Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
L'assignatura vol aprofondir en l'estudi de diversos gèneres cabdals de la literatura espanyola del Segle d'Or, que seran els següents: poesía (lírica i èpica), prosa i teatre.
Crèdits ECTS:
12
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
EUGENIA FOSALBA VELA  / LARA VILA TOMAS

Competències

 • E1. Desenvolupar un correcte ús oral i escrit de la llengua espanyola, que serà l'utilitzada en les exposicions orals en classe i en els diferents treballs realitzats.
 • E3. Estar familiaritzat i saber manejar els principals programes i recursos informàtics aplicats específicament a l'estudi de la llengua i la literatura.
 • E4. Argumentar amb rigor i construir una opinió pròpia i fonamentada sobre qüestions relacionades amb la llengua i la literatura espanyoles.
 • E8. Aplicar l'estudi científic a l'anàlisi lingüística i/o literària de manera rigorosa, mitjançant l'ús dels diferents mètodes científics proposats per diferents escoles i utilitzant les eines informàtiques oportunes per aconseguir resultats de qualitat.
 • E10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i comprensió dels textos literaris en el seu context històric i cultural.
 • E13. Aplicar els mètodes d'anàlisi i crítica literària prèviament exposats en forma teòrica a diferents textos concrets de la literatura espanyola.
 • E14. Realitzar comentaris de textos adequats a la disciplina, que atenguin tant la seva anàlisi estilística, formal i cultural com la identificació en els mateixos dels trets propis de l'època, l'autor o l'obra estudiats.
 • E15. Adquirir un vocabulari específic de les diferents disciplines literàries i ser capaç d'utilitzar-lo correctament.
 • E19. Analitzar i comentar críticament obres literàries.

Continguts

1. Parte I: Lírica del siglo XVI

          1.1. Juan Boscán (lírica cancioneril, italianizante y neoclásica)

          1.2. Diego Hurtado de Mendoza (lírica antipetrarquista y burlesca, epístola)

          1.3. Francisco de Aldana: presencia amorosa, misoginia y misticismo.

          1.4. San Juan de la Cruz (Noche oscura, Llama de amor viva, Cántico espiritual, poemas menores)

          1.5. Fernando de Herrera. Anotaciones, controversias, poesía.

          1.6. Andrés Fernández de Andrada: itinerario de la epístola moral horaciana

          1.7. Lupercio y Bartolomé Leonardo Argensola

          1.8. Lope de Vega: romances y sonetos

2. Parte II

          2.1. La épica culta. Los modelos clásicos y contemporáneos. Las armas y los amores: la épica y la ficción caballeresca. Barahona de Soto. La épica colonial: Ercilla y sus imitadores. Épica y crónica: Juan Rufo. Épica y Reconquista: el Pinciano, Cristóbal de Mesa. La épica sacra. La épica burlesca.

          2.2. Prosa histórica: la teoría humanista de la historia. Los historiadores de la época de Carlos V: Alonso de Santa Cruz, Pedro Mexía, Luis de Ávila. Los cronistas de la época de Felipe II: Diego Hurtado de Mendoza, Ambrosio de Morales y Juan de Mariana. Las crónicas de Indias.

          2.3. Teatro y espectáculo en el siglo XVII. La comedia nueva después de Lope de Vega. El ciclo de Lope: Tirso de Molina. Calderón de la Barca y la reforma de la comedia nueva.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 134,00 166,00 300,00
Total 134,00 166,00 300

Bibliografia

 • Canavaggio, Jean (1994 ). Historia de la literatura española . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Huerta Calvo, Javier (cop. 2003 ). Historia del teatro español . Madrid: Editorial Gredos. Catàleg
 • López Bueno, Begoña ([2008] ). La Poesía del Siglo de Oro. [Sevilla]: Universidad de Sevilla Secretariado de Publicaciones. Catàleg
 • López Bueno, Begoña (2006 ). La Renovación poética del Renacimiento al Barroco . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Ruiz Pérez, Pedro (cop. 2003 ). Manual de estudios literarios de los siglos de oro . Madrid: Castalia. Catàleg
 • Elliot, John H., 1930- García Hernán, David (2010 ). La Historia sin complejos : la nueva visión del Imperio Español : estudios en honor de John H. Elliot . Madrid: Actas. Catàleg
 • Garcia Càrcel, Ricard (cop. 2003 ). Historia de España siglos XVI y XVII : la España de los Austrias . Madrid: Cátedra. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen de la primera part Examen dels continguts de la primera part (lírica, èpica) 30
Examen de la segona part Examen dels continguts de la segona part (prosa i teatre) 30
Treball monogràfic primera part L'alumne haurà d'entregar un treball monogràfic sobre un autor o una obra estudiats al llarg del semestre, prèviament pactat amb les professores. 20
Treball monogràfic segona part L'alumne haurà d'entregar un treball monogràfic sobre un autor o una obra estudiats al llarg del semestre, prèviament pactat amb les professores. 20

Qualificació

L'assignatura s'avaluarà a través d'un examen al final de cada semestre i d'un treball monogràfic de cadascuna de les parts (I i II). Els dos examens computaran un 60% de la nota global i els dos treballs un 40%

Observacions

Per a cada bloc, cada professora donarà bibliografia secundària específica i recomanarà les lectures a fer.