre les bases per gestionar els recursos naturals i / o la planificació i ordenació territorial des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.
 • CE10 - Analitzar la dinàmica natural de processos i recursos geològics, hidrícs i /o sòls

Continguts

1. Conceptes bàsics de cartografia. La Terra i la seva representació sobre el plànol. Les projeccions cartogràfiques. El concepte d'escala. Elements del mapa. Les coordenades geogràfiques i UTM. La orientació: conceptes, mètodes i eines. Tipus de mapes.

2. Introducció al mapa topogràfic. Les corbes de nivell. Les formes de relleu. Elaboració de talls topogràfics. Determinació d’angles, distàncies, superfícies, volums i pendents sobre talls i mapes topogràfics.

3. Mapes i talls geològics. Conceptes bàsics de cartografia geològica. Elements complementaris dels mapes geològics. Caracterització d'un pla a l'espai, direcció i cabussament d'una capa. Cabussament real y aparent. Intersecció d'un pla amb la superfície topogràfica. La regla de la V. Problema dels tres punts. Traçat en superfície d'una capa inclinada. Interpretació de mapes i talls geològics.

4. Cartografia temàtica ambiental. Mapes litològics. Mapes de sòls. Mapes geomorfològics, de formacions superficials i de processos actius. Mapes hidrològics i hidrogeològics. Mapes de riscos geològics i perillositat. Mapes tectònics, sismològics i sismotectònics. Mapes de recursos minerals i roques industrials. Mapes geotècnics. Mapes de patrimoni natural. Mapes de vegetació actual i potencial. Mapes gravimètrics i geomagnètics. Altres tipus de mapes temàtics.

5. Sèries cartogràfiques de Catalunya i Espanya. Recursos cartogràfics a internet.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 10,00 12,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 2,00 10,00 12,00
Prova d'avaluació 4,00 0 4,00
Resolució d'exercicis 3,00 10,00 13,00
Sessió participativa 18,00 16,00 34,00
Total 29,00 46,00 75

Bibliografia

 • Robinson, Arthur H. (1987 ). Elementos de cartografía . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Alcalá, A. R. Otero, Isabel (cop. 1995 ). Diccionario de cartografía : topografía, fotogrametría, teledetección, GPS, GIS, MDT . Madrid: Ciencias Sociales. Catàleg
 • Peters, Arno (1992 ). La Nueva cartografía . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • Fernández Martínez, Esperanza (DL 2004 ). Del papel a la montaña : iniciación a las prácticas de cartografía geológica . [León]: la Universidad Secretariado de Publicaciones y Medios Audiovisuales. Catàleg
 • Pozo Rodríguez, Manuel (cop. 2004 ). Geología práctica : introducción al reconocimiento de materiales y análisis de mapas . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis de topografia Es valorà la resolució correcta, la presentació i el lliurament en el termini fixat. 15
Exercicis sobre mapes geològics. La correcta resolució del exercicis, la presentació i el lliurament en el termini fixat. 15
Proves d'avaluació. La correcta resolució dels exercicis.
Les respostes ajustades a les qüestions plantejades.
L'expressió escrita, clara i entenedora.
La justificació i l'argumentació de les respostes.ç
La presentació.
70

Qualificació

Per aprovar l’assignatura caldrà:
- Presentar totes les activitats d'aprenentatge avaluables.
- Superar les proves d'avaluació amb una nota igual o superior a 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no es assisteixin a alguna de les proves d'avaluació obtindran la qualificació de NO PRESENTAT.