Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Naturalesa, organització, funció i transmissió del material hereditari. Recombinació i anàlisi genètica. Canvis al material hereditari. Regulació de l'expressió gènica. Principis de genètica de poblacions, genètica evolutiva i genètica humana.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE LUIS GARCIA MARIN  / SANDRA HERAS MENA  / NURIA SANZ BALL-LLOSERA  / ORIOL VIDAL FABREGA

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CE-2. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • CE-4. Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases moleculars de les estructures i els processos biològics i les seves aplicacions.
 • CE-5. Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases cel · lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Comprendre els processos que determinen el funcionament dels éssers vius, els mecanismes de regulació i la seva manipulació.
 • CE-11. Comprendre els processos que determinen el funcionament dels éssers vius, els mecanismes de regulació i la seva manipulació.
 • Comprendre, a nivell estructural i funcional, les bases cel.lulars i fisiològiques dels éssers vius.

Continguts

1. BASES MOLECULARS DE L'HERÈNCIA BIOLÒGICA

          1.1. REPLICACIÓ DEL DNA

          1.2. MUTACIÓ, REPARACIÓ I RECOMBINACIÓ

          1.3. EXPRESSIÓ DE LA INFORMACIÓ GÈNICA

          1.4. REGULACIÓ GÈNICA

2. MÉS ENLLÀ DEL MENDELISME

          2.1. RELACIONS ENTRE AL·LELS DEL MATEIX LOCUS

          2.2. RELACIONS ENTRE AL·LELS DE DIFERENTS LOCI

          2.3. LLIGAMENT I RECOMBINACIÓ

          2.4. HERÈNCIA EXTRANUCLEAR

          2.5. CANVIS CROMOSÒMICS NUMÈRICS

          2.6. CANVIS CROMOSÒMICS ESTRUCTURALS

          2.7. INTERACCIÓ GEN - AMBIENT

          2.8. HERÈNCIA QUANTITATIVA

3. GENÈTICA DE POBLACIONS.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 2,00 2,00
Anàlisi / estudi de casos 2,00 17,00 19,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 3,00 19,00 22,00
Exposició dels estudiants 5,00 0 5,00
Lectura / comentari de textos 3,00 7,50 10,50
Prova d'avaluació 7,00 39,50 46,50
Sessió expositiva 30,00 15,00 45,00
Total 50,00 100,00 150

Bibliografia

 • Gardner, Eldon J (cop. 1998 ). Principios de genética (4ª ed.). México D.F.: Limusa. Catàleg
 • Griffiths, Anthony J. F. (DL 2008 ). Genética (9 ed.). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Hartl, Daniel L (cop. 2002 ). Essential genetics : a genomics perspective (3rd ed.). Boston [etc.]: Jones and Bartlett. Catàleg
 • Klug, William S (cop. 2006 ). Conceptos de genética (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Pierce BA (2011). Fundamentos de Genética. . Madrid: Medica Panamericana. Catàleg
 • Pierce, Benjamin A (cop. 2009 ). Genética : un enfoque conceptual (3ª ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Puertas, M. J (1999 ). Genética : fundamentos y perspectivas (2ª ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Russell, Peter J (1998 ). Genetics (5th ed). Menlo Park [etc.]: Benjamin Cummings. Catàleg
 • Tamarin, Robert H (cop. 1996 ). Principios de genética . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Watson, James D. (2005 ). Biología molecular del gen (5ª ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen final Examen final de curs amb dues parts: tipus test (primera part i eliminatòria) i problemes (segona part) 50
Anàlisi de funció gènica i herència: disseny d'un organisme transgènic. Treball realitzat en la recerca d'informació sobre un disseny experimental en genètica i presentació escrita del disseny.
10
Anàlisi d'un cas complexe d'herència Presentació d'informe escrit amb l'anàlisi del cas 15
Presentació i discussió del disseny d'un organisme transgènic Presentació del propi treball i la participació en la discussió de les presentacions dels altres grups. 10
Discussió en grups reduïts d'alumnes d'idees sobre la materia del curs Resolució en grup reduït d'estudiants de diversos qüestionaris via web. Cada alumne te un qüestionari, però la resposta s'ha de consensuar pel grup i la nota es compartida per tots els membres. 10
Autoavaluació de la feina realitzada durant el curs, particularment la contribució als treballs de grup Entregar informe 5

Qualificació

La nota final s'obté sumant la contribució relativa de totes les activitats avaluables:

1- Examen final: 50% de la nota. Te dues parts: una tipus test i una altra de problemes. Cal aprovar la primera part (tipus test) per a obtenir nota de la segona. Un cop superada la part tipus test, cal treure més de 4.5 punts (sobre 10) en l'examen final per aprovar l'assignatura.

2- Activitats presencials durant el curs: 35%. Inclou la participació de l'alumne en un ABP (disseny propi d'un organismes transgènic 10%, presentació oral i discussió amb la resta de companys 10%), la interpretació d'un cas complex d'herència (15%) i la participació en les activitats de comprensió de textos científics en anglès (preguntes sobre aquest textos poden apereixer també a la prova final tipus test)

3- Activitats via web: 15%. Inclou la resolució de qüestionaris online (10%) i l'entrega d'un informe d'autoavaluació (5%)

L'Examen final i l'informe d'autoavaluació són activitats individuals.
La resta d'activitats l'alumne treballa com a membre d'un grup reduït. Els alumnes que no cooperin amb la resta de membres del seu grup podran ser expulsats i la seva nota d'avaluació d'aquestes activitats serà un 0.

NOMES L'EXAMEN FINAL ES CONSIDERA ACTIVITAT RECUPERABLE

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideren com NO PRESENTATS només aquells alumnes que no han participat en cap de les activitats previstes per a l'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Bioquímica