Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Les pràctiques professionals es realitzen obligatòriament segons l’itinerari escollit. Tenen una durada de 150 hores en la modalitat aprenentatge-servei i suposen una estada de pràctiques en una entitat o institució vinculada al treball en joventut. Són pràctiques assimilables al treball propi d’un tècnic de joventut o d’aquella figura professional centrada en la intervenció social en joves.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
ANNA PLANAS I LLADO  / PERE SOLER MASO

Competències

 • E5. Saber utilitzar i dominar la legislació específica relacionada amb la joventut i les polítiques de joventut: sistema educatiu, serveis socials, àmbit comunitari, justícia, salut, empresarial, mitjans de comunicació, TIC i investigació.
 • E6. Dominar els procediments i habilitats requerides en cada una de les tasques pròpies d’aquest professional: saber fer un diagnòstic; saber dissenyar; saber planificar i avaluar accions, programes i institucions vinculades amb el sector juvenil; saber dirigir, administrar i gestionar serveis, institucions i departaments de política juvenil; saber supervisar, orientar i assessorar tant a persones com a grups i institucions en l’acció juvenil i en les polítiques de joventut, i saber formar i saber investiga
 • E7. Ser capaç d’aplicar correctament determinades tècniques grupals, d’animació i estratègies d’intervenció en joventut.
 • T1. Ser capaç d’integrar-se en un equip interdisciplinari, sigui de recerca o de gestió.
 • T2. Ser capaç de relacionar-se, de comunicar-se de cooperar, d’interactuar, de dialogar, i de connectar amb les persones i els diferents col•lectius, especialment juvenils.
 • T3. Ser capaç d’assumir responsabilitats i de crear, d’acord amb la deontologia i l’ètica professional.
 • T4. Ser capaç de decidir, de prendre la iniciativa personal, de ser proactiu, de liderar grups i organitzacions.
 • T5. Ser capaç de tenir un cert equilibri emocional.
 • T6. Ser capaç de tenir i exterioritzar un cert sentit de ciutadania.

Altres Competències

 • A1. Coneixement de la realitat juvenil acotada a un territori o àmbit definit.
 • A2. Capacitat per a la diagnosi sobre la joventut en un territori o àmbit definit.
 • A3. Assoliment de competències professionals com a tècnic de joventut.
 • A4. Capacitat de traducció a línies d’acció i programes sobre joventut.
 • A5. Capacitat per a relacionar el lloc de pràctiques amb objectius i programes.
 • A6. Identificació i detecció de necessitats.
 • A7. Capacitat per a identificar i utilitzar indicadors socials.
 • A8. Capacitat per a redacció d’un informe sobre joventut i l’avaluació.
 • A9. Capacitat per a la captació i l’anàlisi de dades.

Continguts

1. Coneixement i contacte amb un entorn productiu/professional.

2. Línies de treball i formes d’organització en la intervenció en joventut.

3. La responsabilitat personal davant els encàrrecs.

4. Prospectiva de la inserció professional futura.

5. Les actituds en l’exercici professional.

6. Relació entre l’activitat professional concreta i la formació acadèmica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 1,00 19,00 20,00
Exposició dels estudiants 6,00 2,00 8,00
Pràctiques en empreses / institucions 4,00 140,00 144,00
Tutories de grup 4,00 0 4,00
Total 15,00 161,00 176

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Presentació, assignació i planificació de l'estada de pràctiques. Es imnprescindible l'assistència per l'assignació i planificació del lloc de pràctiques.
  Estada de pràctiques en una institució. A partir del compliment de l’acord de pràctiques signat on es concretarà l’horari, les funcions i les principals tasques que haurà de complir cada estudiant en la seva estada.
  També s'avaluaran a partir de les tutories amb el tutor professional i el mateix estudiant per constatar l’evolució i l’aprofitament de l’estada
  50
  Realització de la memòria de pràctiques amb informe d'autoavaluació Lliurament de la memòria de pràctiques amb la justificació dels aprenentatges i les competències assolides. La data límit és el 7 de juny de 2013. Aquesta memòria constarà de dues parts:
  a) Una primera part descriptiva del subsector, el pla de treball inicial i el desenvolupament de les pràctiques.
  b) Una segona part valorativa i reflexiva en relació a les competències assolides.
  La memòria tindrà els annexos que es cregui oportú en relació a la intervenció o l’acció desenvolupada.
  Caldrà lliurar el treball a través de l'aplicació informàtica de l'assignatura.
  40
  Intercanvi de les experiències de pràctiques i aprenentatges assolits. Es tracta d'una sessió de debat i intercanvi de l'experiència de pràctiques realitzada on els estudiants posaran en comú el coneixement adquirit i contrastaran punts de vista i aprenentatges assolits. La sessió es realitzarà a la UdG el divendres 14 de juny de 2013. 10

  Qualificació

  L'avaluació de l'estada de pràctiques professionals es realitzarà a partir de les activitats descrites:
  - El compliment de l'estada de pràctiques, avaluat a través de l'acord de pràcticum, els informes d'avaluació tant del tutor professional com del propi alumne i de les tutories de seguiment. Equival al 50% de la nota final.
  - L'elaboració i presentació en paper al tutor del MIJS, de la memòria de pràctiques, com a molt tard el divendres 7 de juny del 2013. Equival a un 40% de la nota final.
  - La participació activa en la sessió d'intercanvi de pràctiques prevista el 14 de juny de 2013 a la UdG. Equival al 10% de la nota final.
  Per superar l'assignatura, cal haver aprovat cada una d'aquestes parts per separat.

  Observacions

  Durant el primer trimestre del curs (octubre – desembre) els alumnes i les entitats oferidores de pràctiques coneixen el resultat de l’adscripció d’alumnes i l’assumpció de pactes (convenis amb les entitats) i compromisos (dels estudiants en relació a l’entitat assignada).
  Les pràctiques en el MIJS tenen un valor de 6 ECTS equivalent a 150 hores. Aquestes pràctiques s’han realitzar en el període de gener a maig. La intensitat i dedicació dependrà en cada cas de la plaça de pràctiques i de les possibilitats de l’estudiant. A títol orientatiu suggerim alguns models clars:
  - Un mes intensiu a jornada completa (37 hores setmanals).
  - Mitja jornada (matins o tardes) durant dos mesos.
  - 12 hores setmanals durant els tres mesos.
  En qualsevol cas, l’horari de dedicació de cada estudiant a les pràctiques quedarà definit i explicitat el l’Acord de pràctiques de cada estudiant.